Alexander Dugin en Oekraïne (deel 6, luik 1)

Dit is geen beschrijving van het conflict en van wat Dugin daarover denkt. Het gaat ook niet over de door geheime agenten uitgevoerde moord op zijn dochter. We bekijken het land vanuit de denkvormen die Dugin in de beschavingen onderscheidt. Zie een eerste artikel: Alexander Dugin en het moderne Europa: de aftelling | Golfbreke

Aan Oekraïne grenzende landen: te onthouden door een ezelsbruggetje…(Engels)

Wat is Oekraïne?

Het is een land dat in 1945 en 1954 zijn huidige vorm kreeg. In 1945 werden de vijf westelijke provincies (die voor de Tweede Wereldoorlog aan Polen behoord hadden), stukjes van de verliezers Slovakije, Hongarije en Roemenië en in het oosten de etnisch Russische Donbass bij het centrale gebied van Kiev gevoegd. In 1954 voegde de Oekraïner Chroestsjov de etnische Russische Krim erbij.

In de Slavische talen betekent “Oekraïne” (gebied) “bij de rand”.  Die rand verschuift volgens de overheersingen die elkaar opgevolgd hebben: Habsburgs, Pools, tsaristisch, communistisch. Het was Stalin en Chroestsjov er niet om te doen om met behulp van die toevoegingen een etnisch homogene republiek te creëren, wel integendeel. Gewoon verdeel en heers: ze wilden de verschillende Sovjetrepublieken tegen mekaar balanceren, door de sterk geïndustrialiseerde Donbass (1945) kreeg de Sovjetrepubliek Oekraïne veel meer economisch gewicht. In 1991 bij de onafhankelijkheid had Oekraïne per inwoner het hoogste BNP van alle ex-Sovjetrepublieken en in 2019 (voor de Russische inval) was het het armste land in Europa na Moldavië. Hoe het zo ver gekomen is, is een ander verhaal.

Yuval Harari (WEF): Putin zet de menselijke evolutie op het spel

De Israëlische futuroloog waarschuwt al in maart 2022…

Yual Harari is de mentor van Klaus Schwab. Zijn “Homo deus(Mens god) is in 2017 door Knack en De Standaard de hemel in geprezen. U weet wel, de mens die in een volgende evolutie (het transhumanisme, 2050) met artificiële intelligentie zal samensmelten en zich tot een god zal uploaden. Harari liep vorig jaar de tv-platforms af niet om daarover te spreken maar om zijn verontrusting te uiten. De mens had volgens hem sinds de val van het communisme de oorlog achter zich gelaten. Door Putin komt echter de menselijke evolutie in het gedrang, we vervallen weer. Harari is helemaal geen pacifist, hij heeft niks tegen oorlog voeren als het over Assad of Khadafi gaat maar deze oorlog zet nog min of meer de toekomst van de mensheid op het spel.  

Oekraïne, het model. Toortsen en regenboogkleuren

Azov bataljon, toortsenmars met beeltenissen van Bandera, 1 januari 2014, BBC
Gay Pride in Kiev, 2019, Euronews  Een gay pride die voor de buitenlandse media georganiseerd is maar tot daar aan toe.

Oekraïne is voor Harari het model, (uiterst) links en (uiterst) rechts laten mekaar leven. Het is een voorbeeld voor het Westen waar conservatieven en progressieven mekaar vaak verketteren. Geen “cancel culture” hier, de ene avond kun je een toortsenmars van ultranationalisten zien, de volgende avond een gay pride. De ene avond zwarte zonnen en wolfsangels, de volgende avond regenboogkleuren. Die minderheden, zo gaat Harari verder, vechten nu samen schouder aan schouder voor hun land: feministen, LGTB’ers samen met ultranationalisten tegen de duistere Russen die de menselijke evolutie dwarsbomen.

Oekraïne, (neo)liberaal model

Blackrock neemt Oekraïne over, december 2022

Is Oekraïne (neo)liberaal?

Zeker. Volgens Dugin heeft het hedendaagse liberalisme het gewonnen van alle andere ideologieën en kan het nu alles overkoepelen. Ultranationalisme en woke liberalisme gaan nu perfect samen.
Oude termen zijn niet meer geldig.- Nationaal-socialisten in Oekraïne? Vergeet het. Socialisme is hier niet van toepassing, Hitler gebruikte dat om de arbeiders te winnen: arbeiderspensioenen, gratis ziekteverzekering etc. Dat is niet meer aan de orde van de dag.
Minimumlonen afgeschaft, nul-urencontracten, privatisering van water en grond. Een land in schuldslavernij voor een generatie of meer. Investeringsmaatschappij Blackrock krijgt het platteland (ook de ondertussen verloren gebieden!) als onderpand voor al die miljarden leningen en least het aan Amerikaanse en Europese big agro.

“We vechten voor de nieuwe wereldorde”

Rudyk, parlementslid, zegt duidelijk: “Wij vechten niet alleen voor ons zelf, wij vechten voor de nieuwe wereldorde.”  Dat is de rol van Oekraïne, ze worden als kanonnenvlees gebruikt voor een nieuwe wereldorde, de RESET die niemand buiten het Westen nog wil en waar ook in het Westen al grote twijfels over bestaan.

Minister van defensie Reznikov stelt begin februari 2023 duidelijk dat Oekraïne in deze strijd voor de nieuwe wereldorde de plaatsvervanger is voor de NATO. De NATO moet niet zelf bloeden, die moet enkel de wapens leveren nu de wapens uit de Sovjetttijd opgebruikt zijn, Oekraïne levert de lichamen.

Het luik Dugin en Oekraïne wordt vervolledigd in een volgende bijdrage.

Tenax