26.500 toekomstige vakkrachten gedood

Een titel die op zijn minst even de wenkbrauwen doet fronsen. Wie heeft dat op zijn geweten? Wie?

De titel is provocatief en dat was ook de bedoeling. Neen, er werden geen boten met toekomstige gepigmenteerde parels in de Middellandse, Noord- of andere zeeën doorboord. Dàt zou pas heel de poco meute in oproer brengen. We hebben het hier over het aantal zwangerschapsonderbrekingen bij onze oosterburen.

Het Duitse federale bureau voor de statistiek meldde eergisteren een buitengewone stijging der abortuscijfers in het derde kwartaal 2022: 26.500 ongeboren wezentjes (… van het specimen “mens”) kregen niet de kans hun ouders te leren kennen, vrienden te maken, te leven, lachen, verliefd te worden, te studeren, te werken… 26.500 in drie maanden tijd. 26.500 toekomstige vakkrachten die nooit zullen kunnen inspringen bij de knelpuntberoepen…

De cijfers hebben betrekking op de Bundesrepublik Deutschland waar men nog steeds met weerzin en verontwaardiging de euveldaden der nazi’s verwerpt.

En in de voormalige voorbeeldstaat Duitsland juichte de rood-groen-streepje-blauwe regering van Scholz. En neen, de cijfers hebben totaal niets te maken met de afschaffing van § 219 StGB, waarmee reclame voor abortus toegelaten werd. En ja, de cijfers betekenen goed nieuws want meer vrouwen hebben nu (eindelijk) de moed van hun mensenrecht gebruik te maken, te kiezen voor een eigen leven, voor een carrière, voor het inzicht dat het onverantwoord is nog kinderen te laten geboren worden op een wereld die sowieso binnen enkele jaren omwille van de opwarming en verontreiniging helemaal om zeep is.

Volgens het motto “Deutschland schafft sich ab” wordt er sindsdien geijverd om ook § 218 StGB zonder enige nuance af te schaffen. Hiermee zouden alle termijnen, waarin abortus toegelaten, resp. verboden is, vervallen. Tenzij deze uitdrukkelijk in een nieuwe wet gegoten worden. Nochtans zijn er wel degelijk ruime marges waarin abortus wettelijk toegestaan wordt: nl.

  • medische reden: levensgevaar of zware fysische of psychische invaliditeit van de zwangere vrouw
  • criminele reden: bv. verkrachting
  • na een sessie bij een arts verbonden aan zgn. erkende “Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle” (!), en als de zwangerschap niet meer dan 22 weken oud is. De zwangere vrouw riskeert dan bij een abortus geen straf, de abortushelpers wel. (§ 218a/4/ 1 StGB).

De “Juristinnenbund” (… nieuwe woke-benaming van vrouwelijke juristen en advocaten) eist de afschaffing van § 218 StGB, waarbij een nieuwe wettelijke termijn tot de 30ste week* geopperd wordt. De facto een zwangerschap waarbij de meeste vroeggeboren kindjes levensvatbaar zijn en mits goede zorgen overleven.

De “vooruitgangscoalitie” verwijst naar abortuswetten in bepaalde VSA-staten, China of Frankrijk. De Duitse Ampelregering kan dan toch niet achterblijven, nietwaar? Kinderen kosten geld, tijd en saboteren de ontwikkeling van individuele mensenrechten. Liever jonge volwassenen uit abortus-onderontwikkelde landen importeren.

In Californië werd een “infanticide bill” aangepast die toeliet dat de moord op een baby niet zou kunnen gestraft worden. Dat er een dergelijke wet überhaupt bestond is een schande.

Ter info: abortus in het land b

“Viert” Duitsland binnenkort alle dagen 28 december?

F.T.

*De tweeling van onze zoon werd na 30 weken vroegtijdig geboren. De wekenlang durende angst dat de twee jongens het niet zouden halen, overheerste onze dagen en nachten. Ze hebben recent hun tweede verjaardag gevierd. De kleinste van de twee (hij woog 1/3 minder dan de grootste) moet in mei voor de derde keer geopereerd worden. We mogen er zelfs niet aan denken dat er iets verkeerd kan gaan. En dan lees je – zo voor de raap alsof het om een analyse van een snelrottende aardappelsoort gaat – dat ongeboren kindjes van een zelfde vroeggeboren leeftijd zomaar kunnen “verwijderd” worden. In wat voor een maatschappij zijn wij beland? Welk kwaad hebben we gedaan dat we dit verdiend hebben?

Conservo