Cyclus

Nu de zomer eindigt, stelt men vast dat de angstpsychose en de manipulatie door de media niet gestopt is.  Mededader Steven Van Gucht waarschuwt al voor een nieuwe golf.  Hetgeen het meest in het oog springt, is dat de doorsneemens hoegenaamd niet het gevaar van de wereldtirannie inziet.

In zijn veel-gelezen blog geeft Henry Makow precies aan, zonder voorwendsels, waar de oorsprong ligt.  Alhoewel ik natuurlijk door hem beïnvloed ben, dacht ik in essentie hetzelfde als hij; alleen beschik ik maar over een fractie van de gegevens.  Steeds weer zegt hij onomwonden dat de Illuminati een welomlijnde satanische sekte zijn.  De plannen die nu tot uitvoer worden gebracht, bereiden ze al decennia lang voor.

Het grote probleem, voor mij als devoot christen, is dat de meerderheid van de mensen niet (meer) gelooft in een transcendente God en ook niet in het bestaan van de Satan.  Nochtans is er een mega-sterke strijd bezig om elke notie van God uit de wereld te bannen.  Een transcendente God is een God die niet gebonden is aan materiële gegevens, boven tijd en ruimte bestaat en zodoende onaantastbaar is.  Diegenen die nu de wereld (trachten) te beheersen, de absolute top van de banksters en rijksten* van de wereld, geloven wel degelijk in God, maar haten Hem.  Ze ontlenen hun (gewelddadige) kracht aan hun cultus van Satan, waarvoor ze zich zelfs niet schamen  (hun foto’s in een decor van Baphomet en/of  het alziende oog).

De oorsprong ligt eigenlijk al in het (allegorische) verhaal van Adam en Eva.  Daar werd de scheiding voltrokken tussen het volledig toebehoren aan God en de (voortgaande) inzet van mensen om zelf tot godheid te worden.  In die zin is de grote digitale en technologische revolutie te verstaan, gekaapt door de satanisten, waarbij ze de macht over de geesten van de mensen (slavernij) willen en zelf beslissen over een nooit-eindigende troon van macht over het universum  (de nieuwe tempel van David in Jerusalem).

Zoals in de religieuze geschriften al veelvuldig is uitgelegd, werkt de Satan in het verborgene.  Dat dit heden doorbroken wordt, ligt eraan dat ze zegedronken worden (zie het gedrag van Klaus Schwab en Bill Gates) en tegelijk toch een reële angst hebben dat ze zullen ontmaskerd worden.  Door hun absoluut perverse rituelen getuigen ze enerzijds van hun vaste aanhankelijkheid aan Satan en ontvangen wereldse kracht om hun plannen door te zetten.  Dit alles moet anderzijds in het licht gezien worden van het feit dat ze toch een –kleine – minderheid zijn, t.o.v. een massale bevolking die intrinsiek goed is.   Lees hiervoor de strijdtekst van aartsbisschop Vigano: “Erlöse uns vom Bösen” .

De werktuigen van deze Illuminati wereldgroep zijn de Vrijmetselaars.  Deze worden, gedeeltelijk zonder dat ze het beseffen (lagere klassen), volledig ingezet als Gojim om de einddoelen te bereiken.  Voor hen is bij het beëindigen van de opdracht een nekschot voorzien, zoals trouwens al in de loop van de Franse en Russische revolutie gebeurde.  Het aantal leden dat trouwens ritueel uit de weg geruimd wordt is veel groter dan kan worden ontmaskerd.

Met die belangrijke wapens, geheimhouding en een gezworen eed om volledige dienstbaarheid aan hun plannen, hebben alle zgn. elites het beleid in vele landen in hun greep.  Dit verklaart waarom er amper hooggeplaatsten zijn die tegen dit gigantische Covid-leugenverhaal durven ingaan.  Diegenen die er echt toe doen, worden door deelname aan occulte rituelen onder een permanente chantage gebracht.

De volgende agenda in uitvoering is het opleggen van een soort “ecologische” lockdowns.  Deze zullen de corona-maatregelen vergezellen.  Het is dus dringend aan de orde na te denken over het aanleggen van reserve-voedselvoorraden, het in veiligheid brengen van uw banktegoeden en het zoeken naar echte preventie tegen corona en de gevolgen van vaccins.

Intussen blijft in dit onland Belgie deze geblameerde regering maar voortdoen.  Dit is te begrijpen als een door het WEF gepatroneerde macht, zoals ook Rutte in Nederland, die hun instructies rechtstreeks van hen krijgen.  Dit noemt men eufemistisch “Young Global Leaders”.

Zie trouwens het verschil in aanpak.  Geen moeite was te veel om in Kaboel nog personen op te halen, na de geënsceneerde terugtrekking van Amerika.  In schril contrast met hun zorg voor de multicul en de slachtoffers van watersnood.

De in scene gezette terugtrekking: deze beslissing kadert m.i. in een heel ander plaatje. Men bereidt actief de ineenstorting/verovering van Iran voor; deze staat is een beletsel om een “Groot Rijk van de Uitverkorenen” in het middelpunt van hun wereld te vestigen.  De uiteindelijke macht dient in Jerusalem te liggen en bevindt zich eigenlijk daar al.  In die zin zijn de VSA een vazalstaat van de radicale Talmoedkrachten.

In tegenstelling tot wat velen dachten (denken) was ex-president Trump niet het alternatief van rechts-christelijk herstel.  In vele beelden is te zien hoe hij “maçonnieke” hand- en andere tekens maakt.  Hij heeft hoegenaamd het corona-opzet niet ontmaskerd en zelfs toegelaten dat dit over de wereld werd uitgedragen.  Dat men frauduleus toch president Biden heeft verkozen, duidt erop dat de satanische monsters zo ongeduldig zijn geworden, dat ze met hun wereldhegemonie niet kunnen wachten.

De strijd die wij te voeren hebben, is het bewustmaken van eenieder die nog voor rede vatbaar is.  Er is geen alternatief, wij zijn met vele goeden en onze christelijke God is veel machtiger dan de duivel.  Dat deze duivel nu de wereld beheerst, is omdat ontelbaren niets hebben gedaan om zelf werktuig van de GOEDE krachten te zijn…. En dat ze zich laten onderdompelen in een roes van entertainment en consumptie.

Dit ziet men aan een Conner Rousseau, waarvoor het belangrijkste item zijn sneakers en zijn vrouwelijke fans zijn.  Deze Conner en figuren zoals Gwen Rutten (Gewoon gewoon doen) zijn van zulke ondraaglijke lichtheid dat men er zoals aan een ballon een koordje zou moeten aan hangen,.  Intussen dekken al deze politiekers alle schandalen toe, zoals hun kornuiten op wereldvlak!

De kernvraag is dan ook : welke beleidsmensen/politiekers uit ons gedachtengoed gaan de uitdaging wel aan om met ons de wereld-tirannie af te blokken?

Jos Wouters, Boom, 3.9.21

*https://www.fairobserver.com/more/global_change/peter-isackson-daily-devils-dictionary-bill-gates-agriculture-vaccines-philanthropy-news-12712/

2 gedachten over “Cyclus

 1. DE SOCIALISTEN WORDEN NU HELEMAAL ZOT !!!
  “GOOD LOOKING FELLOW” CONNER ROUSSEAU, VOORZITTER VAN DE SOCIALISTEN, WIL EEN PASJESMAATSCHAPPIJ INSTALLEREN.
  ZIJN NEK IS DIKKER AAN HET WORDEN DAN ZIJN VERSTAND . POETIN ZOU NOG BIJ HEM IN DE LEER KUNNEN KOMEN.
  HIJ VINDT HET LOGISCH DAT WIE BIJV. IN BRUSSEL GAAT WERKEN DAT MET EEN PAS ZOU MOETEN DOEN. ZIJN REDENERING: “JE HEBT TOCH OOK EEN PASJE NODIG ALS JE EEN BOEK IN DE BIBLIOTHEEK WIL ONTLENEN”. WAT EEN BULL-SHIT ARGUMENT!
  WAT IS DE VOLGENDE SOCIALISTISCHE STAP. EEN MILITIE OPRICHTEN OM DAT ALLEMAAL TE CONTROLEREN !
  HIJ IS POTDORIE EEN VAKINHOUDELIJKE ONBENUL.
  HOE LANG ZAL HET DUREN VOOR DE ECHTE SOCIAAL-VOELENDEN DIT GEDRAGSPATROON ZULLEN ZIEN ALS VAN EEN NARCIST DIE ELK ASPECT VAN ZIJN ROL ALS PARTIJVOORZITTER BEÏNVLOED: MANIPULATIEF, BETUTTELEND, EGOÏSTISCH.
  MENEER ROUSSEAU, MIJN OUDERS (FERVENTE SOCIALISTEN DESTIJDS) ZOUDEN ZICH IN HUN GRAF OMDRAAIEN ALS ZE TE ZIEN EN TE HOREN ZOUDEN KRIJGEN WAT DE HUIDIGE SOCIALISTEN DOEN OF MENEN TE MOGEN DOEN.
  A

 2. Mr Wouters,
  In de laatste zin van Uw cyclus 03.09.2021 vat U in feite de ganse problematiek samen :
  “De kernvraag is dan ook : welke beleidsmensen/politiekers uit ons gedachtengoed gaan de uitdaging wel aan om met ons de wereld-tirannie af te blokken?” (=einde citaat).

  De vijanden zijn inderdaad niet talrijk, maar ze bezetten, na de lange mars door de instellingen, alle sleutelposities in alle geledingen van de maatschappij. Ze controleren ook de MSM pers, met uitzondering van een kleine minderheid van subversieve sociale media, die echter niet doordringen tot het overgrote deel van de bevolking.

  Van belang is in eerste instantie de samenzweerders te identificeren, en hun verborgen agenda’s op tafel te gooien die schuil gaan achter het Coudenhove Kalergi plan – Agenda 21- 30 en de Covid 19(84) samenzwering. Deze drie wapens zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden, en worden aangewend om onze westerse beschaving te vernietigen. In België komt daar dan nog de oorlog bij van Vivaldi, een communistische logemaffia bende, tegen Vlaanderen, met behulp van collaborateurs en verraders.

  En hier begint het al…een doodse stilte, op enkele uitzonderingen na. Dit kan echter niet aan een gebrek aan info te wijten zijn. Zeer snel was er immers een massa info beschikbaar over deze Covid 19(84) samenzwering, en het verband met de 2 anderen massavernietigingswapens.

  Het Vlaams Belang heeft hier de kans van hun leven gemist om echt door te breken via een verzet tegen de voormelde 3 wapens. Aan dit verzet kon dan de Belgische en EUSSR bezetting en plundering van Vlaanderen gekoppeld worden. Men dient hierbij dan evenmin te werken met lange en ingewikkelde analyses, maar met “korte slagzinnen…” die een problematiek bundelen in één zin, die wel kan blijven plakken bij de bevolking. Kijk naar de methodes van de vijanden, en men moet niet “heiliger zijn de Paus”, en nood breekt wet cfr de notie “noodtoestand” uit de rechtsleer en rechtspraak. En momenteel zitten we in een toestand met de keuze tussen : “overleven of de ondergang” of duidelijker gezegd tussen : “leven of de dood”. En hier heiligt het doel de middelen om te overleven. En zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

  Een vb. m.b.t. tot het verbieden van toegang van de niet gevaccineerde tot winkels om voedsel te kopen. Dit is gewoon een kopie van de slogan : “Rood of geen brood”.

  Het is natuurlijk goed dat er massale betogingen zijn zoals in Frankrijk, Duitsland en nu recent ook Nederland, maar veel aarde zal dit niet aan de dijk brengen. Zolang dat de 2 Olifanten in de kamer, met hun vazallen, niet worden ontmaskerd en aangepakt , zal er niet veel veranderen. Met stamelend te staan bedelen aan de poorten, maakt men het nog erger. In ogen van de vijanden is een beschaafd en beleefd optreden een teken van zwakheid waar men onmiddellijk misbruik van zal maken. Het enige wat ze wel begrijpen is de macht van de sterkste. Er is een Arabisch spreekwoord dat zegt :
  “De hand die men niet kan afhakken, die kust men” (vrije vertaling).

  En er is ook een gezegde van Machiavelli :
  https://www.quotenet.nl/nieuws/a195446/16-wijze-ondernemerslessen-van-machiavelli-195446/
  met citaat : “Het is veiliger om gevreesd te zijn dan geliefd” (=einde citaat). Ook de andere uitspraken in de voormelde brug zijn van belang.
  Zolang dat men niet gevreesd wordt, kan men het vergeten. En hier spreek ik van ervaring, ik veronderstel dat U begrijpt wat ik bedoel. De toestand is immers meer dan dramatisch, en zoals reeds gemeld : Als er niets gebeurt, dan kunnen we het in 2030 totaal vergeten. (zie The Great Reset van Schwab).

  We moeten wel oppassen voor verzetsstrijders (sic) van het laatste uur :
  https://palnws.be/2021/09/bart-de-wever-n-va-over-ministeriele-besluiten-binnenlandse-zaken-faalt-keer-op-keer/
  https://palnws.be/2021/09/jan-jambon-ministerieel-besluit-is-slordig-wetgevend-werk/
  https://palnws.be/2021/09/de-wever-wil-af-van-mondmaskerplicht-vlaanderen-wordt-gegijzeld/
  Beide valse profeten zijn wel rijkelijk laat met hun “verzet”, dat echter voorbij gaat aan de grond van de zaak, en dat is de Covid 19(84) samenzwering, waarover ze valselijk zwijgen. De Grote Lijder kan immers niets anders, hij zit in de ijzeren greep van de broeders en kameraden, met dan het zwaard van Damocles boven het hoofd, via de waarschuwing van de Edelachtbare :
  “Bartje, gedenk Wardje en de vijver”.
  Een mens zou al van minder depressief worden, een geluk dat er Greet V. is om het moreel wat op te krikken.
  Om af te sluiten verwijs ik naar Uw kernvraag : Wie zijn de moedigen die durven uit hun kot komen en die daarvoor verkozen en betaald worden ?

Reacties zijn gesloten.