2024: De EU-superstaat in de maak?

De onafhankelijke journalist Idriss Aberkane en Nicolas Dupont-Aignan, Frans republikeins parlementslid, hadden een diepgaand gesprek daarover.

Op 22 november keurde het Europese Parlement (EP) het voorstel goed om een aantal fundamentele Europese verdragen te herzien. Zullen fundamentele beslissingen straks meerderheid tegen minderheid genomen worden, bv. militaire acties van het EU-NAVO-partnerschap, uitbreiding, EU-belastingen en -leger, nog strengere groene normen?

Niet alle parlementsleden waren gelukkig daarmee. Hier fulmineert een Ests parlementariër.

Als het bovenstaande uitgevoerd wordt, is de EU-staat een feit. “Staat” is eerst en vooral wie een andere staat tot vijand kan uitroepen en eventueel de oorlog kan verklaren.  Dat stelt de Duitse politicoloog en filosoof Carl Schmitt (1888-1985). Dat is het eerste soevereine recht van een staat.

De verkiezingen van 2024 zouden daarover moeten gaan: willen we een EU-superstaat van 450 miljoen inwoners? Als alle soevereiniteit naar de EU-staat gaat en er op landelijk niveau weinig of niks overblijft, dan zijn al onze politieke discussies over confederalisme, separatisme, migratiebeperkingen niet meer dan gebakken lucht.

Over de “EU-superstaat” vind je geen officiële video’s. Dat was een samenzweringstheorie van o.a. de Brexiteers. Die hadden het jaren geleden al daarover:

Die commentator merkt heel terecht op dat Duitsland dat wenst.

Die video is twee jaar oud en is meer dan ooit actueel. Duitsland levert nu heel wat industrie en welvaart in. Het zal ook op de internationale financiële markten borg staan voor de leningen die de EU-commissie jaren ver zal moeten afsluiten om Oekraïne in leven te houden (eurobonds). Het is te voorzien dat de Amerikanen financieel afkoppelen. Is de compensatie voor Duitsland dat ze als sterkste staat Gauleiter van de EU worden?

De Brit lord Ismay was de eerste NAVO-secretaris (1951-1957). Hij formuleerde kernachtig het doel van de NAVO: Keep the Russians out, the Americans in and the Germans down.” Dat past met de rol als Gauleiter onder Amerikaanse voogdij.*

Een vragen- en antwoordsessie daarover op het infokanaal the Duran: (10) Q & A: Keep Russia out, America in and Germany down – YouTube

Op 1 december haalde de EU-bron Euractiv de woorden van Draghi bij een recente boekvoorstelling aan: “The European Union is at a critical juncture, and it is now necessary for it to unite to “become a state” ** (De EU is op een kritiek ogenblik gekomen en het is nu noodzakelijk voor de EU om zich te verenigen om “een staat te worden”.)

Er is geen video-opname van die uitspraak, er is alleen de vermelding van Euractiv. Draghi is een gewezen Goldman-Sachs-bankier net zoals Rishi Sunak, hij is ex-voorzitter van de Europese Centrale Bank en Italiaans eerste minister in een technocratische regering geweest (2021-2022). Hij wordt genoemd als grote kanshebber om Ursula Von der Leyen, algemeen als weinig bekwaam beschouwd, op te volgen.

Verhofstadt, fractieleider van de liberalen in het EP, roept dat al jaar en dag. Europa is in zware crisis, draag nu toch eens de soevereiniteit van de landen helemaal over aan het EU-niveau, anders komen we er nooit uit. Dat verklaarde hij recent in de “State of the Union” in september. Zie op minuut: 2.23 de bulderende Verhofstadt:

Bijna al onze partijen hebben op 22 november in het EP dat voorstel goedgekeurd. Het is toch maar een voorstel en het is nog niet concreet…  N-VA, VB en PVDA/PTB hebben tegen gestemd of zich onthouden.

Volgens de boven aangehaalde Dupont-Aignan is het scenario voor 2024 en verder om het EP te promoten als “democratisch” ook al gaat maar gemiddeld 20% in de EU-landen naar de stembus. Dan nog even verdragen aanpassen (meerderheidsregel enz.). Dat EP zou dan een echte president voor de EU-staat kiezen. Negen kansen op tien dat dat een Duitser wordt.

Gaat Wilders “neen” zeggen daartegen of is dat alleen maar dreigen?

De superstaat kan nog tegengehouden worden. Een Wilders-regering en een Orban of Fico zullen dat niet goedkeuren. Maar de EU heeft vele drukkingsmiddelen. Hongarije en Slowakije krijgen meer uit de kas dan ze bijdragen, Nederland en Frankrijk niet. Die zouden het verschil kunnen maken… Frankrijk heeft ook atoomwapens. Gaat het die overdragen aan “Brussel” en de Duitse kapo?

Op België/ Vlaanderen/ Wallonië moet je niet rekenen. Wij zijn al jaar en dag de gastheren maar ook de gijzelaars van de EU- en NAVO-instellingen in Brussel, Evere-Brussel en Casteau.

Tenax

*https://www.nato.int/cps/en/natohq/declassified_137930.htm

**https://www.euractiv.com/section/politics/news/draghi-eu-must-become-a-state/