Zorgenkind

Afbeeldingsresultaat voor zorgenkindOok de komende jaren blijven de overheidsschulden van de rijke ontwikkelde landen boven de 100 procent van het bruto binnenlands product. Dat is zorgelijk. België blijft met zijn ontspoorde begroting en giga staatsschuld een zorgenkind.

Het Internationaal Monetair Fonds is sceptisch geworden over de begrotingen in de rijke landen. De saneringen vallen stil, er moet dringend opnieuw orde op zaken gezet worden.

Bij het IMF schrijven ze rapporten aan de lopende band. In een nieuwe uitgave wordt gefocust op de overheidsfinanciën in de rijke landen. Opvallend nieuws: De overheidsfinanciën, uitgedrukt als structureel primair saldo – dit wil zeggen exclusief rentelasten en gecorrigeerd voor eenmalige maatregelen en conjunctuur – is in 2016 slechter uitgevallen dan in 2015.  Meer…