De EU bepaalt welke mening u mag uiten

De bronafbeelding bekijken

Dit is dezelfde Europese Commissie die onlangs haar afkeuring heeft uitgesproken over de terugtrekking van Oostenrijk uit het VN-Migratiepact. Het Migratiepact bepaalt dat mediakanalen die de migratieagenda van de VN niet steunen, niet in aanmerking komen voor publieke financiering. Hoe zit het dan met “het volledig respecteren van de fundamentele beginselen van Europa’s vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en pluralisme?”

Lees meer in: De EU van Orwell