China aan de Schelde

Binoculars spy. Cartoon illustration of a spy wearing a raincoat with a had and using binoculars to search for so… | Spy cartoon, Cartoon illustration, Illustration

Met het ontwerp van pandemiewet lijkt de regering België wel te willen omvormen in een China aan de Schelde. Dat moet blijken uit een vernietigend advies daarover van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), waarover De Morgen bericht.

“De GBA somt enkele dystopische voorbeelden op. Zo zou de overheid kunnen beslissen om burgers te tracken via de gsm of om camera’s met gezichtsherkenning te gebruiken om te zien of mensen zich aan hun quarantaine houden. Meer nog: de regering zou Belgische burgers kunnen laten volgen via een enkelband (*zie vorig artikel onderaan) die in verbinding staat met een databank.”, aldus De Morgen.

De Gegevensbeschermingsautoriteit noemt het wetsvoorstel alvast “choquerend” en meent dat de regering met deze wet “een blanco cheque vraagt aan het parlement om in de toekomst te kunnen doen wat ze wil met alle gegevens die in ons land aanwezig zijn.”

…De pandemiewet is van toepassing op een zogenaamde ‘epidemische noodsituatie’, die voor een maximale duur van drie maanden wordt afgekondigd door de regering….

…Dit gebeurt op basis van objectieve wetenschappelijke gegevens, na advies van de minister van Volksgezondheid en na overleg in de ministerraad en met de deelstaten. Deze noodsituatie kan telkens voor maximaal drie maanden worden verlengd….

https://www.demorgen.be/nieuws/gegevensbeschermingsautoriteit-pandemiewet-geeft-regering-blanco-cheque-om-te-doen-wat-ze-wil~bcadd922/

1 gedachte op “China aan de Schelde

 1. Ik heb reeds gewaarschuwd in een vorige reactie tegen deze “Pandemiewet”. Het komt er immers op neer dat men de onwettelijke praktijken die nu toegepast worden op de bevolking via een Ministerieel Besluit, gaat betonneren in een wet. Men gaat de draconische maatregelen voorzien in de “Pandemiewet”, baseren op, ik citeer uit de voormelde tekst :
  “Dit gebeurt op basis van objectieve wetenschappelijke gegevens” (=einde citaat).
  En hier begint het al. Deze “objectieve wetenschappelijke gegevens” zijn immers bedrog, afgekondigd door “ pseudo – experten” , met een verborgen agenda en die mee in de slag zitten met de samenzweerders.
  Het recente boek “De Covid 19 Goelag” van Walter Baeyens maakt dit duidelijk. (Mr Wouters : bedankt voor de tip). De zaak is in feite eenvoudig :
  Ofwel – Een griep : en dan heeft men die draconische maatregelen niet nodig,
  Ofwel – Een biologisch wapen : dit wil dan ook zeggen : een biologische oorlogsvoering door “vijanden” , al of niet met behulp van binnenlandse verraders en collaborateurs. In dit laatste geval dien men consequent te handelen met de afkondiging van de staat van oorlog, het uitroepen van de staat van beleg, de toepassing van de NBC procedures, waar er nu nog de R van “radiation” is bijgekomen. Het militair gerecht dient heropgericht te worden, en de vijanden en verraders dienen vervolgd en berecht te worden.
  Het komt in dit laatste geval er op neer het land en de bevolking te beschermen, in plaats van te saboteren en te terroriseren, zoals nu het geval is.
  In het Strafwetboek zijn er voldoende artikelen om de vijanden en verraders aan te pakken. Daarvoor heeft men geen nieuwe wetten nodig.
  De GBA is m.b.t. de P(l)andemiewet al bij al nog zeer voorzichtig, door enkel te verwijzen naar de “Pandemiewet” als dusdanig en niet naar de samenzwering die er achter schuil. Het belangrijkste is dan ook dat het probleem & gevaar eerst duidelijk dient bepaald te worden. Dit is geen juridisch probleem, maar een politiek. Als het om een biologisch wapen gaat, afkomstig uit het labo, dan dient de regering kleur te bekennen, en dat is het werkelijke probleem, gezien Vivaldi actief betrokken is bij de Covid 19 samenzwering in dienst van buitenlandse vijandige machten, en zich daardoor schuldig maakt aan “hoogverraad”. (Na WO II = dood met de kogel).
  Het huidig ontwerp van “Pandemie” wet is er dan ook op gericht, de oorlog tegen het land en tegen de bevolking juridisch te verankeren.
  Van belang hier is dan vooral de verborgen agenda achter deze Covid 19 samenzwering :
  https://www.henrymakow.com/000504.html?_ga=2.247294913.414210104.1614966719-198531215.1612193849
  met citaat : “Merciless War on Mankind Will Not End – A shocking document entitled “Silent Weapons for Quiet Wars” confirms that a satanic cult headquartered in the City of London holds mankind in bondage using psychological warfare.” (=einde citaat).
  En met deze Covid 19 terreur zitten we volop met een “stil wapen” :
  https://www.conspiracyarchive.com/NWO/silent_weapons_quiet_wars.htm
  En over het verband met Agenda 21 – 30 dat nu meer en meer duidelijker wordt :
  https://www.henrymakow.com/2021/03/covid-hoax-extension-of-agenda-2030.html?_ga=2.239937222.414210104.1614966719-198531215.1612193849
  met citaat : “ Agenda 2030, touted as a solution to everything from poverty to global warming, is really a plan to empower a global governing body.UN Agenda 2030: A Recipe for Global Socialism (Jan 4, 2016) (=einde citaat).
  Het uiteindelijke doel is dus een communistische loge NWO. En om het verzet daartegen reeds bij voorbaat in de kiem te smoren, heeft men dan die draconische Pandemiewet nodig, en alleen daarvoor.
  Wanneer worden er over het voormelde vragen gesteld in de Kamer ? Als diegenen die hiervoor verkozen werden en ook betaald worden, dit niet aandurven, dan kunnen we beter de boeken toe doen.

Reacties zijn gesloten.