De oogst van jaren gedoogpolitiek

MM900236531[1]De TV-flamingant nodigt zijn burgemeester-collega’s uit Mechelen en Vilvoorde uit voor een overleg over radicalisering van moslimjongeren.  Het probleem zou zijn aandacht getrokken hebben naar aanleiding van de naar schatting 80 ‘jongeren’ die ten oorlog trokken in Syrië.  Alsof er voor deze burgeroorlog nog geen radicalisering van moslimjongeren in Antwerpen en andere steden bestond.

Jarenlang werd dit door het Vlaams Belang aangeklaagd, niets werd er ondernomen, behalve excuses zoeken.  Excuses voor hun gedrag en tegelijkertijd een aanklacht tegen ons, tegen de eigen bevolking, wegens onbegrip, discriminatie enz.

Wij vinden dat dit pas een probleem wordt als die lieverdjes terug naar huis komen.  Zolang ze ginder blijven, al dan niet boven of onder de grond, is het ons probleem niet.  Het is hun vrije keuze samen met andere Allahaanbidders het Prachtland Syrië te gaan willen ‘bevrijden’ van de dictator.  Hoe dit past met het alom aanvaarde plaatje ‘godsdienst van de vrede’ is ons een raadsel.

Maar goed, BDW is dus ongerust over de afloop.  Wij nemen aan dat de toestand in Syrië én de uiteindelijke kaartenverdeling van de burgeroorlog hem, zoals ons, geen fluit kan schelen.  Ze doen maar: als ze elkaar willen uitmoorden, da’s hun goed recht.  Wij moeien ons niet met de binnenlandse politiek van de zandbaklanden.  We hebben het al moeilijk genoeg met onze eigen conflicten, met ons eigen recht op (voort)bestaan.

Maar BDW maakt zich wèl zorgen als die djihadisten terug komen.  Dat begrijpen we volkomen; tenslotte zijn we ze ook liever kwijt dan rijk.  En het mag dan voor de ouders wel moeilijk liggen – het is hun kind dat kan sneuvelen – de ‘jongere’ heeft er zelf voor gekozen.
Het verschil zit ‘m hierin dat de ‘jongeren’ een tijdbom kunnen betekenen in onze maatschappij, of liever, een op scherp gestelde tijdbom, want hun lontje kan nog een stuk korter zijn dan voorheen.   Of een omgekeerde mogelijkheid, een anti-climax: misschien hebben ze daar begrepen dat de godsdienst van de vrede slechts oorlog brengt en willen ze de maagdendroom zo lang mogelijk uitstellen.  Ze zouden zo lezingen kunnen geven bij het Rode Kruis of bij de Boerinnenbond: ‘Ik heb het licht gezien in Syrië’ en met een badge ‘Nooit meer oorlog’ op hun revers rondlopen.  En uiteindelijk belanden in de politiek: bij Groen! zullen ze met een verleden als ‘vrijheidsstrijder’ zeker een verkiesbare plaats op de lijst krijgen.

Onze jongens en mannen trokken ook als vrijwilliger naar de oorlog: naar het Oostfront.  Zij geloofden dat ze hun cultuur en geloof moesten verdedigen tegen het bolsjevisme.  Niemand heeft ooit een vergadering van burgemeesters bijeen geroepen om te overleggen hoe onze jongens bij hun terugkeer zouden kunnen opgevangen worden.  Of toch: de procureurs-generaal, die hen sito presto voor langere tijd lieten opvangen in de gerenommeerde huizen van bewaring.  De familieleden werden voor het gemak ook maar meteen gebroodroofd, woningen geplunderd, gebrandmerkt.  De staatsveiligheid volgde hen op de voet.
Wat zou er dan nu zo moeilijk aan zijn om een kleine honderd – voor zover ze allemaal terugkeren – en hun aanhang in het oog te houden en hen bij het kleinste signaal van ‘islamsyndroom’ op te sluiten? De staatsveiligheid heeft toch genoeg ervaring bij het schaduwen, volgen en dossiers aanleggen van Vlaamse Bewegers, zoals Voorpost en TAK, , van Filip Dewinter en van de meeste VB-politici en militanten.

Waarschijnlijk is het dweilen met de kraan open, want elke dag worden er nog meer vredelievende verrijkers geïmporteerd.

Florent Van Ertborn

6 gedachten over “De oogst van jaren gedoogpolitiek

 1. Nu het kalf alang verzopen is proberen ze met mond aan mond beademing terug een beetje leven in te blazen, te redden wat er te redden valt. Die hoge moralisten hoeven niet ongerust te zijn, die zitten achter hun bureau met desnoods de nodige bewaking. Het zijn de gewone inboorlingen die eventueel slachtoffer zullen worden van die juistpamperontgroeide gehersenspoelde idioten. Het is een gevaarlijk feit dat die onozelaars hoog in aanzien zullen staan bij hun zandbakgenoten. Ze moeten worden opgevangen zoals die kerkelijk opgejutte Vlamingen , 68 jaar geleden, opsluiten in de Antwerpse dierentuin , te bezichten van 8 tot 19u , verboden te voederen . Dat zal uiteraard niet gebeuren , integendeel want de meesten van die troep is geen Eigen Volk !

 2. Vergaderen, praten, overleggen, show verkopen, wind maken…
  Zalig zij die denken dat er iets zal opgelost worden; zij zullen het rijk gods bezitten. Voor de moslims…70 maagden zullen hen verwelkomen.
  De pamperaars, de volksverlakkers, de pottelikkers-idioten ; zij zorgden ervoor …
  alles is nu naar de ge weet wel zeker.
  Toen het VB uitpakte met de slogans als ; “grote kuis/ bokshandschoen” , de ganse pampergemeenschap op hun achterste poten. Vandaag probeert, nu het telaat is , de wever de stoere jongen uit te hangen en met vergaderen, praten, overleggen, show verkopen, de indruk te wekken alles eens op te lossen.
  Er is nog slechts één middel: “grote kuis” , niet met de bokshandschoen, maar met het leger. Alle illegalen eruit, de misdadigers met dubbel paspoort naar huis en revolterende jongeren bij herhaling naar strafkampen of noem het ‘heropvoedingskampen’ voor mijn part. Zoniet staan ons barslechte tijden te wachten. Met of zonder de wever !

 3. Gisteren zag en hoorde ik op TV suppersos Hanske Bonte. De man heeft ook altijd het cordon sanitair hoog in het vaandel gedragen. Toen ik hem gisteren hoorde jammeren op TV dacht ik dit zijn nu de ” mannen ” die het Vlaams Blok / Belang altijd overladen hebben met verwijten en leugens. Nu op TV komen als ” DE MAN ” die om oplossingen schreeuwt is te belachelijk om los te lopen. VRT speelt dit spelletje mee, maar het is zeer doorzichtig. Politici gaan nu samen zitten om iets op te lossen wat ze hadden kunnen voorkomen als ze de waarschuwingen van het VB niet in de wind hadden geslagen. Het spijtige van de zaak is dat de gewone man op de straat het slachtoffer ( letterlijk te nemen ) zal worden van hun houding tegenover het VB.

 4. Wat baat het om erover te schrijven op een site als Golfbrekers… die ènkel gelezen wordt door een duizendtal “harden”… hetgeen Antoine Griffon gedaan gisteren geflikt heeft is véél afdoender: hij heeft twee clipjes op Youtube gezet, en aldus de mogelijkheid geschapen dat …WERELDWIJD àlle Internetgebruikers zijn boodschap kunnen bekijken.
  Eerste titel: Afghaan in de steek gelaten door Allah
  (www.youtube.com/watch?v=OYvSnU-BCIg)
  Nummer twee: Meteen naar Allah
  (www.youtube.com/watch?v=RNYrfeN3zWQ)

  Dàt is dè manier om die zwaarbebaarde karpetknielertjes onsterfelijk belachelijk te maken.

 5. De krantenartikels zeggen voldoende. De schijn wordt nog maar eens opgehouden. Meer dan wat rond de hete brei draaien is er niet aan de hand. Het aloude paraplusysteem. Het is niet mijn bevoegdheid, enzovoort. Straks weer kop in het zand.

 6. Het is toch wel interessant om eens terug de tijd in te gaan, laat ons het eens hebben over de verkiezingen van 2007 waar de poco partijen Imans nodig hadden om de ‘snel Belg wet in te voeren, louter om electoraal gewin.
  Voor Antwerpen zijn waren dat destijds 120 000 , die zonder boe of bah zomaar de B. paspoort kregen voor het kieshokje.(Paars)
  Voor wat hoort wat, en in 2008 heeft ene Marino Keulen moslim executieven voorzien van loon pensioen subsidies , versus imams en erkenning moskee’s.
  Voor Antwerpen waren dat 6 moskee’s waaronder de meest extremen..
  Een Turkse een Pakistaanse en een Marokkaanse, om het met Erdogans woorden te zeggen, ‘dat zijn onze kazernes’.
  Alhoewel voor dit fenomeen Jihaad strijders reeds lang gewaarschuwd is , en er tal van signalen waren, bleven de poco’s stekenblind, want ene met een lang rokske en baart, was een multiculturele verrijking.
  Het bestrijden der Vlaams Belang was meer prioritiet, dan werkelijke realiteit onder ogen te te zien.
  Vandaag is Antwerpen vergeven van al wat hier niet thuishoort, miljarden worden eraan gespendeerd, en nu….
  zal er vroeg of laat ‘een martelaar’ opduiken ,die geëerd wordt , in de moskee ‘s om als voorbeeld te dienen om de verdere heilige oorlog… , die nota bene gesponseerd werd met ‘onze centen’ .

  .

Reacties zijn gesloten.