Het kan verkeren

Verschillende Britse media berichtten recent over Blairs voorzet om voor Poetin een plaats aan de tafel der ‘righteous nations’ te reserveren. We schrijven dan het jaar 2000. Blairs voorstellen werden bekend door de publicaties uit het Britse Nationaal Archief.

Volgens deze bronnen beschreef Blair tijdens een gesprek met de toenmalige Amerikaanse vice-president Dick Cheney in het jaar 2001 Poetin als “een Russische patriot, die zich realiseert dat Rusland het respect van de wereld verloren had” en vergelijkt Poetins denkwijze met die van een “Russische de Gaulle“. Blair was zich ervan bewust dat Poetin “in de VSA weinig bijval krijgt” en liet Cheney weten dat hij (Blair) vond dat men best “Poetin zou aanmoedigen een westerse houding en economisch model aan te nemen”.

Poetin had, zoals zijn voorganger Boris Jeltsin, interesse getoond in een NAVO-lidmaatschap. Jarenlang werden er onder Jeltsin gesprekken gevoerd over een mogelijke toetreding. Poetin verklaarde voor zijn verkiezingssucces van 2000 nog dat “het moeilijk was de NAVO als vijand voor te stellen”.

De NAVO-uitbreiding in oostelijke richting en de westerse steun aan opstanden en daadwerkelijke hulp bij regeringswissels in voormalige sovjetstaten, maakten snel duidelijk dat een Russisch lidmaatschap uitgesloten was.

https://www.bbc.com/news/uk-64116796

https://www.theguardian.com/politics/2022/dec/30/blair-gave-putin-silver-cufflinks-for-birthday-archives-reveal