De pijnlijke coöptatie…

… of de keuze voor witte konijnen in plaats van Vlaamse Reuzen

Ja, inderdaad…

Nog niet tevreden?

De pijnlijke coöptatie
Senaatsperikelen in de N-VA

De coöptatie van twee senatoren beroert de gemoederen binnen de N-VA.

Gisteren berichtte Doorbraak al over de overstap van Jan Becaus naar de N-VA. Het werd meteen duidelijk dat de keuze voor iemand anders dan een oude getrouwe niet in goede aarde viel. Heeft de partij er wel goed aan gedaan?

Kater
Zondag 15 juni, ‘the day after’. Er zijn verschillende mensen teleurgesteld nadat de N-VA koos voor Jan Becaus en Pol Van Den Driessche, de ene al wat subtieler dan de andere. Zo maakt Matthias Storme er absoluut geen geheim van dat hij zichzelf als een betere kandidaat zag en dan ook malcontent is. ‘Blijkbaar moet je van buiten de partij komen (of van een andere partij) en journalist zijn zonder juridische bagage om door de N-VA als specialist grondwetsherziening te worden gekozen’, schrijft hij op Facebook.

Lees verder bij Doorbraak…

Lees ook het opiniestuk van Dirk Sterckx

Nvdr: Prof. Matthias Storme liep hiermee niet zijn eerste blauwtje bij de N-VA.  Zowel bij de vorming van het partijbestuur als de vorming van de lijsten moest hij in het verleden meermaals het onderspit delven.  De N-VA is systematisch oudgedienden, die mee aan de kar Vlaams-Nationaal getrokken hebben en waaruit de N-VA ontstaan is, aan het uitrangeren.  Een brede volkspartij is het doel – binnen donkerblauwe lijnen.  Je hoeft geen Vlaams-Nationalist te zijn, je mag zelfs openlijk pleiten voor de belgische constructie.  En de leeuwenvlag?  Die mag op zolder, bij de herinneringen aan Leuven Vlaams en de Voerenwandelingen.

FVE

7 gedachten over “De pijnlijke coöptatie…

 1. In al deze feiten zien we dat de NVA alles is behalve Vlaams Nationalistisch en dat zie ik ook in de gemeenteraad in Blankenberge dat is om bij te wenen

 2. Dat de linkse seks maniak verkozen werd boven 2 andere en verdienstelijke kandid

 3. “Ik heb de aanbiedingen om op een verkiesbare plaats naar de verkiezingen te trekken, altijd vriendelijk afgewezen” zegt Becaus “Bovendien vind ik het onkies dat kandidaten die zich al jaren hebben ingezet voor de partij, steevast het onderspit moeten delven tegen ‘een bekend gezicht'”. Zich kandidaat stellen voor gecoöpteerd senator en daarbij Dirk Rochtus, Matthias Storme, Luc Demullier e.a. het nakijken geven, heeft niets met onkiesheid te maken, maar met een drang waaraan men niet kan weerstaan.

 4. Ik lees : “verschillende mensen zijn teleurgesteld….” Wat hadden ze nu verwacht. Als men ziet wie men allemaal al binnen gepakt heeft bij de NVA, dan moet de zaak intussen toch wel duidelijk zijn. De NVA is een “gecontroleerde oppositie” door het regime en de EUSSR. Alles wat Vlaams vreemd en vijandig is, krijgt dan ook voorrang. Wat Jan Becaus betreft mag men niet vergeten dat het de VRT was, die “Bartje” heeft gemaakt en gelanceerd. Zonder de VRT was er geen sprake van Bartje.
  Het zal nu tijd geweest zijn voor Bartje om de schuld af te lossen, want voor wat, hoort wat!! Met een prof. Storme kan de NVA niets meer aanvangen, die is immers beginsel vast, en vooral te slim.(en even slim als het ganse NVA bureau te samen).
  Naarmate de onderhandelingen vorderen en en er uiteindelijk een coalitie op federaal niveau met de NVA uit de bus zal komen, zullen de eerste overlopers al opduiken. En als de NVA voldoende afgetakeld en gecompromitteerd is, vliegt ze uit de regering of doet men de regering vallen, om de NVA de genadeslag te geven.
  Of met de NVA naar een nieuw Volksunie avontuur, na het beruchte Egmontpact.
  Het doel van het regime met de NVA was het afmaken van het Vlaams Belang. Dit laatste is grotendeels gebeurd, zodat de rol van de NVA nu uitgespeeld is.
  En Pol Van Den Driessche of Van den druppel zoals hij indertijd in een Antwerps rioolblad werd genoemd, is een ander paar mouwen.Hij is immers een ideaal “sujet” om gechanteerd te worden, en bijgevolg de “mol bij uitstek”.
  Hij beschikt ten andere ook over “goede” contacten binnen het bisschoppelijk paleis in Brugge. Het enige probleem is soms zijn te “koude handen…”!!!
  Bij dit alles moet ik opnieuw de “goedgelovigheid” van veel Vlamingen vaststellen, en het totaal gebrek aan de broodnodige dosis wantrouwen om in deze corrupte maatschappij te kunnen overleven.

 5. En wij, die verheugd waren nà 25 mei door te mogen vernemen dat Bert-de-bleiter Anciaux NIET meer verkozen was… mochten gisteren vernemen via de 0000 dat “wij eraan zijn voor onze moeite” want… de SPa heeft die lul eveneens terug opgevist als geco-opteerde senator.
  Aldus zijn wij het àl-oud Vlaams gezegde in gedachte: Onkruid vergaat NIET… (helaas) 🙁

Reacties zijn gesloten.