Belgische Stasi

Vlaams Belang op Belgische radar

Nadat Justitieminister Turtelboom (Open VLD) eerder openlijk toegaf dat de Belgische Staatsveiligheid de opdracht had om het Vlaams Belang en zijn mandatarissen te volgen, blijkt de praktijk ook te worden toegepast door de federale politie.

Hoewel het volgen van politieke tegenstanders herinneringen oproept aan ver vervlogen en akelige Stasi-praktijken uit de DDR, blijkt de Belgische staat anno 2013 vergelijkbare praktijken toe te passen. Op een vraag van Filip Dewinter erkende minister van Binnenlandse zaken Milquet (cdH) het bestaan van een zwarte lijst bij de federale politie. Hierop prijken niet alleen terroristische of gewelddadige groeperingen – zoals Sharia4Belgium – maar ook heel wat onschuldige Vlaamsgezinde organisaties zoals de Vlaams Belang Jongeren (VBJ), het Taal Aktie Komitee (TAK) en het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ).  In totaal worden niet minder dan 221 organisaties gevolgd.

Opmerkelijk is bovendien dat naast organisaties ook bepaalde personen worden gevolgd. Zo bevat de lijst zo’n 10.000 namen waaronder niet minder dan 480 mandatarissen van het Vlaams Belang. In een reactie hekelde Filip Dewinter het gebrek aan democratische controle en wees hij op het feit dat de Vlaamse Beweging uitdrukkelijk wordt geviseerd.

Dat de veiligheidsdiensten en de politie aanhangers en sympathisanten van Al Qaida of Sharia4Belgium nauwlettend in de gaten houden, is begrijpelijk. Zij willen de democratie – desnoods gewapenderhand – omver werpen en inruilen voor de sharia, de islamitische wetgeving, onthoofdingen en stenigingen incluis. Maar de registratie van Vlaamsgezinde organisaties zoals de Vlaams Belang Jongeren en TAK zijn duidelijk ingegeven door politieke dan wel door juridische motieven. Zij willen alleen maar de vreedzame en ordelijke ontbinding van een systemisch ziek België. Dat is een legitieme strijd en een legitiem doel.

Staatsveiligheid

Dat het Vlaams Belang reeds lang op de Belgische radar ligt, werd overigens onlangs nog aangetoond door de grote baas van de Staatsveiligheid, Alain Winants.  Hoewel deze aanvankelijk ontkende dat leden van onze partij werden gevolgd, viel hij door de mand toen de RTBf hem ging interviewen en op zijn bureau een dossier met de naam Filip Dewinter zag liggen.

Na een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Bert Schoofs gaf minister van Justitie Turtelboom dan ook toe dat de Staatsveiligheid onze partij inderdaad volgt. De toenmalige liberale Justitieminister Verwilghen gaf daartoe in 2001 officieel de opdracht. Verwilghen gaf, naar verluidt, de instructie omdat het Vlaams Blok een ‘extreemrechtse’ groepering zou zijn. “De uiteindelijke veroordeling van het Vlaams Blok voor racisme bewees dat die visie juist was, ” klonk het. Dat is natuurlijk klinkklare onzin. Die veroordeling* bewees immers niets. De uiteindelijke veroordeling kwam er nadat de wetgeving à la carte werd aangepast om over te kúnnen gaan tot een veroordeling.

Ook de veelzeggende uitspraak van de toenmalige CGKR-directeur Johan Leman maakte duidelijk dat de veroordeling niet minder was dan een politieke lynchpartij.  Zo stelde hij meteen na de eerdere uitspraak van het Hof van Beroep in Brussel (waarbij de rechters zich aansloten bij het vonnis van Eerste Aanleg en zich onbevoegd verklaarden) dat “wij nu moeten zoeken naar rechters die het Vlaams Blok wél willen veroordelen”. Wie bedreigt hier dan de democratie?

Klaas Slootmans

* “Het is natuurlijk ook een politiek proces. Maar om dat politiek proces te doenslagen, volgen wij de strategie om het zoveel mogelijk in een juridische sfeer te houden.”

Paul Pataer, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten, in Knack van 25 oktober 2000

voor wie het wil nalezen, klik op ‘Van Vlaams Blok naar Vlaams Belang’

5 gedachten over “Belgische Stasi

 1. Alle middelen zijn goed om ons te bestrijden dat zei toch Tobback en dat is ook de realiteit, maar het ergste is dat wij die Vlaams belang stemmen daar aan meebetalen en ik zou eens graag weten hoeveel dat ons kost, dat we moeten betalen om al die vredelievende Moslims in de gaten te houden kan ik nog begrijpen, maar dat klootjes volk durft toch niets, waarom moeten ze ons dan in de gaten houden

 2. Als gewezen mandataris voor Vlaams Blok/Belang zal ik ook wel op de lijst staan. Ik houd mij aan de “regels” van de maatschappij. Over staatsvuiligheid maak ik me geen zorgen, wel over de bendes die het geloof van de vrede aanhangen. Daar schuilt het meeste lijfelijke gevaar voor ons Vlaams-nationalisten in de nabije toekomst.

 3. Hollands Belang ( bijna niet te geloven ! zou dat geen grap zijn)

  Holland, waar 6% van de bevolking moslim is, verwerpt
  nu multiculturalisme:

  De Nederlandse overheid is het beu te worden vertrapt door moslims en ziet af van haar jarenlange model van multiculturalisme, dat alleen de islamitische immigranten heeft aangemoedigd een parallelle en voor het land schadelijke samenleving te creëren.

  Een nieuw wetsvoorstel van de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner
  aan het parlement op 16 juni luidt als volgt:

  De regering deelt het ongenoegen van het Nederlandse volk tegen het “model van een multiculturele samenleving in Nederland “en geeft uiting aan haar voornemen om vanaf heden terug zijn prioriteiten te richten op de fundamentele waarden van het ‘Nederlandse volk. In de nieuwe integratie-systeem, gaan we de ‘Hollandse’waarden terug een centrale rol laten spelen en daarom houdt de regering zich niet meer aan het model van een “multiculturele samenleving.”

  De brief vervolgt:
  “Een strengere integratie is volkomen gerechtvaardigd, omdat het dat is wat de regering vraagt aan de bevolking. Deze nieuwe oriëntatie is absoluut noodzakelijk omdat de Nederlandse samenleving aan het afbrokkelen is in termen van identiteit en niemand voelt zich nog thuis in Nederland.

  Het nieuwe integratiebeleid zal veel meer eisen van de kant van de immigranten. Bijvoorbeeld, zullen immigranten noodzakelijkerwijs het Nederlands moeten leren en de Nederlandse overheid zal dwangmaatregelen nemen tegen immigranten die de waarden van het land negeren en het Nederlands recht ongehoorzaam zijn .

  De Nederlandse overheid zal ook stoppen met het geven van speciale subsidies voor moslims om zich te integreren (omdat ze het toch niet doen ), want volgens Donner, het behoort niet toe aan de regering en de publieke middelen om immigranten te integreren.

  Het wetsvoorstel voorziet ook in de oprichting van een wetgeving voor het verbod van gedwongen huwelijken en een wetgeving voor het opleggen van strenge maatregelen voor deze islamitische immigranten, die vrijwillig hun kansen op de arbeidsmarkt te verminderen, door simpelweg de manier waarop ze kleden.

  Meer specifiek zal de overheid een verbod op het dragen van gezicht bedekkende kleding, zoals de boerka en dat met ingang van januari 2014.

  Holland realiseert zich, misschien te laat , dat zijn multiculturele liberalisme de ‘Nederlandse origine’ alsmede ‘Nederlandse identiteit.’ aan het versmoren is.

  De toekomst België , Frankrijk en andere Europese landen kan heel goed worden gelezen in deze tekst!

 4. Als ik me niet vergis gebeurde dat in de jaren ’30 ook. Een bepaalde Duitsche partij maakte het leven van zijn tegenstanders “zuur” enkel en alleen uit veiligheidsoverwegingen , om en voor het welzijn van het “volk” .Voor wanneer de rood , groen en blauwe “heropvoedingskampen” . Ik moet onze gepensioneerde Vorst eens te meer gelijk geven . De duistere jaren 30 komen steeds dichterbij !

 5. Men zou beter de socialistische familie in het oog houden. Gesjoemel, corruptie, diefstal van overheidsgeld …… zijn pas een bedreiging voor de democratie van een land. Men schuwt zelfs het inschakelen van huurmoordenaars niet om onderlinge geschillen te beslechten.

Reacties zijn gesloten.