Confederatie

Op 6 januari 1579, 435 jaar geleden, zag de eerste confederatie ooit het levenslicht. Nu het confederalisme weer politiek actueel is, kan het nuttig zijn om er bij stil te staan.

435 jaar. Voor Doorbraak is dat getal rond genoeg om er bij stil te staan. 435 jaar geleden werd in onze Lage Landen de eerste confederatie ooit – na de Zwitserse van 1291 – gesmeed.

De Franstalige gewesten sloegen de handen in elkaar. Gezagsgetrouw aan hun wettelijke vorst – de Habsburger Filips II – en overtuigd katholiek, dreef hun afschuw tegen het radicale calvinisme in de Nederlandstalige gewesten hen naar elkaar. Dat gebeurde op 6 januari 1579 en ging de geschiedenis in als de Unie van Atrecht (het huidige Arras).

Een paar weken later deden de Nederlandstalige gewesten van de Lage Landen een tegenzet door zich te confedereren in de Unie van Utrecht. In de historiografie van (Noord-)Nederland geldt dit als de broedkamer van de latere Republiek van zeven provinciën en nog later het huidige koninkrijk der Nederlanden (inderdaad, meervoud tot op vandaag).
Lees verder