De David vs Goliath-show

Dat het Kremlin een bepaalde strategie toepast is een gegeven dat niet in de propaganda-oorlog past. Waarmee we niet willen stellen dat er aan de Russische kant geen of nauwelijks verliezen zijn. We kennen uiteraard de stand – materiaal en mensenlevens – niet, maar kunnen moeilijk geloven dat het kille-bedachtzame Rusland zó onbesuisd te werk zou gaan als er dagelijks bij de mediaredacties getoeterd wordt. Veronderstellingen, gissingen worden als waarheden, als feiten, verkondigd.

Als je probeert de gebeurtenissen en militaire bewegingen te volgen, dan zie je op een kaart, naargelang de invalshoek, verschillende bevrijde of bezette – ook naargelang de invalshoek – regio’s en plaatsen. Zelfs van het aangeboden beeldmateriaal kan je niet zeker zijn. Von Münchhausens kogelvlucht richting Rusland of Bollywood aan de Dnjepr. We zijn geen analisten of oorlogsprofessoren. We waren echter niet blind voor het feit dat Rusland zich niet alleen tot aan zijn westerse deur door de NAVO bedreigd zag, maar ook dat de toegang tot de zeeën quasi afgesloten werd. De noordelijke IJszee was nog de enige overblijvende vrije waterweg, die echter bij een strenge winter maandenlang kan dichtvriezen. Vandaar het belang van Sebastopol op de Krim, van de havensteden Mariupol, Cherson, Odessa en – in het verlengde – van Tartous in Syrië.

Het komt de objectiviteit niet ten goede dat Russische mediakanalen afgesneden werden. Zowel op tv als op het internet. In de plaats werd tv-kijkend Vlaanderen verrijkt met de tv-zender “Ukrainia24”. Waarschijnlijk om de vluchtelingendorpen te plezieren. De Oekraïense regering heeft trouwens in haar wijsheid beslist om alle mediakanalen, die van ver of dichtbij met de oppositie te maken hebben, te censureren. Zelensky heeft intussen het stadium van zaligverklaring-bij-leven bereikt; telkens er een bericht of vermoeden van een geplande aanslag opduikt, stijgt zijn gehalte op de schaal van het martelarendom.

Ergens hebben we best wel medelijden met die man. Zou hij niet af en toe met weemoed terugdenken aan zijn onbekommerde carrière als komisch acteur? In die gestalte had hij nu veilig en wel ergens aan het strand van Haïfa de Oekraïense gebeurtenissen kunnen afwachten. Tenslotte is hij financieel niet aangewezen op het staatssalaris van een president.

Achter Oekraïne’s public relations zit een leger van buitenlandse politieke strategie-tekenaars, Washington DC lobbyïsten en een medianetwerk verbonden aan veiligheidsdiensten.

De Oekraïense propagandastrategie werd bewierookt door een NAVO-commandant in de Washington Post: “They are really excellent in stratcom — media, info ops, and also psy-ops.” In verstaanbaar Nederlands: “Ze zijn verdomme goed in de boel te belazeren!”

Washington Post concludeerde: “Western officials say that while they cannot independently verify much of the information that Kyiv puts out about the evolving battlefield situation, including casualty figures for both sides, it nonetheless represents highly effective stratcom.” Ned. vert.: “Westerse overheden zeggen dat ondanks de onmogelijkheid onafhankelijke informatie over de evolutie op het strijdtoneel door Kiev te kunnen nagaan – inbegrepen slachtoffers aan beide kanten – vertegenwoordigt het desalniettemin een hoogst effectieve stratcom*.” Klik hier voor uitgebreide (Engelse) achtergrondinformatie.

Waarmee meteen ook het Oekraïense corruptiegehalte verklaard wordt.

Moeten we onderstaand videobericht nu als hoopgevend bekijken? Volgens de Russische legerleiding is de eerste fase van de “speciale operatie” afgewerkt. De luchtmacht- en marinedoelwitten in Oekraïne zouden bijna helemaal vernietigd zijn. Zelensky stelt daar tegenover dat zijn land Rusland een krachtige slag heeft toegebracht. De slachtoffercijfers lopen nogal uiteen: volgens Rusland stierven er 1351 Russische militairen. Oekraïne beweert er 16.000 uitgeschakeld te hebben. Rusland zou 5043 ton humanitaire hulp verdeeld te hebben (zie voorbeeldvideo in Gorsk). Oekraïne stelt dat het 18 humanitaire vluchtroutes mogelijk heeft gemaakt. Iets wat alleen kan in samenspraak met Rusland. Ca. 420.000 Oekraïners zouden in Rusland een veilig onderkomen gevonden hebben.

De Russische legerleiding heeft het over de afwerking van een eerste fase… hoeveel fases zouden er voorzien zijn?

In Gorsk, een klein plaatsje op ca. 198 km ten NO van Kiev, deelt het Russische leger humanitaire hulp uit: voedselpakketten en medicijnen:

*Stratcom: Strategische Communicatie. Informatie volgens het motto “het doel heiligt de middelen”. Hoeft niet per se waar te zijn.

2 gedachten over “De David vs Goliath-show

  1. ” Zou hij niet af en toe met weemoed terugdenken aan zijn onbekommerde carrière als komisch acteur?” Tja …
    En zou Poetin niet af en toe terugdenken aan de tijd toen hij als KGB-kolonel in de groene en chique wijk van Dresden woonde in dat huis in die mooie laan met bomen? Dresden, waar hij zijn kennis van de Duitse taal perfectioneerde en waar zijn (toenmalige?) vrouw Russische les gaf aan de Dresdener SED-Genossen en Genosinnen … Zou hij nog steeds met spijt en onbegrip denken aan die orders uit Moskou die hem, en vooral het Rode Leger, beletten van in te grijpen bij de volksopstand in de DDR waarbij de burgers duidelijk maakten dat zij ‘het volk’ waren en dat zij één volk zijn ..?

    • Vraagtekens, Ropie. Wij willen in geen geval ruilen met de zgn. wereldleiders. Het moet uiterst vermoeiend zijn steeds over je schouder te moeten kijken…

Reacties zijn gesloten.