Cyclus

Afbeeldingsresultaat voor vlaamse leeuw vlag animated gif

IJKPUNT VOOR DE VERKIEZINGEN

Met de verkiezingen in aantocht, wordt er door de partijen weer aanzienlijke prietpraat verkondigd.  Ik ben nochtans niet anti-politiek.

Los van partijen of de laatste regering, kunnen we drie ernstige tekortkomingen onderscheiden in het beleid :

a. Het recht op en de betaalbaarheid van pensioenen.  Sedert verschillende regeringen heeft de overheid nagelaten pensioen-reserves op te bouwen.  Pensioenen van nu worden betaald met de bijdragen van nu. Econoom Pascal Paepen waarschuwt in een zeldzaam openhartig interview : (GvA 30.12.18) : “Over 20 jaren: die gepensioneerde heeft nog genoeg geld op zijn rekening staan, dus die krijgt nu nog geen pensioen”. “De overheid is bezig met het aanleggen van een vermogenskadaster”.  Steeds zullen er minder bijdrages zijn voor een groeiend aantal rechthebbenden, door de demografische neergang (minder kinderen = minder toekomst).

b .De toestand bij Justitie.  Op dit departement werd er een beleid gevoerd, dat gekenmerkt wordt door een tekort aan middelen.  Globaal genomen is daaruit een toestand ontstaan van grote rechtsongelijkheid.  Dit is te merken in de volgende zaken : vele ingewikkelde dossiers worden niet goed afgehandeld, verjaren of worden afgekocht.  De uitgesproken straffen zijn, wat daadwerkelijke uitvoering betreft, vaak een lachertje.  Kortere celstraffen of sommige niet-inning van geldstraffen zijn de regel.  De digitalisering is niet in orde.  Op talrijke terreinen slaagt justitie er niet in het vervolgingsbeleid uit te voeren : verkeersboetes, boetes bij het zwartrijden, invorderen alimentatie-gelden, terugvordering onterechte uitkeringen.

c. De belastingdiensten.  Vooral vanaf de tijd van Min. Reynders en zijn opvolgers heeft men systematisch deze instelling afgebouwd.  Iedere (rechts)-staat moet nu éénmaal op een rechtvaardige manier belastingen heffen.  Door de algemene afbouw van de controle- en werkingsmogelijkheden heerst er een grote malaise onder het personeel.  Daardoor kunnen vooral de dossiers, die over aanzienlijke fraude of invorderingen gaan niet of slecht behandeld worden.  De toestand is dermate schrijnend onrechtvaardig, dat enkel de middenklasse en al wat daaronder komt op een (overdreven) wijze getaxeerd wordt.  De sommen die de upperclass niet betaalt moeten  gecompenseerd worden bij de werkenden.

De algemene conclusie, op de drempel van verkiezingen, is dat het tekort in de staatshuishouding, op deze wijze nooit op een aanvaardbaar niveau kan gebracht worden.

De partijen doen nu weer beloften.  Laat ons eerst opmerken dat CD&V en VLD eigenlijk overbodige partijen geworden; ze dienen tot niets meer.  De CD&V kan geen enkel predikaat toegekend worden : de lijst is lang van wat ze niet zijn, maar laten we één punt noemen : ze zijn niet strijdend christelijk meer; zelfs überhaupt niet volgens de Bijbel.  De VLD is overbodig omdat er nu een andere (neo)-liberale partij is, met meer branie, en dat is de N-VA.

De twee belangrijkste vaststellingen voor het kieshokje zijn de volgende:  de N-VA kan op geen enkele manier een Vlaams-nationale partij worden genoemd.  Ze zijn weer bereid het volledige communautaire  overboord te gooien en zullen dat ook de verkiezingen achter deze weer doen.  Ze hebben talrijke Vlaamse eisende voorstellen van Vlaams Belang en Wouters&Vuye niet gesteund,. zelfs zaken die ze vroeger zelf naar voor brachten.  Alhoewel er individueel wel Vlaams-nationalisten zullen aanwezig zijn, zwijgen ze als een graf, in o.a. het volledig verwijderen van alle Vlaamse symbolen.

De tweede vaststelling is dat heel de particratie, met hun volledige pers, de overwinning van Groen wil.  Deze Groenen willen samen met VLD en PvdA het herfederaliseren van Belgie.  Zij willen de Vlaamse autonomie zo ver terugschroeven als ze kunnen.  Dit is de hoofdbedoeling van het PACT tussen de Belgische elite en deze partijen.  Het mogelijke imbroglio dat zal ontstaan, als Vlaanderens reserves verder in de bodemloze putten terechtkomen, nemen ze er graag bij.

Toch moet hier over ontwikkelingen gesproken worden, harde opmerkingen gemaakt, over het politiek Vlaams-nationalisme, dat afglijdt.  In “de ZONDAG” van 14.4.2019  verklaart Tom Van Grieken : “Wij willen de ethische wetgeving niet aanpassen.  Wij waren voor kort tegen abortus en euthanasie, maar leggen ons neer bij de bestaande wetgeving. Alleen in de transgender-gekte loop ik niet mee” Over Nederland : “Ik ga niet pleiten voor één land”. Over porno : “Van mij mag ieder porno kijken.  Dat kan zelfs veel mensen goed doen”.

Een partij moet de kiezers de weg wijzen, en er niet achteraan lopen.  Dat doen ze bij Tom vooral door het punt van “Vlaamse onafhankelijkheid” zo goed als niet te behandelen.  Hier zou ik de voornaamste krijtlijnen, bij de stichting van de V.N.P., kunnen opsommen, maar het hoofdpunt is : TOON ZELFRESPECT EN ZELFWAARDE IN UW PARTIJ!   Ik volg de Duitse weerstands-beweging rond AfD en wat toch opvalt is dat christelijke/volkse aspecten niet worden geloochend.  De kwestie van abortus/euthanasie is geen louter katholiek punt, maar gaat over de diepste eerbied voor het leven en de individuele persoon.  Over porno moeten we niet te puriteins zijn, maar dit kan toch geen verkiezings-item zijn!

Er volgen steeds maar aanpassingen aan de geest van de tijd, waardoor er van een echt volksnationaal programma niets dreigt over te schieten. 

De hoofd-oproep zou hier naar de verkiezingen toe moeten zijn: “Barrikadeer de weg die Groen en VLD willen opgaan, naar het “nieuwe Belgique à papa”.  Maar hoe moeten we dat nu bereiken met vooral een N-VA die geen enkele Vlaamse ruggengraat meer heeft.  Hoe moeten we het noodlot voor zijn, dat er een regering komt die nog meer inzet op belgicisme.

Denk nu niet dat ik het “Tsjernobyl” van de N-VA toejuich: duizenden potentiële Vlaams-nationalisten bestaan gewoon niet (meer).  Ze gijzelen daarbij nog een deel van de Vlaamse Beweging, zoals een VVB die veel van haar slagkracht verloren is.  Daarom is het lachwekkend dat velen luidkeels over Catalonië roepen, maar hier een melt-down van al hun principes ten toon spreiden. (Een melt-down is wat in Tsjernobyl met de kerncentrale gebeurde).

Jos Wouters – Boom