“De storm raast weer over de Nederlanden”

450 jaar Beeldenstorm, van Zuid naar Noord

Ook Ons Erfdeel vzw en het jaarboek De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français willen hierbij niet achterblijven.

Op 5 oktober a.s. organiseren wij in de kantoren van Ons Erfdeel vzw een gesprek “Over tolerantie gisteren en vandaag. Van Steenvoorde tot Palmyra”. De historica Anne-Laure Van Bruaene en de filosofe Tinneke Beeckman zullen het hebben over tolerantie.

In 1566 trok de Beeldenstorm een spoor van geweld door de Nederlanden. In 2015 vernietigden de strijders van IS beelden en tempels in Palmyra. Hoe keek men in de 16e-eeuw aan tegen andersgelovigheid ? Wat vond een denker als Spinoza in de zeventiende eeuw over tolerantie ?

Wat kan een individu, een samenleving verdragen ? Waar liggen de grenzen van de tolerantie vandaag?

Meer info bij http://www.beeldenstorm450.eu/

en bij http://www.onserfdeel.be/nl

2 gedachten over ““De storm raast weer over de Nederlanden”

 1. Deze “storm” betekende ook het einde van vijf eeuwen bloei van het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant.
  Dit komt duidelijk tot uiting in de tentoonstelling “Voor God en Geld” in Gent in het Caermersklooster. (heb ze enkele dagen geleden bezocht).
  Het ging bij deze “storm” niet over tolerantie, maar om een van buiten uit georganiseerde terreur. (via een zo gezegde “godsdienst” oorlog!!)
  De oorsprong ligt in Venetië !!
  Bron : Financial Vipers of Venice van Joseph P Farral, pagina 84 e.v.
  In Syrië gaat het ten andere ook om een door het buitenland georganiseerde invasie van gangsters benden.
  Het debat over “tolerantie” is hier dan ook volledig misplaatst.
  Dit debat moet eerder gaan over de samenzweringen die achter deze terreur schuil gaat.

 2. Wat Spinoza betreft las ik van Erik Lagendijk dat hij behoorde tot de tweede generatie asielzoekers -die opmerking kwam er waarschijnlijk om ons ervan te overtuigen van wat asielzoekers zoal in hun mars hebben- van Portugees-joodse ouders die op de vlucht waren geslagen voor de christelijke terreur.
  Hij zocht de waarheid en werd in de ban geslagen door de joodse kerk en afgewezen door de christelijke kerk.
  Dat hij in correspondentie was met katholieke geestelijken, over zijn zienswijze, werd er door Erik niet bijverteld.

  In Spanje en Portugal hadden de joden zich inderdaad te bekeren tot het katholicisme of het land te verlaten. Die bekeerlingen, maranen, waren dikwijls voor de vorm bekeerd. Met hun handelsgeest waren ze wel verantwoordelijk voor de schandalige handel in aflaten die aan de basis van de hagenpreken, de godsdienst oorlog en beeldenstorm lag. Charles De Coster tekent die aflaten handel heel treffend in zijn Tijl Uilenspiegel.

Reacties zijn gesloten.