“Als men het geld ‘vindt’ voor ‘vluchtelingen’…

… dan had men ook het geld kunnen ‘vinden’ voor onze ouderen!”

Geen geld voor rusthuizen, wel voor vluchtelingen?

Vlaams Parlementslid Ortwin Depoortere klaagde in het Vlaams Parlement de onderfinanciering van de rusthuissector aan, die dreigt te leiden tot minder adequate zorg en stijging van de dagprijzen. 

Uit de resultaten van een doorlichting door de KU Leuven bleek recent opnieuw dat de OCMW-rusthuizen er financieel weinig rooskleurig voorstaan. De studie toonde aan dat maar liefst 9 op 10 openbare rusthuizen verlies maken. Het totale verlies op één jaar tijd bedroeg maar liefst 114 miljoen euro. Ortwin Depoortere vroeg welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) welke maatregelen hij op korte termijn zou nemen om aan de noden tegemoet te komen.

Prijsstijgingen?

De problematiek van het financieringstekort stelt zich niet enkel voor de OCMW-rusthuizen. Nog in september liet Zorgnet-Icuro, de grootste koepelorganisatie van rusthuizen, weten dat één op de zes rusthuizen in Vlaanderen met sluiten bedreigd is omdat ze minder subsidies krijgen dan waar ze eigenlijk recht op hebben. Normaal ontvangen rusthuizen via het RIZIV subsidies voor de verzorging voor zwaar zorgbehoevende ouderen, waarmee ze zorgpersoneel betalen. Maar sinds 2013 gebeurt dit niet meer. Vanuit de sector wordt op regelmatige basis gewaarschuwd dat een tekort aan financiering onvermijdelijk leidt tot een verhoging van de dagprijzen voor de bejaarde bewoners.

Een verblijf in een rusthuis kost nu al gemiddeld 1500 euro*, een pak meer dan het gemiddelde pensioen dat 1200 euro bedraagt. Alleen al tussen 1 januari en 30 september van dit jaar werden 235 aanvragen tot prijsverhoging voor rusthuizen ingediend. Minister Vandeurzen antwoordde ons parlementslid dat Vlaanderen “een nieuw  financieringssysteem moet ontwikkelen waarin veel accurater rekening kan worden gehouden met de reële zorgzwaarte van de bewoners in al zijn dimensies en mogelijkheden”. Op korte termijn beloofde de minister 16,8 miljoen euro uit te trekken.

Onvoldoende

Ortwin Depoortere antwoordde de minister dat het Vlaams Belang “uiteraard achter het aangekondigde nieuwe financieringssysteem staat”. Hij maakte anderzijds echter ook duidelijk dat dit het probleem dat de Vlaamse overheid nog steeds onvoldoende middelen ter beschikking stelt niet oplost. Ons parlementslid vroeg de minister de openbare rusthuizen effectief ook de nodige middelen te geven om hun zorg adequaat te kunnen uitvoeren.

Ortwin Depoortere  zei de minister waar het op aankomt: “Wat we absoluut moeten vermijden, is dat de factuur wordt doorgeschoven naar de ouderen, naar de mensen die de zorg nodig hebben. Er is wel degelijk sprake van een structurele onderfinanciering. Het budget dat u voor 2016 voorziet, is onvoldoende. Als ouderen nood hebben aan zorg en men heeft wel 120 miljoen euro gevonden om vluchtelingen hier op te vangen, dan had men eigenlijk wel het geld kunnen vinden om ook de noden van onze eigen ouderen te lenigen.”

Wim Van Osselaer

Nvdr: Wie een rusthuis vindt voor die prijs, mag het ons melden.  Voor zover er überhaupt plaats is.  Wij hebben het ondervonden voor een familielid: ingeschreven op een dertigtal wachtlijsten en dan terecht komen bij een privé rusthuis, ver verwijderd van de vertrouwde woonbuurt, met een prijskaartje van 2300 euro, plus daar bovenop alle ‘luxe accessoires’, zoals dokter, medicijnen, kapper, telefoon, snoep, dranken (buiten water en koffie/thee), kleding, hygiëne artikelen, was en plas, cafetaria, uitstapjes…

3 gedachten over ““Als men het geld ‘vindt’ voor ‘vluchtelingen’…

 1. We stellen dag na dag vast dat inderdaad de burger die in dit land bijgedragen heeft via belastingen en sociale bijdragen niet van dezelfde gunsten kan genieten dan eender welke aangespoelde die nog nooit een cent heeft bijgedragen heeft.

  Dat dit gebeurt in uitzonderlijke gevallen voor mensen die in een humanitair uitzonderlijke catastrofistische situatie zitten, zal geen mens betwisten. Maar de toestand die we nu waarnemen is dat miljoenen mensen hier maar komen binnenwandelen en die rechten opeisen. Deze situatie is niet meer uitzonderlijk, maar is uitgegroeid tot een profitariaat-systeem.

  Nu, een van de pistes die onze grote meneren en madammen die kwistig in onze naam beslissen kunnen bewandelen, zou kunnen zijn: huur ook eens die gespecialiseerde bedrijfjes van mensenrechtenadvocaatjes in, maar nu eens voor ons eigen volk. Wat belet hen ?

  – Of zijn mensenrechten voor onze mensen niet van toepassing?
  – Onze vlijtig opgebouwde Sociale Zekerheid zal in elkaar storten, de vraag is niet of dat zal gebeuren, maar wanneer dit zal plaatshebben.

 2. De problemen met de rusthuizen zijn al lang gekend. Het probleem wordt dan ook niet veroorzaakt door de recente kosten voor de opvang van de “vluchtelingen”.
  Er is bovendien geld genoeg, voor alles, maar in mei 2014 heeft een overweldigende meerderheid van de bevolking(=lees klootjesvolk) in Vlaanderen gestemd om een groot gedeelte van dit geld te versassen naar Brussel, Wallonië, EUSSR,…. en om in Vlaanderen het allochtoon kiesvee van de democratische partijen te onderhouden, en dus ook om deze “vluchtelingen binnen te laten en te houden”!!
  Wat is dan het probleem? Waarover komt men dan nu zagen en zeuren??
  Het is dan ook niet de bevoegde Vlaamse minister die moet aangesproken worden, maar wel de kiezer die voor deze problemen heeft gestemd, en blijft stemmen!!!
  De grond van het probleem echter, is en blijft de belgische bezetting van Vlaanderen, en zolang dat deze bezetting duurt is er geen enkele oplossing mogelijk, voor wat dan ook.

 3. Mensen rechten zijn er niet om ons te beschermen , maar voor het uitschot te beschermen.

Reacties zijn gesloten.