“Dit beleid lijkt om meer te gaan dan het virus alleen.”

Ad Verbrugge in gesprek met lector gezondheidswetenschappen Sam Brokken over diens ontwikkelende visie omtrent de coronamaatregelen en de risico’s van vaccins. “Angst is een slechte raadgever.”

Hoewel recent onderzoek uitwijst dat het coronavirus minder dodelijk is dan aanvankelijk gedacht, lijkt het dwingende karakter van de maatregelen alleen maar toe te nemen. Momenteel zijn alle pijlen gericht op het vaccin. Wie zich niet laat vaccineren draagt willens en wetens bij aan de verspreiding van het virus, wordt gezegd.

Maar bestaat er inderdaad een causaal verband tussen vaccinatie en verspreiding? Over dit thema en meer sprak Ad Verbrugge met een oude bekende van de Nieuwe Wereld, Sam Brokken, in zijn eerste bezoek sinds de coronakritiek tot zijn ontslag leidde. “De kritiek op de maatregelen heeft mij alles gekost.” Een openhartig gesprek met Sam Brokken.

Lees in dit verband ook:

Het debat zorgde destijds voor heel wat tophef, omdat critici vonden dat VRT geen podium had mogen geven aan wetenschappers die kritisch zijn voor het coronavaccin. Nu blijken de critici in dat controversiële debat in De Zevende Dag gelijk te hebben. Vaccinoloog Pierre Van Damme, die aan de andere kant van de tafel zat, zat fout.

Ontslagen vaccin-kritische wetenschapper blijkt nu gelijk te hebben in debat met vaccinoloog Pierre Van Damme

3 gedachten over ““Dit beleid lijkt om meer te gaan dan het virus alleen.”

 1. Ingevolge een reeks publicaties m.b.t. Covid 19(84) en voor de volledigheid en een goed overzicht, bundel ik de respectievelijke reacties hierna samen.
  Van belang is vooral niet in het spel te treden van de vijanden, door zich te beperken tot het “virus” en het “vaccin”. Het belangrijkste is de ganse Covid 19 samenzwering op wereld niveau, en die kadert in The Great Reset van het WEF met Klaus Schwab, een “reset” die ons moet leiden naar een communistische NWO dictatuur en bijhorende terreur. Deze “reset” heeft bovendien betrekking op tal van domeinen, met zeer ingrijpende gevolgen voor de mens. Een inleiding in deze “ Reset” plannen :
  https://themillenniumreport.com/2021/06/heres-the-covid-game-plan-for-global-genocide-and-enslavement-of-humanity/
  In deze brug zijn er 13 opeenvolgende stappen vermeld, met de stappen die al uitgevoerd zijn en anderen die nog moeten uitgevoerd worden.
  Over de occulte machten achter deze samenzwering :
  https://themillenniumreport.com/2021/06/the-global-power-structure-behind-operation-covid-19-covid-kill-shot-exposes-itself/
  In deze brug zijn er tientallen dekmantels waarvan de samenzweerders zich bedienen. Er is opnieuw een korte samenvatting van het plan :
  “Now, in order to guarantee themselves successful outcomes with regard to all of their nefarious schemes, they engineered the Covid game plan as an Extinction Level Event (ELE) as follows: There are five major elements to this meticulously engineered ELE……………
  .• Release of the COVID-19 Bioweapon and Frequently Bioengineered Variants
  • Launch of Biological and Chemical Weapons via Systematic Spraying of Chemtrail Aerosols
  • Military Deployment of 5G (and 4G) Energy Weapons
  • Administration of Annual Flu Vaccine Programs and Childhood Vaccination Schedules as Hybrid Bioweapons
  • Injection of Bioengineered COVID-19 Vaccines as Stealth Bioweapons
  (Source: THE COVID-19 EXTINCTION LEVEL EVENT)
  In this manner, the elites are essentially holding all of humanity hostage. Because only they hold the key to the Covid lock that has locked down this now prison planet…” (=einde citaat). Het is dan ook steeds van belang het plan voor ogen te houden en zich niet te laten afleiden door details. Over de doelstelling , een communistische NWO, waarbij tal van USSR symbolen worden aangewend in de propaganda :
  https://www.frontnieuws.com/communistische-motieven-domineren-vaccinatiepropaganda/
  met citaat : “De gestileerde kunst op deze poster is een knieval voor de communistische propaganda uit het Sovjettijdperk en China. Het dragen van een mondkapjes wordt geassocieerd met de industriële kledij die gedragen werd tijdens de vierjarige economische plannen van de centrale comités van weleer…Covid propagandaposters herhalen motieven uit het Sovjet tijdperk die suggereren dat de gebruikelijke verdachten achter deze nieuwste poging zitten om de mensheid tot slaaf te maken en te vernietigen. ” (=einde citaat).
  Het dragen van een muilband was vroeger ook bestemd voor slaven… met de bedoeling om deze het zwijgen op te leggen en vooral om te vernederen. Dit laatste is ook één der belangrijkste kenmerken van een psychopaat. Deze muilband is niet alleen nutteloos maar ook schadelijk en is dan enkel een symbool van onderdrukking. Er is ook een interessante paragraaf over de oorsprong en het doel van deze samenzwering :
  “Geen land is veilig: 179 landen hebben ingestemd met de plannen van bovenaf van de kliek in Davos, het Wereld Economisch Forum (WEF), de VN en een alfabetensoep van agentschappen en NGO’s, waaronder de WHO, CDC, IMF, om een technocratie of een door AI gecontroleerd managementsysteem op te leggen aan de menselijke samenleving, in plaats van natiestaten… (=einde citaat). (zie ook infra).
  Een grondiger benadering over de verborgen agenda’s achter Covid 19(84) :
  https://www.henrymakow.com/communism_disguises_illuminati.html?_ga=2.34738728.861122355.1627486279-1018412774.1626621897
  met citaat : “Makow — Covid in the Context of Cabalism July 19, 2021 As an ethnic Jew, it’s painful to say that, IMHO,the essence of Judaism & Organized Jewry is to enslave the goyim and establish a Satanic dispensation on earth. This is the agenda behind central banks, globalism, covid & the Communist New World Order. Most Jews are dupes and would deny it, just as most goyim would deny that most “leaders” in every field are traitors & opportunists who advance this age-old plot to rob humanity of its Divine birthright. Although the MSM doesn’t report it, there will be no return to “normal.” They say so themselves. Don’t let “antisemite” mind control deter you from confronting this ugly truth. This BIG PICTURE is required to understand the little picture…. “ (=einde citaat). De rest van de tekst is ook van belang. En de misdadige rol van de logemaffia’s kan hier evenmin onvermeld blijven :
  https://www.henrymakow.com/000768.html?_ga=2.226318867.861122355.1627486279-1018412774.1626621897
  met citaten : “ “Freemasonry plays the same role in Western society as the Communist Party did in the Soviet Union. Without belonging to the freemasonry, there is no chance of a fast career, regardless of how talented one is.” -Juri Lina………
  According to Lina: “The primary aim of modern freemasonry is to build the New World Order, a spiritual Temple of Solomon, where non-members are nothing but slaves [and] …where human beings would be sacrificed to Yahweh.” (52) (=einde citaten). Het voormelde is van belang om het verraad van de “elites” te kunnen verklaren in de EUSSR en ook de USA.
  En uiteindelijk is ook de duivel uit de fles :

  https://www.henrymakow.com/2021/07/covid-hoax-pretext-communist-world-tyranny.html?_ga=2.206852890.861122355.1627486279-1018412774.1626621897

  met citaat : “
  “1.4.2. Global governance” from WEF’s book COVID-19: THE GREAT RESET, (June, 2020) by Klaws Swab is a confession of WEF’s business plan to establish a global top-down totalitarian communist government. The covid scam is presented as proof Americans need to renounce their national independence and surrender their democratic freedom.” (=einde citaat). Dit komt uit het boek van Klaus Schwab zelf, wat moet men nog meer hebben ??
  Bij een dergelijke samenzwering is het ook van belang de politieke vijanden en gevaarlijke boodschappers te neutraliseren.
  https://reactnieuws.net/2021/07/13/europese-commissie-kent-opnieuw-miljoenen-toe-aan-organisaties-die-strijden-tegen-nepnieuws/
  https://unser-mitteleuropa.com/eu-will-meinungsaeusserung-im-internet-kriminalisieren-bedrohung-fuer-konservative-und-kritiker-der-massenmigration/
  https://www.blacklistednews.com/article/80474/white-house-admits-us-govt-works-with-facebook-to-censor.html
  https://www.blacklistednews.com/article/80406/white-house-if-youre-banned-for-misinformation-on-one-platform-you-should-be-banned-from-all.html
  En over de achtergronden :
  http://www.daretoreadit.com/72893/whos-really-running-the-media-censorship-in-usa-uk-eu-gladio-b-linked-with-atlantic-council-and-serco-and-the-pilgrims-society
  En het kan natuurlijk nog agressiever :
  https://www.blacklistednews.com/article/80486/nyt-reporter-suggests-declaring-trump-supporters-enemies-of-the-state-to-combat-national-security.html
  https://www.blacklistednews.com/article/80482/big-tech-forms-terror-database-for-rightwing-extremists-paypal-and-adl-team-up-to-fight.html
  Bij deze laatste voorbeelden worden al diegenen die in het verzet zijn tegen de NWO en de ingezette wapens, gecriminaliseerd als “ terroristen – extreem rechts – fascisten – nazi’s enz….”. Een analyse van een ervaringsdeskundige :
  “Ein marxistisches System erkennt man daran, daß es die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert” Alexander Solschenizyn” (=einde citaat.)
  Over de praktische aspecten van het “vaccin” en de rol van het grafeenoxide :
  https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/07/30/grafeenoxide-maakt-van-ons-zenuwstelsel-een-regelbaar-verlengstuk-van-het-5g-netwerk/
  met citaat : “Grafeenoxide heeft als een van de vele eigenschappen, dat het elektromagnetisme perfect geleidt. Een “supergeleider”. Bovendien kan met het reguleren van frequenties de geleiding worden aangestuurd, gevarieerd. En daarmee kan de mate en snelheid van oxidatie worden gereguleerd. In ons lichaam is oxidatie synoniem aan verwoesting. Als het eenmaal in je lichaam is genesteld, gesetteld, kan er dus van buitenaf worden ingegrepen, rechtstreeks in onder andere het zenuwstelsel. De frequenties die dat kunnen realiseren zitten in de hogere range, genoemd wordt 5,59 GHz. Het is daarom dat wij moeten concluderen dat het 5G netwerk niet voor mobiele telefonie is aangelegd, maar uitsluitend en alleen voor het reguleren van de geleidbaarheid van Grafeenoxide en daarmee de menselijke soort aan te sluiten op het Internet… “ (=einde citaat).

 2. Nog een bron :
  https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/07/24/5g-was-nooit-bedoeld-voor-mobiele-telefoons-het-was-juist-bedoeld-voor-mensen-die-gevaccineerd-zijn/
  Over het gevaar bij het ondergaan van een MRI scan :
  https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/07/29/waarom-gevaccineerden-ver-uit-de-buurt-van-een-mri-scan-machine-moeten-blijven/
  Over de motieven van het aanwenden van grafeenoxide :
  https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/07/25/grafeenoxide-als-hematologisch-biowapen-door-de-griekse-wetenschapper-dr-mylo-canderian-gepatenteerd-in-2015/
  met citaat : “ “Deze Dr. Mylo Canderian steekt niet onder stoelen of banken dat HIJ in ieder geval de injectie NIET zal ontvangen. Het is bedoeld voor “nutteloze opvreters, hondsdolle klootzakken, een aards kankergezwel dat zo snel mogelijk moet worden uitgeroeid”. Voordat ze het klimaat onherstelbaar naar de knoppen hebben geholpen….. “ (=einde citaat). Ik verwijs opnieuw naar de volledige tekst in de brug.
  https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/07/22/5g-nanotech-covid-19-klaar-voor-de-herfst-hoe-verdedigen-we-onszelf/
  In deze brug wordt dieper ingegaan op het aspect “frequenties”. Uit het voormelde kan dan ook afgeleid worden dat men niet bezig is met onze gezondheid, maar met het transhumanisme, de fusie van de mens met de computer.
  https://www.frontnieuws.com/het-is-echt-wetenschappelijk-rapport-documenteert-zelfassemblerende-magnetische-nanosystemen-voor-cybernetische-biocircuit-interface-en-controlesystemen-in-mensen-inclusief-dna-hydrogel-tec/
  Een bron van de duivel zelf :
  https://www.frontnieuws.com/dit-is-geen-samenzweringstheorie-dit-zal-ook-u-treffen/
  met citaten : “De COVID-pandemie is een list om een nieuw systeem van wereldwijd gecentraliseerd bestuur door ongekozen leiders in te luiden, de zogenaamde Great Reset. De oprichter en uitvoerend voorzitter van het World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab, is naar voren gekomen als de voorman van de Great Reset en de Vierde Industriële Revolutie, die een onmiskenbare transhumanistische component heeft. The Great Reset is een herformulering van wat in het laatste decennium bekend werd als de New World Order. De Vierde Industriële Revolutie verwijst naar het samensmelten van digitale, fysieke en biologische systemen en het vertrouwen op technologisch toezicht in plaats van de rechtsstaat om de openbare orde te handhaven. De vierde industriële revolutie zal niet alleen veranderen hoe we leven en met elkaar omgaan, maar ook wie we zijn als menselijke soort. De mens zal uiteindelijk worden samengevoegd met de machine. De COVID-injecties zijn misschien wel de allereerste stap in deze transhumanistische massatransformatie. Leden en belanghebbenden van het WEF zijn onder meer wereldregeringsleiders, bedrijfsleiders, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), journalisten, activisten, culturele leiders en kunstenaars, die allen samenwerken om de technocratische, transhumanistische missies van het WEF te bevorderen, luidt Dr. Joseph Mercola zijn column in……………..
  Onderdeel van de “Build Back Better” is het overschakelen van het financiële systeem naar een volledig digitaal centraal gecontroleerd muntstelsel, dat op zijn beurt onderdeel is van het systeem van sociale controle, omdat het gemakkelijk kan worden gebruikt om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te ontmoedigen…………U zult niets bezitten………….
  Er wordt zelfs gesproken over het programmeren van de valuta, zodat ze kunnen controleren hoe u uw geld uitgeeft. Het geld kan zelfs een vervaldatum hebben, zodat u verliest wat u niet binnen een bepaalde tijd uitgeeft. Een van de beloften van het WEF is dat u in 2030 niets meer zult bezitten,6 en het behoeft geen betoog dat als de centrale bank kan controleren hoe en wanneer u uw geld uitgeeft, ze u vermogen om te sparen voor grote aankopen, zoals bijvoorbeeld een huis of een auto, kunnen elimineren……………
  Zoals Schwab in een videoclip in het rapport opmerkt, zal de Vierde Industriële Revolutie niet alleen onze manier van leven en interactie veranderen, maar ook wie wij als menselijke soort zijn. De mens zal uiteindelijk samensmelten met de machine. De COVID-19 injecties zouden wel eens de allereerste stap kunnen zijn in deze transhumanistische massatransformatie……………..
  In dit paradigma wordt uw lichaam gezien als een combinatie van hardware en software, waarbij uw genen de “software van het leven” zijn die kan worden bijgewerkt door een eenvoudige injectie van mRNA…………..
  Uiteindelijk zal alles, inclusief onze fysieke lichamen, worden opgenomen in een “ecosysteem dat wordt aangedreven door big data”, legt Schwab uit (waar 5G en 6G uiteindelijk voor bedoeld zijn). Wat hij niet vermeldt, is hoe dit de mensenrechten en persoonlijke vrijheden zal elimineren. Dat deze u zullen worden ontnomen, is echter duidelijk voor iedereen met ogen om te zien…(=einde citaten).
  Het voormelde is momenteel al volop in voege in China met het “social credit score systeem”, een gigantisch netwerk van intelligente camera’s en sensoren tot in de W.C. pot. Momenteel wordt er nog wat rond gezeuld met een vaccinatiepaspoort, maar het doel is een chip met het medische dossier, de biometrische identiteit en de bankkaart.
  https://www.frontnieuws.com/het-wef-onthult-een-andere-toekomstige-vorm-van-monitoring-sensoren-in-het-lichaam/
  met citaat : “Het Forum voor Democratie Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren verwijst op social media naar een artikel op de website van het World Economic Forum dat enkele verontrustende passages bevat. Het artikel gaat over de noodzaak om sensoren in het menselijk lichaam te plaatsen om Covid te bestrijden…..” (=einde citaat). Het artikel van het WEF bevindt zich in de brug.
  Over het nieuwe internet :
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/wetenschappers-presenteren-nanosysteem-waarmee-internet-of-bodys-wordt-gerealiseerd/
  met citaat :“Technologie om alle mensen digitaal aan A.I. te koppelen en te beroven van al hun privacy en vrije wil ligt reeds klaar, en zal volgens het WEF in 2030 verplicht zijn ingevoerd In zijn boek ‘Covid-19: The Great Reset’ schrijft WEF topman Klaus Schwab hoe in 2030 een ‘Internet of Bodys’ zal zijn gerealiseerd, en de lichamen van ALLE mensen verplicht aan centrale A.I. systemen zullen zijn gekoppeld. Zelfs uw gedachten, wensen en emoties zullen worden gecontroleerd en aangestuurd, en nooit meer van ‘uzelf’ zijn, omdat er geen ‘uzelf’ meer bestaat. Science fiction fantasieën van een globalist wiens machtswellust hem in zijn bol is geslagen? Misschien, maar wetenschappers hebben onlangs een paper gepubliceerd waarin het magnetische nanosysteem dat nodig is om in ieder mens een cybernetische bio-interface (inclusief ‘DNA hydrogel’) te integreren, tot in detail wordt beschreven. De technologie om de vrije mensheid definitief te beëindigen en Schwabs gruwelijke ‘cyborg’ visioen te realiseren ligt dus klaar…. “ (=einde citaat).
  Dit is 1984 van George Orwell in de 10 de macht !!
  Een getuigenis : https://www.frontnieuws.com/reiner-fuellmich-de-huidige-crisis-heeft-niets-met-volksgezondheid-te-maken/
  Hierbij komt dan nog een genocide :
  https://www.frontnieuws.com/dr-david-martin-geeft-explosief-interview-dit-is-een-geplande-volkerenmoord/
  En wie wordt hierbij dan vooral geviseerd :
  https://www.frontnieuws.com/de-uitvinder-van-de-mrna-technologie-zegt-dat-vaccins-72-meer-kans-hebben-om-vrouwelijke-kinderen-te-doden-dan-het-covid-19-virus/
  Ondertussen wordt er een oorlog gevoerd tegen de niet gevaccineerde :
  http://www.daretoreadit.com/73080/the-cdc-advocates-putting-non-jabbed-ppl-in-nazi-prison-camps-read-it-for-yourself-its-on-their-website
  In Frankrijk worden deze de toegang tot de ziekenhuizen ontzegd, uitgezonderd ingeval van “spoedgevallen” ;
  https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/hospitals-in-france-now-reserved-for-vaccinated-persons-only-crime-against-humanity
  met titel : “Hospitals in France Now Reserved for Vaccinated Persons Only – Crime Against Humanity “ (=einde titel).

  En dan uiteindelijk een blik op de toekomst, te beginnen in Duitsland :
  https://www.xandernieuws.net/uncategorized/gelekt-document-duitse-rivm-nieuwe-lockdown-in-herfst-en-winter/
  met titel :“‘Gelekt document Duitse RIVM: Nieuwe lockdown in herfst en winter’ Posted on 30/07/2021 -De volgende fase van de oprichting van Noord Korea aan de Noordzee lijkt ophanden. Komende (false flag) cyberaanval zal worden aangegrepen om alle kritische websites op zwart te zetten “ (=einde titel).
  En tekst : “Viruswaarheid stuurde vanmiddag een nieuwsbrief die dermate belangrijk is, dat wij deze hier in zijn geheel overnemen. Uit gelekte documenten van het Robert Koch Institut, het Duitse RIVM, blijkt namelijk dat de zogenaamde ‘complotdenkers’ opnieuw gelijk krijgen, en er in de herfst en winter een nieuwe, keiharde lockdown staat gepland. Het is cruciaal dat zoveel mogelijk mensen eindelijk onder ogen zien dat onze eigen bestuurders zich tegen het volk hebben gekeerd, en onder het mom van een fake pandemie en ‘het klimaat’ de komende tijd ALLES zullen afbreken wat na de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen: we staan op de drempel van de allerhardste en meest antihumane communistische dictatuur die deze planeet ooit heeft gekend. Alleen een massaal vreedzaam NEE kan dit nog stoppen.” (=einde tekst).

 3. En een tekst van de nieuwsbrief van Viruswaarheid : “ U dacht dat het einde van deze “pandemie” in zicht was? Waarschijnlijk niet. De wappies krijgen namelijk opnieuw gelijk. Het oude normaal komt niet terug. Niet vandaag, niet morgen, nooit. Ook niet als iedereen geprikt is. Het regime Rutte verkoopt prietpraat. Elke dag weer.
  Volgens een gelekt document van het RKI, het Duitse RIVM, is een nieuwe lockdown voor de herfst en winter in voorbereiding. Het regime Rutte volgt doorgaans trouw het bewind van de oosterburen. Je hoeft geen complotdenker te zijn om te zien dat het demissionaire kabinet de aangekondigde vierde golf van staatsterreur ook over ons uitstort.
  “En ja, de verhaallijn van deze fantasten is dat een nieuwe lockdown noodzakelijk is omdat er nog steeds geen groepsimmuniteit bestaat, de vrees voor nieuwe nog gevaarlijkere varianten en de afwezigheid van een beschermende werking van de injectiestoffen waarvoor de belastingbetaler zojuist voor ruim een miljard euro opgelicht werd.
  Wie gelooft dit nog?
  Onze fundamentele vrijheden en mensenrechten gaan opnieuw op het offerblok van de medische zorg. Het zijn schaamteloze verzinsels. Duitsland bouwde namelijk afgelopen jaar de capaciteit van de ziekenhuizen en de ic’s structureel af. Naar schatting verdwenen tienduizend ic-bedden. De bezetting van de ziekenhuizen was in het ‘pandemiejaar’ 2020 net als in Nederland historisch laag. De problemen in de zorg ontstonden door ontwrichtende maatregelen, niet door een ziekte.
  Het RKI-document adviseert ook een verdere opschaling van de propaganda om mensen te overtuigen een prik te halen. Of als u er al twee gehaald heeft, de derde.
  Hoeveel leugens verdraagt u nog?
  We zagen afgelopen weken al dat het Merkelregime de slachtoffers van natuurgeweld geen noodhulp maar vaccinatiebussen en teststraten stuurde. Een bezoekje aan de prikbus staat ongetwijfeld hoog op de agenda van mensen die zojuist alles verloren. Dit is wat we meer gaan zien komende tijd. Alleen psychopaten komen met zulke verknipte ideeën.
  Het regime ontziet niemand.
  Zo moeten de jongeren komend schooljaar voorbereid worden op meer digitaal onderwijs. Met andere woorden, onze kinderen kunnen weer een jaar zonder fatsoenlijk onderwijs tegemoetzien. Voor zover scholen wel open zijn, zullen zij zich meermaals per week moeten onderwerpen aan de willekeur en vernedering van een absurd testregime.
  Daarmee worden ook de ouders in overspannenheid gedreven. Zij moeten alle zeilen bijzetten om naast alle andere verplichtingen ook nog hun kinderen zelf te onderwijzen en entertainen als ze door sluitingen of verplichte quarantaine weer eens thuiszitten. Dat komt overigens mooi uit, want het RKI ziet thuiswerken als een onderdeel van het noodzakelijke maatregelenpakket.
  Wat kunnen we verder verwachten? Contactbeperkingen. Een eufemisme voor collectieve detentie, verbod op bijeenkomsten en groepsvorming, digitale surveillance en andere vrijheidsontnemingen.
  Een ding is duidelijk. Deze mensen zijn niet bezig met volksgezondheid of ons welzijn. Voor onze ogen ontstaat een totalitaire staat waarin wij als bevolking buitenspel staan. Bek houden en doen wat er gezegd wordt. En natuurlijk even je mouw opstropen voor de volgende experimentele prik.
  Onze fundamentele vrijheden en mensenrechten komen niet terug tenzij we ze terugnemen. Iedereen die het niet zag, hoogste tijd om de ogen te openen. Weet u het nog in maart 2020? Even twee weken flatten the curve? We zijn anderhalf jaar verder.
  Het is genoeg geweest. You can’t fool all the people all the time. De tijd van afwachten en toekijken is voorbij. Hoogste tijd voor massale burgerlijke ongehoorzaamheid. Genoeg is genoeg.
  Download hier het gelekte document:
  Gelekte document in Duits
  Vertaling document in Nederlands (=einde tekst).

  De analyse van Xandernieuws is dan ook meer dan duidelijk. Dit alles heeft niets meer te zien met de gezondheid, maar met een nooit geziene communistische terreur, met een reeds begonnen genocide, die echter nog op veel grotere schaal zal worden doorgevoerd.

  De voormelde tekst, is maar een zeer beperkende inleiding in de ganse problematiek, en dan ook onvolledig, maar m.i. toch al voldoende om voor de geïnteresseerde al een eerste beeld te hebben, en om vervolgens verder op ontdekkingstocht te gaan. In alle geval, zijn de vooruitzichten op de toekomst, meer dan onrustwekkend. Het zal dan ook tijd worden dat velen gaan ontwaken… en er een einde komt aan de “omerta” en een verzet wordt georganiseerd, waar Mr Wouters ook al naar verwezen heeft in zijn Cyclussen. De tijd van stamelend te staan bedelen aan de poorten, moet voorbij zijn. Een klare duidelijke taal is vereist, vooral van diegenen die verkozen zijn en er voor betaald worden.
  Of wel is er een verzet die naam waardig, ofwel is er enkel nog : “Der Untergang….” in de Covid 19 Goelag.

Reacties zijn gesloten.