Als het van deze logeregering afhangt…

… gaan de kerken gewoon nooit meer open

Onze bisschoppen hullen zich in oorverdovend zwijgen…

Een moedige Franse bisschop klaagt de coronamaatregelen aan die de Franse Kerk opgedrongen kreeg. Mgr Athanasius Schneider : « L’exemple de ceux qui ont courageusement manifesté en public pour le droit à la liberté de culte chrétien restera une page glorieuse dans l’histoire du catholicisme français contemporain » –

Vraag aan mgr. Schneider: “Uit naastenliefde zouden katholieken bereid moeten zijn hun mis op te offeren om hun naaste te beschermen, zo lezen we vaak op sociale media. Hoe reageert u hierop?”

“… Zolang mensen naar de supermarkt kunnen gaan en gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, blijft dit een drogreden. Dit argument zou slechts opgaan als men zou zeggen dat katholieken de opoffering moeten aanvaarden van naar de kruidenier te gaan of buiten te komen om hun buur te beschermen tegen besmetting.

Deze redenering onthult echter ook de ware geestestoestand van veel van haar aanhangers. In dit geval is het de uitdrukking van een sterk ontwikkeld materialisme… We vergeten die belangrijke goddelijke les van onze Heer die zei: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God voortkomt” (Mat. 4:4) en “Wat baat het inderdaad de mens, als hij de hele wereld wint, maar zijn ziel verliest?” (Mat. 16:26).

Met spijt en verbazing stellen wij vast dat de ketterij van het materialisme en het naturalisme al zo diep is doorgedrongen in de gedachten en handelingen van vele katholieken en zelfs vele priesters en bisschoppen. De Kerk moet het primaat van de ziel en van het eeuwige leven herstellen…”