Cordon sanitaire redt wereldvrede!

“Voorzitter, collega’s, het was met enige verbazing dat ik vanmorgen, nochtans als parlementslid, uit de krant heb moeten vernemen dat het Vlaams Parlement hier vandaag over een voorstel van resolutie zou stemmen om Vlaanderen kernwapenvrij te maken. Het gaat om een initiatief van vijf van de zes in dit parlement vertegenwoordigde partijen en blijkbaar moest één partij niet alleen buiten de bespreking worden gehouden, maar mocht ze zelfs niet op de hoogte worden gebracht dat een dergelijk initiatief in aantocht was. Wellicht was dit allemaal ten behoeve van de in dit voorstel van resolutie nagestreefde wereldvrede. Hoe hypocriet om te pleiten voor wereldvrede, maar zelf niet over een voldoende democratische reflex te beschikken om alle partijen in dit parlement bij dit debat te betrekken. Voorzitter, ik vind dit soort politieke spelletjes een parlement onwaardig. Ik vind het eveneens bovendien een banalisering van het thema door dit nu snel door het parlement te jagen zonder daarover een grondig debat te voeren, bijvoorbeeld in de bevoegde commissie.”

Chris Janssens, Vlaams Belang fractievoorzitter in het Vlaams Parlement

Lees hier meer over de wereldvrede die dankzij het cordon sanitaire gered werd.

FVE