Anderlecht krijgt voetbalstadion…

… de belastingbetaler krijgt de factuur

Beste vrienden,

De kogel is dus door de kerk. De stad Brussel, voetbalclub Anderlecht en Ghelamco hebben vorige week een akkoord bereikt voor het nieuwe nationale voetbalstadion. Tegen de eigen procedureregels in heeft de stad Brussel beslist om jaarlijks 4 miljoen euro van de huurprijs van Anderlecht op zich te nemen. Dit leidt niet alleen tot concurrentievervalsing in de voebalcompetitie, bovendien wil Brussel ervoor zorgen dat de tewerkstelling op dit stukje Grimbergen een exclusief Brusselse aangelegenheid wordt. Dat is geen doemdenken van uw dienaar, maar werd zondag letterlijk verklaard door Brussels Minister-President Vervoort op RTL.

Hieronder vindt u ons persbericht van zaterdag alsook de verwijzingen naar het interview met Vervoort en het gesprek van zondag in de Zevende Dag met Bart Verhaeghe. Zeer bekijkenswaardig is ook de uitzending van TV-Brussel met Philippe Fierens, de voorman van het actiecomité van de buurtbewoners rond het stadion. De montage met de leugens van de Brusselse politici Vanhengel, Courtois en Mayeur is een staaltje van gedurfde journalistiek. Eindelijk wordt de pers wat kritischer in dit intrieste dossier.

In een uitgebreid interview met RTL van afgelopen zondag maakt Brussels Minister-President Vervoort een van de redenen bekend waarom Brussel jaarlijks 4 miljoen euro zal betalen voor de uitbating van het stadion: de tewerkstelling in het ‘nationaal stadion’ zal gericht zijn op Brusselaars en wordt dus vooral een francofone aangelegenheid. (Waarbij de interviewer het fabeltje verspreidt dat op de luchthaven bijna alleen maar Vlamingen werken). Thema stadion komt vanaf 11’25” aan bod:


Rudy Vervoort

Bekijk ook het opmerkelijke interview met Bart Verhaeghe van afgelopen zondag in De Zevende Dag, waarin duidelijk wordt waarom het nieuwe stadion eigenlijk geen nationaal stadion zal zijn maar een Anderlechtstadion.

Ook VRT-journalist Stijn De Groote schreef een interessante opiniebijdrage.

Tenslotte nog de link naar Terzake van 23 juni, waarin MR-schepen Courtois onomwonden stelt dat het stadion op Brussels grondgebied ligt.

Groot-Brussel

Intussen is er ook meer duidelijkheid gekomen over de plannen van de Franstaligen met hun “Communauté Métropolitaine de Bruxelles” (CMB). Dit was een van de vele compensaties die de Franstaligen kregen bij de (halve) splitsing van BHV. Wij hadden ervoor gewaarschuwd dat dit de zoveelste poging was om Brussel uit te breiden. Onder meer de MR stak de francofone aspiraties niet onder stoelen of banken. Toenmalig partijvoorzitter en huidig premier Charles Michel schreef triomfantelijk op zijn webstek: “Bruxelles est élargie par la mise en place d’une communauté métropolitaine comprenant l’ensemble des communes de Grand Brabant. »

De krant Le Soir bracht de concrete plannen van Brussels Minister-President Vervoort (gesteund door Waals MP Magnette) op 11 juni naar buiten: de CMB zou geleid worden door ‘un comité intergouvernemental’ van telkens vijf ministers uit de Brusselse, de Vlaamse en de Waalse regering. Tegelijk komt er ‘une assemblée métropolitaine’, een soort parlementaire vergadering van 115 leden, waaronder de 111 gemeenten van het oude Brabant, een vertegenwoordiger van elk gewest en van de federale staat.

We krijgen er in dit ingewikkelde land nog maar eens een parlement bij. Het parlement van Groot-Brussel van de toekomst. De Vlaamse regering heeft hierop negatief gereageerd, maar dit belet niet dat de onderhandelingen hierover verder lopen. De Franstalige partijen hebben overigens machtige wapens om een en ander te forceren: er moeten als gevolg van de staatshervorming zoveel tientallen samenwerkingsakkoorden worden gesloten tussen de gewesten en gemeenschappen, dat de Vlaamse regering heel gemakkelijk kan gechanteerd worden. Zal de Vlaamse regering en in het bijzonder de N-VA zich zomaar naar de slachtbank laten leiden?

Graag vestig ik nog uw aandacht op een artikel over de situatie in Vlaams-Brabant, dat ik schreef in het speciale magazine naar aanleiding van 70 jaar ’t Pallieterke.

Persbericht 20 juni 2014 – Eurostadion: Brussel bedriegt eigen inwoners en gemeenteraadsleden

Open selectieoproep stadion in 2014: “erfpachter betaalt canon en Brussel komt NIET tussen in de uitbating”

De fractie “Vernieuwing” in de Grimbergse gemeenteraad heeft kennis genomen van het voornemen van Brussel om jaarlijks 4 miljoen euro neer te tellen voor de uitbating van het Eurostadion op Parking C in Grimbergen. Dit druist diametraal in tegen de klare uitspraken van de betrokken Brusselse politici Courtois, Mayeur en Vanhengel die ‘met de hand op het hart’ hadden beweerd dat er geen overheidssubsidies zouden komen voor het stadion. De montage van TV-Brussel van vrijdag is ter zake glashelder.

Toch blijft minister Vanhengel beweren dat initieel wel zou gezegd zijn dat de stad Brussel zou meebetalen aan de uitbating van het stadion. Ook dat is een huizenhoge leugen, want in de “Selectieleidraad” op basis waarvan Ghelamco uiteindelijk geselecteerd werd, staat op pagina 19 in het hoofdstuk ‘Vergoedingsmechanisme’ precies het tegenovergestelde: de erfpachter zou jaarlijks een erfpachtvergoeding (canon) moeten betalen en de hoogte van het bod zou mee de keuze van de erfpachter bepalen. Daaraan werd uitdrukkelijk toegevoegd dat de erfpachtgever (de stad Brussel) NIET tussenkomt in de kosten en de realisatie en de uitbating van het voetbalstadion.

Deze selectieleidraad werd in deze finale versie (zie bijlage) goedgekeurd door de gemeenteraad van Brussel op 31 maart 2014 en nadien op geen enkele wijze bijgesteld. Wanneer er vandaag geen sprake meer is van een canon maar omgekeerd  van een jaarlijkse gift vanwege Brussel van vier miljoen euro aan Ghelamco, betekent dit dat de Brusselse belastingbetaler én de gemeenteraadsleden bedrogen werden.

Bovendien gaat het om een monument van een procedurefout, waardoor tal van andere kandidaat-bouwers misleid werden.

Tegelijk gaat het om schromelijke concurrentievervalsing binnen de voetbalwereld. De aap is nu helemaal uit de mouw gekomen: de stad Brussel koopt voetbalclub Anderlecht op door een derde van de huurprijs van het nieuwe Anderlechtstadion te betalen, en schuift tegelijk alle overlast én de taalproblemen in de nek van Grimbergen.

Door al dit gefoefel zijn er alvast veel bijkomende redenen om met succes gerechtelijke procedures te starten tegen de eventuele bouwvergunning.

Onze fractie “Vernieuwing” eist alvast totale transparantie in dit dossier. Wij eisen inzage in het originele bod van Ghelamco, Besix en Denys alsook van het bestek dat aan de drie mededingende consortia werd overgemaakt.

Bart Laeremans – Fractievoorzitter – 0476 46 98 85

Blz 19 van de finale versie van de “Selectieleidraad Parking C Heizel – Voetbalstadion – Erfpacht onder voorwaarden”

  1. Vergoedingsmechanisme

4.19. De aard en hoegrootheid van de vergoeding (canon) voor de Erfpacht, te betalen door de Private Partner aan de Erfpachtgever, zal een gunningscriterium vormen en aldus worden bepaald, desgevallend na onderhandelingen, door de offerte van de economisch meest voordelige Bieder, rekening houdende met de voorafgaande, marktconforme raming van de waarde van het Erfpachtgebied, uitgevoerd door de Erfpachtgever.

De Erfpacht zal niet om niet ter beschikking worden gesteld.

4.20. De Erfpachtgever komt zoals gezegd niet tussen in de kosten en/of het risico van de realisatie en de uitbating van het voetbalstadion. Deze kunnen evenwel de hoegrootheid van de vergoeding (canon) beïnvloeden. Deze begroting wordt overgelaten aan (het risico van) de Bieders cq. de Private Partner.

Nvdr: Voor wie het nu nog niet goed begrepen heeft, verwijzen wij naar Doorbraak.

 

 

3 gedachten over “Anderlecht krijgt voetbalstadion…

  1. Het begint een beetje op Syrie te gelijken, daar vechten ook talloze groepen voor een morzel grond…

  2. Ik begrijp eigenlijk niet waarom het oude stadium niet voldoet, en al helemaal niet waarom het moet afgebroken worden. 2 stadiums zouden de huurprijs kunnen drukken, en bovendien is er een atletiekpiste.

Reacties zijn gesloten.