Kinderhuwelijken: heel gewoon in Marokko

MarnixlogoElk jaar 40.000 kinderhuwelijken in Marokko  

 In Marokko trouwen volgens officiële statistieken, jaarlijks ruim 40.000 minderjarige meisjes.

Anaruz, opvangcentrum voor slachtoffers van vrouwengeweld, stelt dat het in één op vier gevallen om meisjes onder 15 gaat.

Kinderhuwelijken blijven een wijdverbreid fenomeen in Marokko, ondanks de invoer van de nieuwe familiecode Moudawana in 2004, waarbij de wettelijke leeftijd op 18 werd vastgelegd.

Het huwelijk van minderjarige meisjes blijft echter mogelijk met de toestemming van de familierechtbank. Het probleem is volgens Anaruz, dat een meerderheid rechters dergelijke huwelijken enkel bespreekt met de ouders van de meisjes, waarvan 25% nog geen 15 is.

Ook misbruiken veel mannen een bepaling (par. 4 – art. 16) van het familiewetboek, dat hen 5 jaar tijd geeft om hun huwelijk te verklaren.

Door ons gecontacteerde vrouwenverenigingen doen zelf melding van huwelijken met meisjes onder 12 in afgelegen regio’s van het land. Ook stemmen de officiële statistieken niet overeen met de realiteit.

De goedkeuring van de Moudawana heeft geen invloed gehad op het aantal kinderhuwelijken in Marokko. Bewijs hiervan is het aantal kinderhuwelijken is toegenomen van 18.341 in 2004 naar 39.000 in 2011.

Marnix

Bladna.nl