Berlijns rariteitenkabinet

Komt dat zien, komt dat zien! Eerste queer-kerststal in Berlijn

De Evangelische Kirchenkreis Berlin-Stadtmitte vindt dat het kerstverhaal voorbijgestreefd is en te zeer gefocust op de kernfamilie (vader-moeder-kind). Daarom vindt er in de kerststal op kerstavond een queer-feministisch kerstspel plaats, met “een door vrouwen geïnterpreteerde” Messias en een dragshow. De kerstshow gaat door in de Galiläa-kerk in de wijk Friedrichshain.

De bedoeling is dat die mensen door dit moderne kerstspel worden aangetrokken “die geen deel uitmaken van het conventionele beeld van de kerstfamilie en deze avond vaak in eenzaamheid doorbrengen”, aldus de Kirchenkreis. Silke Radosh-Hinder van deze kerkvereniging wil op die manier “steeds weer nieuwe, eigentijdse manieren” ontwikkelen om het geloof inhoud te geven.

Straks mogen ze ook de kerststal sluiten…

De plot van het queer-kerstspel is even eenvoudig als banaal: het lesbisch liefdespaar Josy en Marie is ongewild zwanger geworden. De beide dames worden – natuurlijk, had u anders verwacht? – in hun vaderland geminacht en gestigmatiseerd en trekken dus naar de grootstad. In een eenvoudig opvangcentrum komt het kind ter wereld.

Maar ook voor de innerlijke mens wordt gezorgd, aldus de vereniging, want na de opvoering van dit baanbrekende kerstspel volgt een spetterende dragshow en een gemeenschappelijk avondeten. Het kerstspel en de show worden gefinancierd uit een “kerkelijk innovatiefonds” – met andere woorden: uit opbrengsten van de kerkbelasting. Superintendant Silke Radosh-Hinder toonde zich enthousiast en was overtuigd van het succes, want dergelijke kerstspel “past uitstekend in deze tijd en in onze stad”.

Duitsers zijn niet de grootste lachebekjes, dat weet iedereen. Maar hiermee zal in vele Duitse huiskamers toch eens hard en smakelijk gelachen zijn geweest, denk ik.

Peter Logghe