Cyclus

ALTERNATIEVE STEMMEN

In deze lawine van “onheil” hoort men geen tegenstemmen; tenzij men goed zoekt.  Er is Robert Jensen, met zijn show op You Tube.  Ook hoogleraar Karel van Wolferen, levert alternatief nieuws in “Café Weltschmerz” (You Tube).

Cactus verzorging tips & informatie - 123planten.nl

De Covid-plaag is natuurlijk schrikbarend.  Het grootste gevaar bestaat in de volstrekte willekeur en strafmaatregelen, waarmee men vaak doodbrave mensen straft en bedreigt; en in de onzekerheid dat dit nog lange tijd zal duren.  Dat vele maatregelen zelfs bestendigd zullen worden.

Auteur Peter Helmes (Duits-Zwitsers) brengt informatie.  Hij verhaalt dat op het World Economic Forum, op 18.10.19 (benaming: Event 201) door Bill Gates* het verschijnen van een “corona-virus” werd besproken, met een scenario.  Deze Gates is grote sponsor van de “World Health Organisation”.  Deze meet zich de regie aan van de zware maatregelen die in de wereld worden getroffen.  Bill Gates bezit in Wuhan/China een biologisch labo, genaamd “Wuxi Pharma Tech Inc.666”**.  Uitgebreide gegevens van dit artikel in het laatst-verschenen bericht op blog Mannheimer, van de hand van P. Helmes.

Het grootste gevaar is niet het virus (met respect voor de talrijke slachtoffers), maar het radicaal afschaffen van alle grondwettelijke rechten in de hele wereld.  Dit leidt tot dictatoriale onderdrukking.

Zo is het bvb. niet meer toegelaten naaste verwanten te bezoeken (zeker als ze niet dichtbij wonen), zoals ouders, kinderen, broers of zusters.  Tevens is het verboden een liefdesrelatie te bestendigen middels bezoek.  Men wil controle via drones, een app op de mobiele apparaten (het volgen van iemands verplaatsingen) en permanente straatcontroles.  Hoe wil men dit terug afschaffen?

Daarom dit dringende Paasverzoek aan de grondwet- en mensenrechten-deskundigen:  Er dient een oplijsten te zijn van de overtredingen van de grondwettelijke vrijheden. Dus de vraag aan de Vuyes en privacy-activisten (advocaten) om dit te catalogeren.  De schendingen van onze vrijheid dienen in samenspraak met collega’’s in andere landen juridisch aangeklaagd te worden.

We beleven een typisch programma van marxistische dialectiek: eerst was er de demoralisering (stortvloed slecht nieuws); dan destabilisatie  (sluiten economisch potentieel), dan komt de crisis (steeds meer paranoia, hamsteren en depressie).  Als laatste schakel komt dan de normalisering: niet meer zoals in 1956 in Hongarije of 1968 in Tsjecho-Slovakije met de invasie van legers.  Wel met het huisarrest, gedurende lange tijd van de bevolking.  De neo-liberalen zijn de kaviaar-zijde van de marxistische cultuur-kamp!!

We vieren weldra Pasen.  De leiding van de kerken heeft (mogelijk in geheime toestemming) mogelijk gemaakt dat geen kerk of heiligdom kan betreden worden.  Nergens hoort men clerici die moedig hun plaats opeisen. Enkel in Duitsland heeft de AfD de viering van “Ostern” in de kerken geëist.  In Italië heeft Salvini van de Lega Nord hetzelfde gedaan.

Door deze dictatoriale coup beleeft men met deze Pasen de symbolische overwinning van de duistere Satans-krachten op de verkondiging van de “Opstanding”.  Heel de N.W.O. spant nu samen om de definitieve uitroeiing van Kerk, familie en volkseigenheid te bereiken.

Daarom vier bewust Pasen;  om de wacht aan te zeggen aan de angst, de apathie en het defaitisme.  Een zalig Pasen aan de lezers!

Roode Klif - Wikipedia

In Friesland, staat bij Warns het monument van de slag der Friezen in 1345: Leaver dea as slaef  (vertaald : liever dood dan slaaf).

Jos Wouters, Boom

NB.:  Ook Hilde Roosens heeft op de webstek van de (namens) VVB haar grote onrust kenbaar gemaakt. Zie bij VVB! (Burgerzin, grondrechten en democratie in tijden van coronavirus)

*Nvdr: U kan de geschreven tekst onderaan de video lezen:

**Nvdr: Blijkt dat Soros én Bill Gates “geïnvesteerd” hebben: George Soros & Bill Gates partner with China on coronavirus drug