De olifant in de kamer van de koran

Niets te doen met de islam2 Brilleke nodigDe recuperatie ging wel verbluffend snel

De slachtoffers waren nog niet goed geteld of de recuperatie van het drama begon al in de media. De toon werd feitelijk gezet op Canvas (22/03, 1u26), waar de eeuwig argeloze Bart Peeters een mooi liedje bracht, dat vertrok van een grove vergissing, misschien dé grootste vergissing: ‘Want God is liefde, en zeker geen haat (…). Het staat in de Bijbel, en in de Koran’. Weliswaar met een prachtige conclusie: ‘Zonder liefde, kan de hemel niet bestaan’. Op zich is dat mooi, zoals Imagine van John Lennon mooi is, maar het is helaas niet waar. In de Hebreeuwse Bijbel staat nergens dat God liefde is, en op diverse plekken roept Yahweh wel degelijk op tot haat, genocidale haat (tegen de Kanaänieten, tegen de Amalekieten, tegen de am ha-aretz of mensen van het land). Zijn liefde blijft daarbij beperkt tot zijn uitverkoren volk, de uit Babylon teruggekeerde Judeïsche elite.

In de Koran zijn de uitspraken waarin Allah oproept tot haat en wreedheid tegen al wie Hem en zijn profeet niet aanvaarden amper te tellen. Terwijl je met de vingers van één hand toekomt voor de passages die je als vredelievend kan betitelen (en zelfs daar kan over gediscussieerd worden). Slechts in de christelijke Evangeliën komen duidelijke uitspraken voor die liefde verkondigen voor alle mensen, niet slechts de eigen volks- of geloofsgenoten. Eén uitspraak (Mattheus 10.34-36; Lucas 12:49-53) wijst in de richting van geweld, maar niet tegen andere volkeren of andersdenkenden, maar van familieleden onder elkaar die het niet eens zijn met elkaar.

De olifant in de kamer van de Koran

Natuurlijk, telkens als ik dit zeg krijg ik als tegenwerping dat het toch beter is de mensen in hun naïef geloof te laten dat vrede gepredikt wordt door de heilige boeken. Is dat zo?   Lees verder…