Antonio Guteress heeft grootse plannen voor Europa

Afbeeldingsresultaat voor eurabiaDe secretaris-generaal van de Verenigde Naties kruipt zelden in zijn pen om een opinietekst te schrijven. Nu doet Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, dat wel over een nieuw “Global Compact” voor Migratie. Hoe wil hij migratie aanpakken en tegelijk de vele angsten bij bijvoorbeeld Europese kiezers wegnemen?

Hierbij in telegramstijl zijn actieplan:

Bij het uitstippelen van een duidelijke politieke koers over de toekomst van migratie, geloof ik dat drie fundamentele overwegingen de discussies over het Global Compact voor Migratie moeten vormgeven.

1. De eerste overweging is het erkennen en versterken van de voordelen van migratie, iets wat maar al te vaak verloren gaat in het publieke debat. Migranten leveren enorme bijdragen aan zowel hun gastland als hun land van herkomst…

2. Ten tweede moeten staten de rechtsstaat versterken, die de manier waarop zij migranten beheren en beschermen bepaalt – in het voordeel van hun economieën, hun samenlevingen en de migranten zelf.
Overheden die grote belemmeringen opwerpen ten aanzien van migratie – of de arbeidsmogelijkheden van migranten ernstig beperken – zorgen voor onnodige economische zelfbeschadiging , aangezien die belemmeringen een ordelijke, legale manier om tegemoet te komen aan hun eigen arbeidsbehoefte tegengaan..

3. Ten derde en ten slotte hebben we meer internationale samenwerking nodig om kwetsbare migranten en vluchtelingen te beschermen, en moeten we de integriteit van het beschermingsstelsel voor vluchtelingen herstellen in overeenstemming met het internationale recht…We moeten streven naar een wereld waarin we de bijdrage van migratie aan de welvaart, ontwikkeling en internationale eenheid kunnen vieren

Mocht u nu denken dat de heer Guteress een satirische nieuwjaarsbrief schreef voor ‘t Pallieterke, dan hebt u het mis voor.  Lees er hier alles over.

Donald Trump, president van de VSA, reageerde zoals hij bij zijn verkiezing beloofd had aan zijn volk “America First”:

UN chief urges world leaders to celebrate migration as a positive