Berlijn, de verloren stad (22)

Berlijn verloochent christelijk verleden

Een recent ingericht speelpleintje heeft de gemoederen reeds doen oplaaien. Reden: één der speeltuigen, het zgn. waterslot, had op de toren een purperkleurig kruis. Enkele burgers trokken daarop naar het districtshuis. Daar reageerde men prompt: het kruis werd vervangen door een kat.

Bij de planning van het speelpleintje waren ook kinderen betrokken. Zij mochten hun voorliefde aan de hand van een tekening voorleggen, een tekening met, jawohl, kruisafbeeldingen.

Een bijbelcitaat, in gouden letters, omsluit het Berlijnse Humboldt Forum, zoals ook het geval reeds was voor de restauratie van het stadslot.

“Es ist kein ander Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn der Name Jesu, zu Ehren des Vaters, daß im Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Kniee, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.”

Volgens Grüne Duitsland- en christenenhaatster Claudia Roth, federale commissaresse verantwoordelijk voor cultuur, is dit zonder enige twijfel een politieke boodschap, immers: “het citaat zou staan voor een koninkrijk, dat God aanvoert voor diens aanspraak van de macht, en niet de zelfbeschikking van het volk”. De tekst is volgens haar onbescheiden mening niet “weltoffen” genoeg en sluit andere religies uit. De Pruisische koning Friedrich Wilhem IV (1795-1861) kon immers niet bevroeden dat Berlijn ooit zou bezet worden door ketterse stammen uit zandbaklanden.

De rood-groene-streepje-blauwe regering vindt dat het moet weggemoffeld worden onder een soort lichtreclame met een “alternatieve, verduidelijkende, reflecterende tekst”.

https://www.katholisch.de/artikel/41819-kreuz-und-bibelzitate-ueber-berliner-humboldt-forum-weiter-umstritten