“Dit is uw Vlaanderen” (2)

satire Vector Icons free download in SVG, PNG Format

Gerecht valt binnen bij satirisch blad ‘t Scheldt wegens “aanzetten tot haat”

De huiszoekingen zijn geen gevolg van een klacht, maar kwamen er op initiatief van het parket”, aldus parketwoordvoerder Kristof Aerts. “Het gerechtelijk onderzoek dat nu gevoerd wordt door de onderzoeksrechter in Mechelen gaat over feiten van belaging, inbreuken op de telecomwetgeving en aanzetten tot haat.”

Lees meer…

Intussen kunt u het verloop blijven volgen bij ‘t Scheldt: Moord op ‘tScheldt. Huiszoekingen, inbeslagnames, medewerker gearresteerd… – ‘t Scheldt

Wordt (waarschijnlijk) vervolgd. Zo niet, dan weet u wel waarom.

4 gedachten over ““Dit is uw Vlaanderen” (2)

 1. Hoe groter het Vlaams bewustzijn groeit hoe intoleranter men optreedt. Ze moeten echt in hun broek doen met de waarschijnlijke verdere opgang van het Vlaams Belang en de dissidenten van de N-VA want in die partij is er niets anders dan kommer en kwel. Ik vraag mij somtijds af of de bescherming van Bart te maken heeft met het ongenoegen van de N-VA-militanten. Hij ligt zeker te woelen in zijn bed en vindt door zijn afwijzen van een Vlaamse coalitie geen oplossing want anders word hij de speelbal van de verzamelde politieke meute.

 2. Met de strafexpeditie tegen ’t Scheldt door het Antwerpse Stalinistische politieke volkscommissariaat in opdracht van Vivaldi, een communistische logemaffia bende, werd definitief een “rode lijn” overschreden en zijn de maskers dan ook gevallen. Doet denken aan de naoorlogse repressieterreur. Het gaat hier immers gewoon om een staatsterreur tegen politieke vijanden en boodschappers met gevaarlijke waarheden onder de mom van bestrijding van “racisme en aanzetten tot haat”, een code taal gebruikt door de linkse & logemaffia’s. Het voornaamste kenmerk van communistische – marxistische – socialistische – maoïstische logedictaturen zijn immers de leugens en het bedrog, om de misdadige activiteiten van deze dictaturen te verbergen.
  Niet de misdaad is het probleem in voormelde dictaturen maar de boodschappers met de waarheid. De misdaad is trouwens een noodzakelijk bestanddeel van de voormelde dictaturen. Vergelijk de strafexpeditie met een dief, die razend is op de getuige die hem ontmaskerd heeft, en die de getuige dan gaat bedreigen. Ik herhaal nog eens de analyse van een deskundige :
  “Ein marxistisches System erkennt man daran, daß es die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert” Alexander Solschenizyn “ (=einde citaat). Dit citaat vat kernachtig de ganse problematiek samen in één zin.

  De opdracht tot deze strafexpeditie, op basis van meer dan twijfelachtige juridische gronden, kan dan ook alleen maar komen van de top… en wie is er daar bezig met de “strijd tegen de haat….”, juist : Van Quickendinges.(dixit Lewie van Leuven). In een ander dossier, dat van de Viaductmoord in Vilvoorde, waar datzelfde Antwerpse parket (afd. Mechelen) een misdadige medeverantwoordelijkheid draagt cfr. artikel 66 – 2de lid van het S.W. door het niet opleggen van een contactverbod, is de ijver veel minder, alhoewel het kabinet van Quickie hierover duidelijk werd geïnformeerd. Over de Covid 19(84) samenzwering met daden van hoogverraad en misdaden tegen de mensheid, waar het federale parket via berichten werd van op de hoogte gesteld, heerst er ook een oorverdovende stilte, alhoewel dit federale parket rechtstreeks onder het gezag van de Min. van Justitie is geplaatst.

  Dit zijn maar een paar vb. die de kwade trouw bij de expeditie tegen ’t Scheldt illustreren. Bij Sihamegate gebeuren er echter ook geen huiszoekingen – inbeslagnames – aanhoudingen.. dit wijst er dan ook dat het onderzoek wordt gevoerd met “opgetrokken handrem” , voorzien van “remblokken” van de beste kwaliteit. Zoals men in het Frans zegt : “Les têtes sont trop grosses….”. In het Bende van Nijvel onderzoek deed een speurder op een bepaald ogenblik de gevleugelde uitspraak : “Merde, le palais est dedans, c’est foutu….”.

  En in Sihamegate lopen er blijkbaar ook sporen naar het “Palais….”, waar Sihame kind aan huize was. En alle magistraten en speurders weten dat als “Le Palais” opduikt in een dossier, het onderzoek stopt.( cfr. de woorden van een Brusselse parketmagistraat tijdens een cursus).
  Afgezien van het voormelde is er nog het Molenbeekse spoor met het organiseren van danscursussen voor terroristen. Kenners weten, en dus ook een gerecht, dat Molenbeek een belangrijke bron is voor het rekruteren van terroristen voor “false flag” aanslagen, door buitenlandse geheime diensten. Speelde het netwerk van Sihame hier een rol als “frontstore?”. Over dit aspect blijft het verdacht stil, alleen bij ’t Scheldt was daar een kleine vermelding van.

  Speelt Zelfa hier ook een rol ?? En welke rol speelt de VLD hier, wetende dat dit een logepartij is, met aan de basis wat nuttige idioten om stemmen te lokken.
  En hiermede komen we dan terecht bij de dodelijke kanker : de logemaffia’s, die sinds 1830 het land in een ijzeren greep hebben, en die als een rode dan wel rotte draad, door alle, al of niet bloedige schandalen loopt. Een wangedrocht ontstaan uit de collaboratie met de toenmalige Franse bezetter, een sovjet terreur regime avant la lettre, waarmee de logemaffia’s collaboreerden.

  Logemaffia’s die al eeuwen lang betrokken zijn bij alle mogelijke bloedige(burger)oorlogen & terreur, met honderden miljoenen doden.(zie o.a. Sarajevo). Door de organisatie en werking van deze maffia’s vormen ze een subversieve staat binnen de staat, het Paard van Troje, en werken over de grenzen heen, en ze bedienen zich van tal van “frontstores”, en dekmantels allerhande. In alle mogelijke domeinen voeren deze logemaffia’s oorlog tegen de westerse maatschappij, want het doel van deze logemaffia’s is een communistische NWO dictatuur en terreur cfr. de USSR in 1917 en later. Momenteel gebeurt dit via het Coudenhove Kalergi plan – Agenda 21- 30 en de Covid 19(84) samenzwering die het Westen moeten vernietigen. Hierbij spelen o.a. straatterreur door linkse en allochtonen een rol, alsmede de “false flag” terreur, die de bevolking moet intimideren, en klaar stomen voor de Goelag, via een aangepaste wetgevingen om de “democratie(sic)” te redden. Recent via de Covid 19(84) samenzwering werd er nog een tandje bijstoken, om onze maatschappij om te bouwen tot een gigantische Goelag. Bij het voormelde is het dan ook van belang om alle verzet zo snel en brutaal mogelijk in de kiem te smoren, voor het zelfs maar echt begonnen is. Als men dit voor ogen houdt, dan begrijpt men de haat & repressie tegen alles wat “Vlaams – nationalistisch en (extreem) rechts” is. Als er bij de strafexpeditie tegen ’t Scheldt buitenlandse belangen een rol spelen en wetende dat we momenteel in een oorlog(sic) zitten tegen het Covid 19 virus, dan maken al diegenen die meegeholpen hebben aan deze strafexpeditie, zich schuldig aan inbreuken op de wetgeving m.b.t. veiligheid van de staat, te beginnen met artikel 135 bis S.W. Deze hulp is immers te beschouwen als een daad van hoogverraad, in dienst van buitenlandse vijandige belangen. Na WO II : dood met de kogel !!!

  Van belang is dan ook dat bij deze strafexpedities systematisch de rol van de logemaffia’s wordt belicht. De magistraten betrokken bij al deze strafexpedities dienen dan ook bevraagd te worden over hun lidmaatschap van de loges. Als ze weigeren te antwoorden, wat ze zullen doen, dienen ze gewraakt te worden. Vanaf het ogenblik dat er sporen naar het buitenlandse vijandige belangen lopen, dient er klacht ingediend te worden op basis van artikel 135 bis van het S.W. Kortom men moet zich niet verdedigen, maar in de aanval gaan tegen de verraders. Het is dan ook hoog tijd dat in Vlaamse en rechtse kringen men de werkelijkheid gaat onder ogen zien. Door braafjes binnen de lijnen te kleuren treedt men in het spel van de vijanden en dito verraders. Neem een voorbeeld aan de linkse advocaten en rode belangengroepen (sic). Wanneer gaat het V.B. in het parlement een wetsvoorstel indienen om het lidmaatschap van deze logemaffia’s strafbaar te stellen voor overheidsambtenaren van welke rang ook. Logemaffia’s die ook moorden !! Hoe lang gaat men wachten om de PS maffia aan te pakken als een “criminele organisatie?” . Hoe lang gaat men wachten om in de Belgische beerputten te roeren ? En dergelijke maffia’s zitten hier in de Belgische beerput op sleutelposities, en te lullen over de strijd tegen “het racisme en tegen de haattaal….”; en voor verdraagzaamheid, met behulp van de door hun gecontroleerde leugen – en verraderspers. De USSR Agitprop wordt hier overklast. Bij gebreke aan een krachtdadige reactie door diegenen die daarvoor verkozen en betaald worden, kunnen we het vergeten. Stamelend staan bedelen aan de poorten met de broek op enkels, leidt immers naar de ondergang. Vandaar de noodzaak om in het verzet te gaan. Bij deze strafexpeditie tegen ’t Scheldt, waarmee ik geen enkele band heb, gaat het immers over veel meer dan Sihamegate, met wat fraude met subsidies. (die in het niet verzinken bij de transferten van Noord naar Zuid). Het gaat hier dan ook over de toekomst van Vlaanderen, met de keuze tussen overleven of de ondergang.

  Als edele reiziger op zoek naar de waarheid en als ter dood veroordeelde door de logemaffia’s, en levend, in voetbaltermen uitgedrukt, in de toegevoegde tijd, neem ik dan ook alleen de verantwoordelijkheid voor de voormelde tekst, die een daad van verzet is.. Van het voormelde moordcomplot zijn de top van de magistratuur en politiek op de hoogte zijn, maar zonder de tomeloze ijver om dit aan te pakken, zoals bij de strafexpeditie tegen ’t Scheldt. Ik ben echter bereid en klaar om de hoogste prijs te betalen. Ik ben immers geen laf kruipdier.

 3. Het is ook interessant het boek De elite van Belgie van Jan Puype ter hand te nemen en er de tien clubgeboden op na te lezen; Veel zal hier verduidelijkt worden waar de parasieten van onze samenleving bij één hokken. Merk ook op dat heel wat (hoogstaande) Vlamingen op de ledenlijsten staan en daarom het stilzwijgen ?

Reacties zijn gesloten.