De geschiedenis herhaalt zich

Pds_121_grootDe geschiedenis herhaalt zich

Ooit was Brussel de domicilie van een tiran. Hertog Alva. Rond 1570. Het was een tijdperk dat men zich in Nederland verzette. Haarlem werd belegerd en verslagen. Naarden uitgemoord. De tiende penning werd weer ingevoerd om de kosten van de bezetting te betalen gelijk 1 procent van het Europese nationale product thans wordt afgedragen aan Brussel.

De Nederlanders gaven de bezetter de middelvinger, ondanks dat er steden werden uitgemoord. De Geuzen stonden op. De bezetters werden doodgeslagen en doodgestoken. Gaat dit weer gebeuren? Worden we weer uitgekleed door Brussel? Komt er een Europees leger? Dat eventuele nationale opstanden nederslaat in bloed?

Ter herinnering een helaas wederom aan actualiteit winnend ruim 4 eeuwen oud Neerlands gedicht welke een bewerking is op het gebed Pater Noster, het Onze Vader:

Gents Vader Onze (1572)
Helse duvel die tot Bruussel zijt,
Uwen naam ende faam zijnde vermaledijd;
Uw rijk verga zonder respijt,
Want heeft geduurd ten langen tijd;
Uwen wille zal niet gewerden,
Noch op hemel noch op erden;
Gij beneempt ons huiden ons daaglijks brood,
Wijf ende kinderen hebben ‘t grote nood;
Gij ende vergeeft niemand zijn schuld,
Want gij met haat en nijd zijt vervuld;
Gij en laat niemand ongetempteerd,
Alle die landen gij pertubeert;
O hemelsen vader, die in den hemel zijt,
Maak ons dezen helsen duvel kwijt;
Met zijnen bloedigen, valsen raad,
Daar hij mede handelt allen kwaad,
Ende zijn Spaans krijgsvolk allegaar,
‘t Welk leeft of zij duvels waar.

Amen

Bron: Vrijspreker