Cijferdans

CijferdansCijferdans

Indien we nu eens bij wijze van theoretische oefening de Cypriotische aanslag op de spaargelden naar het land b overplaatsen, dan zou de staatskas er behoorlijk rijker van worden.

Volgens de cijfers van de Nationale Bank hebben we met de gezinnen 294 miljard euro op bankrekeningen staan en de niet-financiële bedrijven hebben 79 miljard.  Samen geeft dat een optelsom van 373 miljard euro.
Een enorme uitdaging voor de regering Di Rupo om een systeem te vinden hoe daar – zonder een volksopstand uit te lokken – kan afgeroomd worden.
Als we nu volgens de denkoefening en berekening van De Tijd  de gemiddelde aanslagvoet in Cyprus nemen, nl. 8%, en de genoemde spaargelden daarmee belasten, dan zou het koninkrijk van Albert en zijn onderdanen  eensklaps 30 miljard euro rijker worden.

De verleiding weerstaan moet hartverscheurend zijn.

Florent Van Ertborn

Bron: http://netto.tijd.be/geld_en_gezin/belastingen/Belgische_Cyprus_taks_zou_30_miljard_opbrengen.9318191-1624.art?ckc=1