De zelfmoord van Europa

De bronafbeelding bekijkenPrager University besteedde een kleine zes minuten-video aan het einde van Europa zoals we het gekend hebben.  Oorzaak en gevolg.  En we hebben het aan onszelf te danken.   We plegen collectief zelfmoord.

Twee hoofdredenen:

  • de massale volksverhuizingen naar Europa.  Sinds het einde van WOII in gang gezet, maar vanaf 2015 een explosieve toename met miljoenen gelukzoekers uit allerlei Prachtlanden.
  • Europa verloor haar zelfvertrouwen, haar overtuiging, tradities en geloof in de rechtmatigheid ervan.

Oorzaken:

Sinds tientallen jaren moedigde Europa arbeidskrachten hoofdzakelijk uit het M.O. en Noord-Afrika aan tijdelijk in Europa te komen werken.  Niemand verwachtte dat zij zouden blijven, maar ze bleven.  Niemand vroeg hen weg te gaan – ook de illegalen niet.  Een Britse minister in 1999: “Verwijdering is te omslachtig en te emotioneel.”.  Waarom zouden ze trouwens weggaan?  Economisch ging het hen hier goed. Ook na de afloop van het arbeidscontract.  Ongekende sociale voorzieningen.  Ze moesten zich zelfs niet aanpassen.  De heilige “multicul” was onaantastbaar.  Tot het te laat was om een andere richting in te slaan.  In 2011 gaven Merkel, Sarkozy en Cameron toe dat de multicul gefaald had.  Immigranten werden toen vriendelijk verzocht zich te assimileren en de westerse waarden te omarmen.  En dan zou alles goed komen – zelfs een terrorisme-aanslag hier en daar zou vergeven en vergeten worden.  Maar dat bleek een wensdroom. En de immigratie nam nog toe.

In 2015 nam zowel de Zweedse als de Duitse bevolking met 2% toe in één jaar tijd.  In 2017 was Mohammed de populairste naam in het V.K.

Waarom beslisten EUropese leiders dan dat Europa iedereen – vanuit heel de wereld – kon opvangen – of ze nu vluchtten voor een oorlog of gewoon op zoek waren naar een beter leven – eender hoe anders of zelfs tegengesteld hun waarden zijn t.o.v. de Europese?  Het antwoord zit (volgens de video) vervat in één woord: “schuld”.  Hebben we hen onderworpen aan Europees imperialisme, hen uitgebuit, zijn wij de oorzaak van hun miserie?  Vooral Duitsland blijft lijden aan de erfzonde.  Iets om over na te denken: door in 2015 1.5 miljoen “vluchtelingen” toegang tot het grondgebied te verlenen bevestigde Merkel aan heel de wereld dat Duitsland, na dé grootste boeman van de 20ste eeuw te zijn geweest, de holocaust-architect, zich verveld had tot dé humanitaire wereldmacht van de 21ste eeuw.

En wie betaalt de prijs?  De gewone man in de straat.  De gewone EUropese burger die criminaliteit en terrorisme massaal zag toenemen.  Zijn vrees en bezorgdheid werd genegeerd, weggelachen, verdoemd of bestraft.  Een voorbeeld, Kassel, waar er gewoon gesteld werd dat wie problemen had met de aanvoer van nieuwe “vluchtelingen”, dan maar zelf zijn biezen moest pakken.  Het probleem lag immers niet bij de nieuwkomers, maar wel bij de bio-bevolking.

Conclusie volgens de video: de zgn. elite is moe, uitgespeeld, ziet het niet meer zitten.  Het EUropese verhaal is ten einde.  Misschien is de wereld een betere plaats zonder ons?  Slechts zij die zich niet realiseren hoeveel geluk zij gehad hebben, kunnen zo’n waangedacht koesteren.  Ironie: het zijn net die immigranten, die zich wel assimileerden, die onze westerse waarden verdedigen en wiens leven in gevaar is, zoals Ayaan Hirsi Ali (Ned.) of Hamed Abdel-Samad (D).

Dit zijn de bestanddelen van zelfmoord, van het zelf-uitgommen van een cultuur.  Het is maar de vraag of de gewone man in de straat zijn leiders kritiekloos blijft volgen of zich ertegen verzet?  Zien we het einde van Europa of mogen we een wedergeboorte verwachten?

Wij hebben ingesloten video naar het Nederlands vertaald.  Onze redactie is met de twee bovenaan vermelden hoofdredenen eens, maar niet helemaal met de achterliggende redenering.  Mocht het zo zijn dat de Europeanen lijden aan een mea culpa-syndroom dan zouden zij niet militair in andere landen ingrijpen met het doel zichzelf te verrijken aan de energiereserves in die landen.  Er is feitelijk niets veranderd sinds de kolonisatie.  Die heeft slechts een andere vorm gekregen.  Regeringen die ons niet aanstaan – voorbeelden genoeg – moeten verwijderd worden opdat ze passen in de westerse behoeftes, kunnen voldoen aan de wensen van de haute finance en o.a. de Sorosleer waarbij het blanke ras moet uitsterven. De zelfmoord van Europa en – in het verlengde – de westerse wereld ligt aan het verval der morele waarden, aan de verdringing van het hinderlijk besef van kwaad en goed, aan de ontoereikende bescherming van het gezin, aan het gebrek aan zelfrespect, aan trots op de eigen identiteit, aan de onbedwingbare drang naar rijkdom en macht, naar een beheersbare, maakbare maatschappij volgens het recht van de sterkste en het dommer maken van de bevolking op diverse wijzen.  En da’s heel iets anders dan een onbedwingbare drang tot boetedoening.

 

 

1 gedachte op “De zelfmoord van Europa

  1. “Het is maar de vraag of de gewone man in de straat zijn leiders kritiekloos blijft volgen of zich ertegen verzet?”
    Kom waarde redactie, de gewone man ziet door het bos de bomen niet meer en ondergaat alles, tenminste zolang er voor die gewone man brood en vooral voldoende spelen zijn.
    Dit is wat de gewone man interesseert :

Reacties zijn gesloten.