Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

HET ECHTE IJKPUNT VOOR DE VRIJHEID

In vorige Cyclus werd de kijk op de N-VA nader toegelicht.  Vergeet dat ik “a priori’s” heb of persoonlijk met iemand wil afrekenen.  Maar politici of politieke partijen moeten op hun resultaten worden beoordeeld.

Bart De Wever is voor de vierde keer tot partijleider benoemd.  Met een score van 97%.  Men kan gerust een gelijkheidsteken zetten: Bart De Wever = N-VA.  Ik ken zeer veel van de fauna en flora van de Vlaamse Beweging.  Mijn vrouw haar thuis was op enkele honderden meters van de familie De Wever.  Mijn schoonvader had altijd de grootste Leeuwenvlag in de voorhof, van uren in het rond.  Kontich was een eigenaardige gemeente, met zeer veel verschillende gedachten; ook nog eens intern binnen partijen.    De De Wevers behoorden zeker tot de orthodoxe kern van de Vlaamsgezinden: Bart en Bruno begonnen hun jeugd in de Vlaams-nationale jeugdwerking!  Maar vooral kan men hen beiden toeschrijven: torenhoge persoonlijke ambitie.

De N-VA is een geesteskind van Bart.  De positie waarin de partij nu staat op ideologisch vlak is duidelijk. Uit de regeringsvorming bij het vorige landsbestuur is gebleken dat de N-VA haar Vlaamsgezind programma terzijde moest leggen t.o.v. de echte krachten in dit land.  Dit blijkt ook nog altijd in een Vlaamse regering, die op sommige vlakken wel onder curatele van de federale regering lijkt te staan.  De keuzes zijn mogelijk gemaakt door de neo-liberale beleidslijn van de N-VA.  D.w.z. dat een groot deel van de beleidsopties overeenstemmen met deze van andere Europese (neo-liberale) leiders zoals Macron en Boris Johnson.  Enkele punten daaruit: streven naar een inclusieve samenleving, een versterking van een Europese (economische) integratie en een lekenstaat gericht op de idealen van de Franse Revolutie (Liberté, égalité, fraternité).

De kiezende N-VA leden staan hierin achter Bart De Wever.  In zogoed als geen enkele partij wordt overigens interne oppositie geduld!  Met de vorming van deze “Vivaldi”-regering is het slechtst-mogelijke voor Vlaanderen uit de bus gekomen: nl. de restauratie van de unitaire staat zal manu militari doorgevoerd worden!  Door het ontbreken van een fervent Vlaams-nationaal activisme in de N-VA dreigt dit bewaarheid te worden.  Door bijkomend de corona-dictatuur komen we – met onze strijd voor vrijheid – op een punt dat we moeten stellen: van de meeste Vlaams/Belgische politiekers moeten we nu grote schrik krijgen.  Vertrouwen is veranderd in huiver!

In deze kolommen werd vanaf het begin gestreden tegen de corona-aanpak.  Bijzonder blijft ons verzet tegen de mondmasker-plicht en de inperking van de familiale vrijheid (de bubbels).

Na de invoering op 11.7 is de zgn. 2e coronagolf steeds maar crescendo gegaan.  Bekijk daarover op “frontnieuws.com”: “Coronavirus is het grootste bedrog ooit begaan op een nietsvermoedend publiek” Dr. Roger Hodkinson. En What’s behind the Great Masking divide? – John Horvat” TFP America.  TFP is de vereniging Tradition-Family-Property.  In Nederland worden wellicht regels versoepeld, maar toch op 1.12.2020 het mondmasker ingevoerd.  Dit wijst op achterliggende betrokkenheid!  Bekend is nu dat Bill Gates een (herhaald) bezoek bracht aan premier Rutte (en andere leiders?).

Indien u zich afvraagt naar de titel van dit nummer: onze vrijheid is symbolisch het duidelijkst afgeschaft door de bedreigende maatregelen.  In zijn uitwerking zijn deze maatregelen satanisch van aard.  Een groot deel van de bevolking(en) staat achter de maatregelen: weldra zal blijken (tot onze en hun schrik) dat vele beslissingen voor lange tijd niet/nooit meer  teruggedraaid zullen worden.

Het verzet zal moeten groeien!  Verzwegen door de media is de grote weerstand in Berlijn van 18 november, waarbij tienduizenden een blokkade voor de Reichstag hielden (tegen verscherping corona-wetgeving) en de hevige rellen in vele Italiaanse streken tegen de lockdown.  Ook in Nederland scherpt de strijd zich aan rond Karel van Wolferen (blad Gezond Verstand), Willem Engel (Viruswaarheid) en Robert Jensen (show).

Verscheidene (oudere) mensen zijn bij ons aan corona overleden, zegt de pers.  Wellicht meer met corona.  Het Pallieterke titelde op het 1e blad: “overleden aan CORANA”.  De verwarring is dus groot.

Nogmaals de oproep aan de Vlaamse Beweging: indien u uw vrijheid van handelen wil behouden, ga mee in het verzet!  Overal in de wereld moeten de blinde krachten van politie overtuigd worden dat ze niet tegen maar met ons moeten staan voor de grondrechten en de vrijheid van woonst en meningsuiting.

Jos Wouters, Boom, 19.11.2020