Cijferdans

CijferdansCijferdans

Er is een enorme wanverhouding tussen Vlamingen en Franstaligen. Van al wie genade kreeg was in 2009 78% Franstalig, in 2012 nog altijd 73%.                                                In de eerste zes maanden van dit jaar is het aantal Franstaligen die genade krijgen echter gezakt tot 57% (of 8 van de 14).
Ze kunnen in de tweede helft van dit jaar nog een inhaalbeweging doen.

Zouden er naar verhouding dan ook zoveel méér Franstaligen in de gevangenissen zitten?

Is de koning geneigd eerder een Franstalige genade te geven dan een Nederlandstalige?

3 gedachten over “Cijferdans

  1. Wie beweert dat er dan ook zovéél “Vlamingen” in de traliehotels zouden verblijven (?)… het kunnen ook best zulke zijn als dat men hen tegenwoordig hoeft te noemen: Gentse nieuwe-belgen, Mechelse nieuwe-belgen, Antwerpse
    nieuwe-belgen enz,enz.
    Het is NIET omdat er iemand in Vlaanderen woont… dat hij/zij, mag/moet “Vlaming/Vlaamse” genoemd worden

    • De cijfers gaan over Fr-taligen en Nl-taligen. Het zou theoretisch dus ook om Nederlanders en Fransen, Canadezen of Zwitsers kunnen gaan. Of Franstalige Hottentotten en Aboriginals. Of over Nederlandstalige Eskimo’s en Platvoetindianen. Maar we weten alle twee wel waar het om gaat, he Vic?

Reacties zijn gesloten.