De fles des aanstoots

De brouwerij “Früh” vindt traditie belangrijk. Niet te verwarren met nationalisme.  Patriotten zijn de joden van weleer.    De AfD-affiche werd door een uitspraak v in kort geding (Landgericht Köln) in de bestaande vorm verboden.  De rechtbank volgde de poco spelregels,  want de ‘herkenbare Früh-fles zou een inbreuk tegen het zgn. ondernemingspersoonlijkheidsrecht betekenen”.  Niet tegen het merkenrecht.    De persoonlijkheidsrechten van de brouwerij werden echter wel degelijk geschaad.  Op elke affiche met de drie quasi onzichtbare kroontjes staat een boete.  AfD mag de affiche niet meer gebruiken of verspreiden.   De reeds opgehangen affiches moeten overkleefd, overschilderd of met een passend ander bedekkingsmiddel behandeld worden.

We herinneren ons het verbod rond het boek “De Ordelijke Opdeling van België – zuurstof voor Vlaanderen” met het symbool  02, dat nadat alle boeken ingetrokken werden, uiteindelijk teruggedraaid werd en het schoenenvonnis tegen Anke’s campagne “Vrijheid of islam”.

‘Vlaanderen is stilaan zowat het Noord-Korea van de politieke correctheid aan het worden.’

Anke moet haar schoenen uitdoen