De Polen schamen zich niet voor hun geloof

Soldaten die de Bogurodzica zingen voor zij ten strijde trekken. Schilderij van Józef Brandt.

Bogurodzica (De moeder Gods) is een compositie van de Pool Wojciech Kilar voor gemengd koor en symfonieorkest. De titel en tekst is ontleend aan een oude Poolse hymne, die gezongen werd in tijden van oorlog en vrede. De Moeder Gods maakt deel uit van een officieuze drieluik met Angelus en Exodus (…)

Poolse gelovigen organiseerden rozenkransprocessies in meer dan 25 steden over heel het grondgebied. Gewijd aan het Onbesmet Hart van de H. Maagd Maria, een devotie, die volgens zr. Lúcia, die deel uitmaakte van de groep kinderen van Fatima in 1917, door de H. Maria aanbevolen werd in een volgende verschijning in Pontevedra (dec. ’25).

Op 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart) worden er verschillende bedevaarten georganiseerd: