Absurditeit in het kwadraat

Groene absurditeit: quota voor zigeuners?

Hoeveel geld ze voor het behoud van hun cultuur en hun ‘minderheidstaal’ gekregen en waar de zigeuners ‘ondervertegenwoordigd‘ zijn, willen de groene imbecielen weten.
Wanneer ze quota voor zigeuners op de arbeidsvloer, in bedrijfsbesturen, in overheidsstructuren,  op ministerpostjes enz willen gerealiseerd zien, stond er in het ‘Anfrage’- document, dat in de Bundestag ter bespreking door de Groenen ingediend werd, niet bij.

Ook werd er geen gewag gemaakt van de geestestoestand der Groenen.

Zij willen aan de hand van een ‘Anfrage’-document vaststellen in welke maatschappelijke en overheidskringen  Sinti en Roma benadeeld worden of ‘ondervertegenwoordigd‘ zijn.  Ook willen ze o.a. weten welke Sinti- en/of Romaverenigingen van 2009 tot 2013 cultuurbevorderende middelen gekregen hebben voor het in stand houden, beschermen en verspreiden van hun ‘minderheidstaal’.

We zullen het eens voorleggen aan Termont.  Die weet er alles van. Naar het schijnt heeft hij voor zijn kiescampagne een slogan van het VB geleend: minder, minder, minder.

FT