16 gedachten over “De tolerantie van de tolerantiebepleiters…

 1. Lap, verdomme…. Een jihadistenwijf dat veroordeeld was tot 15 VIJFTIEN (!) jaar gevangenis is nà vier maanden !!!) in vrijheid gesteld wegens… procedurefouten.
  Dubbel “lap”: Twee politieagentes zijn verwond door een gast die “a***a***” riep tijdens zijn aanval met een machete in Charleroi. de ene is “maar” licht gewond, doch de àndere heeft diepe SNEDEN IN HET GEZICHT opgelopen.
  Die agente zal waarschijnlijk… voor het leven getekend zijn.
  De schurk is neergeschoten door een derde agent… hopelijk is hij niet dood, dàn kan men hem verzuipen in een vat met varkensgier; een gepaste vergelding voor een mosselslimmoordenaar.
  Weg met de minister van Justitie èn die rechter dat dit wijf vrijgelaten heeft, want justitie bestaat in dit onland ènkel nog om het beboeten van AUtochtonen. Grrrrr.

  • En dan moet je slikken als je hoort, leest, ziet het Duitse journaal het op maat verknipt en aanpast.

 2. Oké heb begrepen waar de grens van de tolerantie ligt bij Golfbrekers, dacht met de jaren iets opgeschoven…edoch net als bij de openbare omroep BRT wis het , veeg het uit, censureer het dan bestaat het niet (meer).
  Onder ons gezegd heb de pest aan dat “Lovenaar” sujet, jammer dat ik dat niet mag schrijven maar goed dit was dan ook maar een fragment in mijn leven.

  • Bij ons ligt dat eerder bij verstandig omgaan met media – opdat we morgen niet bij UNIA op het matje geroepen worden – én medestanders aan boord houden. Je zou eens moeten weten wat er zoal binnen komt. Als redactie worden we verantwoordelijk gehouden voor de inhoud van reacties, niet alleen voor de geplaatste artikels. Ook al zijn we het met sommige reacties niet eens.

 3. Trucker,
  Ik neem nota van het feit dat U de pest heeft aan het “Lovenaar” sujet!! U zijt trouwens niet de enige. Ik beschouw Uw reactie wel als een “compliment”(sic).
  Het bevestigt immers dat ik nog steeds op het goede spoor zit, zijnde het spoor van de “waarheid”.
  Attente lezers zullen hier kunnen uit af leiden dat U daar (nog) niet opzit.
  Ik voel mij dan ook gerustgesteld, waarvoor mijn dank. De dag dat de “vijand” mij lof toezwaait, dan pas wordt het gevaarlijk.
  Van mij mag de redactie alles publiceren over mij. Ik heb immers voor hetere vuren gestaan.
  Meer woorden wil ik hier dan ook niet aan verspillen.
  Enkel nog een klein vraagje :
  Welke belangen dient U in feite ?? (pas wel op voor artikel 115).

 4. Ik licht even het volgende uit uw woordenbrij :

  “…Het bevestigt immers dat ik nog steeds op het goede spoor zit, zijnde het spoor van de “waarheid”…./…
  Attente lezers zullen hier kunnen uit af leiden dat U daar (nog) niet opzit…”

  Kijk jongen ik heb het eerder leuker gepend (tja soms bekt het Engels beter als je iets kort en krachtig wil zeggen/schrijven) maar helaas heeft de redactie dat GECENSUREERD om God weet welke motieven, daar ik weet had ik het in het Nederlands geschreven het gepasseerd was, maar dan klinkt het minder duidelijk.
  En “Lovenaar” je zou mij nu breed (hééééééél breed) moeten zien grijnzen om zoveel … euh flauwekul die je in die reactie naar mij pent.
  Tussen haakjes ik heb de pest (druk ik me beleefd uit) aan ALLE complotdenkers want daarin is antisemitisme nooit veraf, trouwens u heeft ook al uit dat vaatje getapt.
  Ik heb ooit op andere fora (lang geleden en helaas vind ik het niet meer terug) een leuke comment geplaatst als reactie op SOORTEN als u die overal de hand van Illuminatie/CIA/Bildenberg/”de Elitie” of voor mijn part de Duivel ect ect in zien.
  De bijbehorende video was van “the man on the moon” krasse Buzz Aldrin die een complot denker liet zien wat het einde van geduld betekend…liet zien is in deze een loepzuiver eufemisme.
  Aangezien je nogal graag uitpakt met je kennis (ik peins dat je op school ook al zo’n bijdehandje was van “kijk eens meester hoe goed ik ben want ik heb dat als eerste gezegd”) dit gat in je kennis opvullen en kijken, en “Lovenaar” dan besef je misschien ook hoe ik denk over u.

  • … er zijn nu eenmaal grenzen… woorden die niet door de beugel kunnen. Je kan een discussie hebben, je hoeft ten slotte niet met elkaar eens te zijn, maar laten we het hoffelijk houden. Misschien zouden jullie zelfs na een persoonlijke kennismaking boeiende gesprekken kunnen hebben. Ten slotte zijn jullie op deze blog terecht gekomen wegens een gemeenschappelijk ideaal / doel.

 5. Trucker,

  ik neem aan dat je een Noord-Nederlander bent o.a. door de woorden bekken en etc.
  Maar die onmiddellijke verwijten van anti-semitisme bij terechte opmerkingen hangen mij de keel uit.
  E.J.Bron, die hier af en toe zijn commentaren plaatst en zich geen barst interesseert voor Vlaanderen, heeft een web waar je geen racistische, anti-joodse en anti-semitische commentaren mag plaatsen. Kan ik inkomen. Maar dat ook anti-Israëlische en anti-zionistische commentaren geweerd worden is mij een brug te ver.
  Zo kan je daar bijvoorbeeld niet plaatsen (als ik het al zou willen) dat de de door Israël gesubsidieerde Yad le’ Akhim organisatie met de regelmaat van de klok uitgaven van het Nieuwe Testament verbrandt in Jeruzalem. De laatste grootschalige was in maart 1980, kleinere kwamen later nog voor.
  Het weren van anti-katholieken of anti-christelijke commentaren komt in het lijstje van E.J. Bron niet voor.

  • “meisje” (beschouw dat meisje maar als een compliment) Anna ik ben geboren in Vlaanderen en heb niks vandoen met (Noord) Nederland.
   Ik wil één zaak duidelijk stellen ik sta –>onvoorwaardelijk<– achter Israël en neem daarbij (desgevallend) de builen en de blutsen.
   Er is geen samenleving smetteloos onbevlekt, nooit geweest en zal nooit zijn, edoch deze sekte (ja hoor voor mij toch) uitvergroten om toch maar iets te vinden om die vermaledijde Joden te treffen…doe ik niet aan mee, neem ik afstand van.
   Tussen haakjes Bron's blog ken ik uitstekend en los van mijn "perikelen" met EJ kan ik deze aanbevelen, beweegt zich in dezelfde vijver als Golfbrekers en (vloeken in de kerk op deze blog peins ik) Nageltjes, in Nederlandstalig gebied de betere blogs laat ons zeggen.

   "…Het weren van anti-katholieken of anti-christelijke commentaren komt in het lijstje van E.J. Bron niet voor…"

   Inderdaad, stoorde ik mij behoorlijk aan was steeds hetzelfde clubje dat als een wesp gestoken reageerde als er ook maar één woord in de Christelijke context gepend was.

  • @ Anna,
   wat dat (Noord-)Nederlander zijn van Trucker betreft, denk ik dat je de bal misslaat…
   Trucker is heus niet de enige (Zuid- ?)Nederlander die van mening is dat Engelse volzinnen en containerwoorden veel beter ‘bekken’ dan uitdrukkingen in het Nederlands.
   Nederlands is zo gewoontjes, nietwaar?
   Die mening over dat beter ‘bekken’ werd (wordt ?) bv. ook met enthousiasme gedeeld door een nogal publiek persoon,
   J. Verstrepen om hem niet te noemen.
   Ook het gebruik van etc. lijkt mij eerder toe te schrijven aan een neiging om vooral niet ‘gewoon’ te doen, hij schrijft trouwens twee keer “ect., ect”.
   Die neiging om anders als gewoon te doen ziet men ook bij reageerders die denken dat de afkorting ‘BTW’ NIET Belasting over de Toegevoegde Waarde betekent maar wel ‘bye (sic) the way’.
   Nu ja, iedereen heeft zo zijn manier om op te vallen…

   • “…Nu ja, iedereen heeft zo zijn manier om op te vallen……”

    Ropie een echo uit een “ver” verleden
    Weet alleen niet meer op welke blog… o ja Ray, nu weet ik het.
    Toch niet vriendelijk zulle mij vergelijken met “de streep” :- ( heb er al betere gehoord.

    • Trucker,

     even kort na een dagje Aken. Ga je hier de bal of de man spelen?

 6. @ Trucker,

  jongen, het verheugt me dat je niets te doen hebt met Noord-Nederland, maar ondanks dat EJ toch kunt aanbevelen. Zo ken ik meteen je criteria.
  Bovendien vind ik het mooi, heel mooi dat je achter Israël staat. Dit bevordert het begrip. Op de wereld verblijven nogal wat mensen die niet in het land van hun hart wonen maar daar toch onvoorwaardelijk achter dat land staan. Ik denk o.a. aan Turken, Marokkanen, Algerijnen e.a. Met jouw instelling is kritiek – ondanks de bulten en de builen die je in het oog springen – hoogst ongewenst. Die moet voorbehouden worden voor eigen mensen. Waarbij argumenten niet meer met argumenten worden weerlegd maar met pijlen.

  Vermits je de joden een sekte noemt, is er niets mis mee om christenen een clubje te noemen. Ik heb alleen het ongeluk achter de christelijke traditie te staan en het clubje te verdedigen daar waar het onterecht wordt aangevallen. Een mens heeft zo zijn gebreken en door dat club-lidmaatschap ben ik me daar van bewust.

  Vermoedelijk door een foute opvoeding en stigmatisering, blijf ik vast hangen in de overtuiging dat de ideologie van het judaïsme en zijn economische en politieke uitvloeisels haaks staan op wat ik voor waar houd. Komt daar bovendien nog de ideologie van het communisme en het zionisme bovenop, kan ik het niet laten kritisch te zijn, ook al kwetst het je onvoorwaardelijkheid. Bovendien zie ik geen enkel verschil in het verbranden van het Nieuwe Testament -wat ik in een andere reactie aanhaalde- door jouw sekte in Jeruzalem en het verbranden van boeken in Duitsland. Gelukkig ontsprongen bijbel verbrandingen in Jeruzalem de dans, anders waren Abraham en Mozes en Salomon en koning David mee verbrand.

  En om bij boeken en het uitvloeisel kranten te blijven, ‘Ieder nadeel heb zijn voordeel’ om een Noord-Nederlander aan te halen, ondanks de door het onderwijs hoog geprezen boekdrukkunst, was er geen enkele andere ‘kunst’ in staat om zoveel leugens te verspreiden als die hoog geprezen boekdrukkunst. En laat mij het er nu mee eens zijn dat er heel wat van die druksels op de mesthoop thuis horen.

  Ik val wat uit de toon, een mens heeft zijn zwakheden, ik vernoemde de islam niet. Maar in de door jou aangehaalde blogs wordt daar al voldoende op gehamerd. Soms tot vervelens toe. En dien ik niet overtuigd te worden.

  • Anna,
   Bedankt voor Uw bijdrage, maar achter de aanval van Trucker op mij gaan nog andere zaken schuil. Deze aanval is dan ook geen toeval.
   Alhoewel Trucker hier grotendeels de rol speelt van boodschapper, zal zijn uiteindelijke medeverantwoordelijkheid er niet minder om zijn.
   Meer kan ik daar voor het ogenblik niet over zeggen, maar als het voorziene “project”(sic) uitgevoerd zal zijn, waarvan U via de media zeker kennis zal krijgen, zal het al wat duidelijker worden.
   In afwachting van de uitvoering ervan, blijf ik mij inzetten voor de belangen van Vlaanderen en de Vlamingen, die naam waardig.
   Mijn belangen liggen dus niet bij wat Vlaams vreemd is, in het
   buitenland, in het Midden Oosten, en zeker niet in Parijs, waar sommigen denken dat ze het licht hebben gezien.
   Ik heb reeds meermaals gewaarschuwd voor “infiltranten” in rechtse en nationalistische middens. Men kam immers geen twee meesters dienen, met tegenstrijdige, dan wel vijandige belangen.
   In het licht van het voormelde, zal ik dan ook niet deelnemen aan de bijeenkomst van Golfbrekers, het zal immers veiliger zijn voor iedereen.

 7. Van een misverstand gesproken (of foute interpretatie door weet ik veel)

  “….Vermits je de joden een sekte noemt..”

  In mijn reply naar u is heb ik inderdaad niet goed uitgelicht dat ik met “sekte” doelde op dit clubje Anna —>

  “…dat de de door Israël gesubsidieerde Yad le’ Akhim organisatie…”

  niet de Joden NOOIT de Joden Anna.

  Voor wat uw filosofische mijmeringen (gespijsd met sarcasme) betreft …beschouw ze maar als retoriek.

  Enne waar is het spelen op de man want blijkbaar zie ik iets over het hoofd.

 8. @ Trucker,

  1-‘ peins ook dat je op school al een buitenbeentje was: kijk eens meester hoe goed ik ben…’ vind ik de man spelen.

  2- kritisch zijn over een ideologie is dus retoriek. Het verschil niet zien tussen het verbranden van het Nieuwe Testament aan de ene kant en ‘foute’ boeken aan de andere kant schijnt eveneens retoriek.

  3- Ik stel me inderdaad vragen bij de politiek van joden in en buiten hun land. Een plan dat uitgaat van de ‘Zentralrat der Juden Deutschland’ en dat zijn kop opstak in oktober 2003 met de volgende tekst in Die Welt, laat me de wenkbrauwen fronsen: ‘Die wichtigsten Führungszentren im Judentum haben als neues Jerusalem Deutschland auserwählt. Immerhin wurde erst kürzlich ein Staatsvertrag zwischen Deutschland und den Zentralrat der Juden in Deutschland geschlossen. Ein Staatsvertrag wird normalerweise nur zwischen souveräne Staaten geschlossen es muss sich also um etwas sehr wichtiges handeln, um so mehr als der Vertrag nicht veröffentlicht wird. Die Deutsche Führung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder war offenbar bereit, in den saueren Apfel zu beissen und das Weltjudentum mit hohen Finanzhilfen anzusiedeln.’
  De belangrijkste leiding gevende centrales binnen het jodendom hebben als Nieuw Jeruzalem Duitsland uitgekozen. Tenminste werd er eerst onlangs een Staatsverdrag tussen Duitsland en de Zentralrat van Duitse joden gesloten. Een Staatsverdrag wordt normaal tussen soevereine staten gesloten, het moet dan ook om iets zeer belangrijks gaan, des te meer omdat het verdrag niet publiek werd gemaakt. De Duitse leiding onder Bondskanselier G Schröder was duidelijk bereid om in de zure appel te bijten en het wereld jodendom met grote financiële hulp te vestigen.)

  Toen het plan en de idee in 2008 voor het vestigen van het Medinat Weimar in Thüringen (de Staat Weimar) als derde joodse staat, waren de systeemmedia zoals de FAZ in het begin kritisch, maar de toon veranderde naar een welwillende berichtgeving.
  In 2013 werd verder bericht dat de vestiging van de joden in het Medinat Weimar het anti-semitisme zou tegenwerken. Plus dat de vestiging van joden en Arabieren een verrijking zouden zijn. Joodse twijfelaars zien Arabieren niet zitten maar moedigen die joden aan, die niet in Israël wonen, om zich daar te komen vestigen.

  Deze feiten heb ik al in een ander artikel van Golfbrekers gemeld. Dat ik dit meer dan bedenkelijk vind maakt van mij uiteraard een anti-semiet.

Reacties zijn gesloten.