Cyclus

Shackle Stockvectors, rechtenvrije Shackle illustraties ...

DE TYRANNIE VERDRIJVEN……

Stilaan zullen we het onderwerp van “de Covid-plaag” wat moeten afbouwen.  Veel van wat kon en moest gezegd worden, hebben we gedaan.  In ’t meervoud want er zijn toch enkele onafhankelijke denkers uit de Vlaamse Beweging  (bv. op Doorstroming) die tegengeluiden verspreid hebben.

Ik reken het tot het palmares van de hardnekkige Vlaamse Beweging, dat er juist bij ons dissidente stemmen zijn gehoord.  Zelden werd er zo’n verpletterende censuur gepleegd, als in de Belgische pers (99,9 % voor de officiële versie).  Ondanks enkele versoepelingen gaat de dictatuur aan maatregelen; de staat van beleg; gewoon door.  Voorbeelden zijn het verbod om aan zee te komen; de grens met Nederland en Frankrijk te overschrijden en het dragen van muilkorven tezamen met de 1,5 meter.

We zullen echter ook niet zwijgen; er zijn bvb al. 100.000 boetes uitgedeeld.  Benieuwd hoeveel in Wallonië en hoeveel in Vlaanderen.  Een groot aantal zijn uitgevoerd als grove schendingen van de grondwet.  Hierover zegt bvb. Wim Voermans, specialist recht Univ. Leiden : “Uitzonderingsmaatregelen kunnen slechts uiterst beperkt in tijd een omvang uitgevoerd worden (en niet maandenlang) en ze moeten onder parlementaire controle staan”. (Gesprek Ab Gietelink met Wim Voermans Café Weltschmerz). 

Bij de oppositie tegen al deze vrijheidsrechten is gebleken hoe zwak het verzet van politieke partijen daartegen was, niet enkel in België.  Het doet de vraag stellen naar de exacte staat van de democratie in partijen.  Enkel in Oostenrijk (FPÖ) en zwakjes in Duitsland (AfD) zijn partijen in het verweer!  Het schouwspel van onze V-partijen in deze doet ook de vraag rijzen naar het vermogen om een intellectuele discussie over grondproblemen aan te gaan.  Men moet toch beseffen dat op wetenschappelijk vlak bepaalde zekerheden maar kunnen veroverd worden door de mogelijkheid tot tegenspraak.  Stellingen moeten de toets van kritiek doorstaan.  Zo niet belanden we terug bij oekazes, zoals de aarde die vlak is.  Over de evolutietheorie van Darwin mogen overigens ook geen twijfels geuit worden. 

België Archives - Wicked Truths

Intussen bereidt men achter de schermen in dit land de verdere “coup” van Magnette voor.  Slechts zijn uitgangspunt is het vertrekpunt.  Ik zie los van de opiniepeilingen (bv. nu 23.5 dS) twee ontwikkelingen: eerstens het sluipende offensief van de belgicisten, dat al lang bezig is.  Ze bedienen zich daarbij van takiyya, het bedrieglijk ageren dat ze geleerd hebben bij de islam en de Loge.  Met Egbert Lachaert, de stropop van Alexander De Croo zal er geen vermindering van belgicistisch ageren komen.  Men moet daarbij zelfs vaststellen dat dit streven naar unitarisme het eerste programmapunt van VLD en Groen geworden is.  Kristof Calvo wordt op dit vlak in Groen niet tegengesproken!  Tweedens is er de bijna-meerderheid voor de V-partijen, bij verkiezingen en peilingen. 

De volgende vaststellingen zijn daarbij te maken: de 2 V-partijen lijken communicerende vaten.  Maar er is amper winst vanuit de andere helft van het electoraat.  De V-partijen hebben grotendeels verzuimd een campagne te voeren om de Vlamingen volksbewust te maken.  Bvb. door de hopeloze situatie van het Belgisch feit uit te leggen. Ondanks een schijnbaar blok van Vlaamsbewusten, ziet men sinds de verkiezingen daar nergens in Vlaanderen enig effect van.  Door de verplettering van de “Lügenpresse” staan de Vlamingen elke dag bloot aan unitaire cliché’s.  Daarbij valt op met welke toon we door de nieuwsredactie van VRT worden toegesproken: Martine Tanghe en Goedele Wachters  spreken precies tot papkinderen.  De VTM is niet beter: een commerciële zender (neo-liberaal) met extreem-linkse nieuwsredactie.

Er waart dus een “parfum van tyrannie” door Vlaanderen.  Dit maakt dat in bedrijven, scholen, instellingen Vlamingen angstvallig verbergen Vlaamsbewust te zijn.  Zoals bij een regering in september de kleurpartijen Vlaanderen zullen verraden, zo zijn de V-partijen schuldig aan het feit dat Vlamingen geen enkele moed van overtuiging hebben.  Eén van de lichtgevende punten is dat op de blogs een aantal mensen eindelijk begrijpen dat de Vlaming in België als een soort “Untermensch” aanzien wordt.  Hier wordt dan ook herhaald dat Bart De Wever verscheidene belangrijke verklaringen deed zoals: “De Vlaamse Beweging is overbodig geworden” en “De Vlaamse symbolen zijn gans besmet!”.  Hij heeft dat nooit herroepen.  Het Vlaams Belang van haar kant, staat sinds midden tachtiger jaren, in het teken van de vreemdelingen-problemen.  De andere thema’s zoals Vlaamse onafhankelijkheid stond daar steeds voor in de schaduw en de ethische standpunten zijn grotendeels afgeschaft.    De manier waarop heeft hen in een cordon sanitaire (dat kennen we nu allemaal) geplaatst, waardoor niemand van weldenkend Vlaanderen in hun gezelschap wil gezien worden.

Dus nogmaals mijn aanbeveling doen: de Vlaamse partijpolitiek moet inzetten op het identitair Vlaamsbewust maken van de massa.  Vooral de jongeren komen daarvoor in aanmerking!  Tweede punt is dat ze dringend hun echte medestanders moeten “verzorgen”, zijnde vrijheidslievend midden-Europa, de identitaire partijen in Oostenrijk, Duitsland, Italië en Nederland.  Derde punt is dat ze, tegen hun particratie in, durven opstaan tegen de schendingen van mensenrechten en het francofoon etnoracisme en de zaken met name benoemen.

Velen zullen het woord “tyrannie” in de titel gezwollen taal vinden.  Maar de Vlamingen zijn, net als de inwoners van de “Ostgebieden” in Duitsland, meermaals slachtoffer van “decimering” geworden (het uitdunnen van de bevolking).  Paul Beliën schreef ooit in een artikel in Doorbraak 2003: “Tussen 1850 en 1950 verlieten één miljoen Vlamingen hun vaderland.  Dat was een enorme aderlating voor een volk dat gedurende deze periode slechts een vijf miljoen leden telde.”  Daaraan ging vooraf  de massale uittocht, tijdens de periode van Alva en de Reformatie (16e euw), waarbij handelaars en vaklieden massaal wegvluchtten.  Maar ook de etnische schandplek, die ons Brussel is, heeft in de Belgische periode honderdduizenden Vlamingen van volksgenoten tot volksvijanden gemaakt.

Elke moedige stem heeft zijn gewicht!  Vooral bij de voortdurende schending van de vrijheden in dit land nu!  In Nederland, waar veel harder verzet geboden wordt, zijn de maatregelen bijlange zo zwaar niet.  Met excuses moet ik de meeste bronnen van verzet, weer uit de Duitse, Zwitserse en Nederlandse hoek komen.  Met medestander Lovenaar  hoop ik ook uit de aanbevolen lectuur, de geheime achtergronden verder mee te duiden.

Jos Wouters, Boom

Eén gedachte over “Cyclus

 1. Mr Wouters,
  U legt opnieuw een reeks vingers in de wonden.
  1. Ik zou Covid 19 niet durven afschrijven. Er is immers sprake van een Covid 19 paspoort.. Er is de terreur van het “contact tracing..” en de “mondmaskers” als bewijs van onderdrukking. Ook het buiten aanschuiven in rijen doet denken aan de USSR waar men een paar uur verenderend in de rij stond voor een brood !! Belangrijker lijkt mij echter de factuur die gaat komen en te betalen door de Vlaamse middenklasse. De spaarboekjes van de Vlamingen zijn dus in gevaar. Opvallend is dat de banken dicht blijven, men werkt alleen op ”afspraak”. Dit moet natuurlijk een “bank run” verhinderen. Via de automaten kan men immers maar kleine bedragen afhalen. De banken weten dan ook meer, en op een blauwe maandag zullen dan ook de rekeningen geblokkeerd worden.
  2. De communistische loge terreur duurt ook verder, via tal van ongrondwettelijke maatregelen. Onbegrijpelijk dat deze niet werden aangevallen. Opvallend was dat, toen een groep 2de verblijvers naar de Raad van State trok, het verbod plotseling werd opgeheven.. hals over kop.. met daarbij dan de gebruikelijke kluchten. Al die meewerken aan dergelijke ongrondwettelijke maatregelen , stellen zich ten andere bloot aan gerechtelijke vervolgingen, zie één van mijn vorige mails. Voor illegalen en krakers was het kot te klein, maar voor Vlamingen te pesten was er geen probleem. Kijk naar wie er allemaal zweeg, dan weet men ook tegen wie deze terreur gericht is.
  Waar zitten al die beroeps – en belangenorganisaties ? Waar zitten de zogezegde V – partijen ? U verwijst opnieuw naar de afwezigheid ervan.
  Ik zie maar één verklaring : de infiltratie en manipulatie door logemollen en hasbaradrollen. Ik zal nu een onthulling doen, die velen zal doen steigeren, maar ze is de rauwe werkelijkheid. Alle (extreem)rechtse en nationalistische partijen zijn de facto onder controle van de Mossad. Zeker nadat ze allen hun ziel zijn gaan verkopen aan de duivel, zoals Faust, in december 2010. En kort nadien met de Breyvik false flag, kregen ze dan al de dolk in de rug van de duivel. Hun rol is nu beperkt, naargelang het geval, tot zwijgen of liegen over het Oded Yinon en het Coudehoove Kalergi plan. Of “gecontroleerde oppositie”
  Een bron :
  https://www.tscheldt.be/de-rabbi-en-de-mossad-waarom-de-mossad-jorg-haider-vermoordde/?mc_cid=cb73997144&mc_eid=f53e8596f9
  Bekijk de foto’s op de kaft van het boek, en ik voeg een citaat toe :
  “Onder geen beding wil de Mossad dat rechts-nationalistische leiders in Europa verantwoordelijkheid zouden dragen.” (=einde citaat).
  En de Rabbi kan het weten, en hij heeft gelijk ook.
  3. De Magnette coup :
  In feite gaat het hier om een door het Groot Oosten vanuit Parijs georganiseerde staatsgreep… een opvolger van 1830. Men is in Parijs niet blind gebleven voor de verkiezingsresultaten van mei 2019 !! Vlaanderen moet en zal bezet gebied blijven via de Belgische bezetter, in dienst van de Franse belangen. Zie volgende bron :
  http://kavlaanderen.blogspot.com/2020/05/hommeles-in-het-nwo-blok-als-gevolg-van.html
  met titel, ik verwijs voor de volledige tekst, naar de link :
  Het verraad van de Macronistische regering Wilmès (=einde titel)
  Met zowel de logemaffia regering van Wilmès als met de “la gauche caviar “ regering Macron, zitten we bij beide opgescheept met de 2 olifanten in de kamer, die men niet mag zien en nog minder mag benoemen !!
  En opnieuw zwijgen de V partijen !!! Met deze Covid 19 terreur hadden ze kunnen schoren, en vooral al de verraders ontmaskeren.
  Het is intussen al meer dan duidelijk dat het hier niet gaat om een griep, maar een wereldwijde samenzwering die ons moeten leiden naar een communistische NWO, en in België maakt de Belgische bezetter van Vlaanderen er dan handig gebruik om een financiële en economische oorlog te voeren tegen de Vlamingen. Dit werd reeds ter kennis gebracht van de bevoegde instanties.
  Men kan er gewoon naar verwijzen. Men moet dus niets meer “uitvinden…”, maar zelfs dat is al te veel. Het warm water is immers al lang uitgevonden.
  En wat de leugenpers betreft, hanteer de juiste term : “een verraders – en collaboratiepers….”, waar men beter van weg blijft, tenzij om ze aan te vallen.
  Lees Sun Tzu en Machiavelli !!! En wendt de “psychologische oorlogsvoering” aan… want nood breekt immers wet. En hou op met heiliger te willen zijn dan de Paus. (=met de huidige duivel daar, moet dat toch niet moeilijk zijn).
  Het voordeel (sic) van deze Covid 19 terreur is, immers, dat veel verborgen agenda’s komen bloot te liggen en maskers worden afgerukt.
  Van belang is nu dat een juist en volledige diagnose van het gevaar voor Vlaanderen wordt gesteld, wat zijn de oorzaken en wie zijn de verantwoordelijken . Wat zijn de oplossingen ? Wat is momenteel mogelijk , en wat niet. ? Alle problemen van en gevaren voor Vlaanderen, zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden, en dienen van uit een totaal beeld aangepakt te worden.

Reacties zijn gesloten.