“Het is maar om te lachen”

Oef!

Elio Di Rupo zal maandag koning Flup het ontslag van zijn regering aanbieden, even maar, het is slechts “doen alsof”.  Uit eerbied voor de monarchie.  En het taaie staatshoofd zal dit ontslag vastbesloten weigeren.
Elio zal zijn ontslag in de taal van het hof en de meerderheid van de regering aanbieden.  Niet dat het Nederlands een probleem zou vormen.  Zeker niet.
Getuige daarvan dit filmpje van de premier van “alle landkenooten”.  De gezichten van de parlementairen spreken boekdelen.

Het is niet verboden te lachen!