BHV-analyse: hoe we gekl… werden

Offensief tegen BHV-wetten

Iedereen herinnert zich nog hoe de traditionele Vlaamse partijen zich in juli vorig jaar verheugden over de splitsing van het kies- en gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Maar over de prijs die CD&V, Open Vld en SP.a de Vlamingen hiervoor lieten betalen mag kennelijk met geen woord worden gerept. Dat is natuurlijk buiten het Vlaams Belang gerekend.

Onze partij trok eind februari naar het Grondwettelijk Hof om de fameuze BHV-wetten ongedaan te maken. Er werden maar liefst vijf procedures ingeleid. We beschikken immers over een ijzersterk dossier, gezien we op verschillende punten wezenlijke schendingen van het gelijkheidsbeginsel, alsook ongrondwettelijkheden, kunnen aantonen. Het Grondwettelijk Hof kan niet anders dan onze bezwaren ernstig nemen, want het was uitgerekend dit orgaan, dat in 2003 (toen nog Arbitragehof) met de grondwet in de hand de splitsing van BHV verplichtend maakte.

Brusselse Vlamingen
De gedeeltelijke splitsing van de beruchte kieskring houdt vooral voordelen in voor de Franstalige inwoners van de zes faciliteitengemeenten. De Brusselse Vlamingen daarentegen, krijgen niets. Zij zullen bovendien verder verdrukt worden, doordat tienduizenden Franstaligen uit de Vlaamse Rand voortaan in de hoofdstad hun stem zullen kunnen uitbrengen.  Het scenario waarbij geen enkele Vlaming in Brussel nog verkozen raakt voor de Kamer, komt zo zeer dichtbij, hoewel de Brusselse Vlamingen met hun 50.000 stemmen normaal recht hebben op twee Kamerzetels.

Ook op gerechtelijk vlak werd de grondwet stevig met de voeten getreden in het nadeel van de Vlamingen. Eén week nadat het Vlaams Belang haar procedures inleidde, deden eveneens 68 magistraten, waaronder bekende onderzoeksrechters en openbare aanklagers, hun beklag bij het Grondwettelijk Hof. De Vlaamse partijen in de federale regering zagen er kennelijk geen graten in om de bevoegdheid van de Franstalige rechtbank over het nochtans officieel eentalige arrondissement Halle-Vilvoorde uit te breiden.

Discriminatie
Daarenboven mogen juristen met een Nederlandstalig diploma de ambitie om ooit Brussels procureur of auditeur te worden laten varen, want deze posten zijn voortaan strikt voorbehouden aan Franstalige juristen. Bij het overige personeel, van magistratuur tot griffie, zal men de ronduit discriminatoire verhouding van 80F/20N hanteren. Deze toegevingen komen neer op een welhaast volstrekte verfransing van het gerecht in Brussel en zullen voorts de Franstalige druk op de gerechtelijke werking in de Vlaamse Rand vergroten.

De “bijzondere modaliteiten” die het Grondwettelijk Hof eertijds toestond voor een akkoord over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, werden dus optimaal in het voordeel van de Franstaligen in en rond Brussel ingevuld. Het gedrocht BHV mag dan al verdwenen zijn, de grondwet wordt erger dan ooit geschonden. Tien jaar geleden vocht het Vlaams Belang met succes de hervormde kieswet aan, vandaag zal ze hetzelfde doen met dit anti-Vlaamse monsterakkoord.

Bron: VB Magazine

1 gedachte op “BHV-analyse: hoe we gekl… werden

  1. BHV begrijpelijker, korter maar daarvoor niet minder reëel te maken voor politieke analfabeten.

    Elke avond komt je nieuwe buurman langs om een fris pintje te drinken. Op sommige dagen is dat voor jou wel wat lastig, maar je begrijpt het wel aangezien hij nog geen koelkast heeft. Dus gun je hem het pintje uit jouw koelkast (faciliteiten).

    Maar dagen worden weken, weken worden maanden en maanden worden jaren en de buurman voelt zich ondertussen zodanig thuis bij jou dat hij bepaalt wanneer en wat er gedronken mag worden (balorige burgemeesters die weigeren Nederlands te spreken).

    Wanneer je hem daar op aanspreekt, reageert hij furieus en zoekt steun bij zijn familie die een straat verder woont (Brusselse Franstaligen). De familieleden steunen het gedrag van je buurman en eisen bovendien dat je je huis openstelt voor heel de familie, waarbij de koelkast eigendom wordt van deze familie (aanhechting faciliteitengemeenten bij Brussel), maar waarbij jij die wel dagelijks dient te vullen (financiële transfers).

    Wanneer uiteindelijk de vrederechter stelt dat jij gelijk hebt én dat de buurman dan maar bij zijn familie moet gaan drinken (uitspraak grondwettelijk hof), eist de buurman en zijn familie dat jij een koelkast voor hen koopt (compensaties voor Franstaligen) en deze regelmatig komt bijvullen (solidariteit)

Reacties zijn gesloten.