Zogezegd

MM900236531[1]Zogezegd

Oud-kanselier Helmut Schmidt (SPD) meent dat het ondereen mengen van vreemde culturen gevaarlijk is.  Moslims in Duitsland vormen een probleem; zij willen zich niet integreren.  Met Italianen, Spanjaarden en Grieken ligt het anders: met hen heeft Duitsland geen moeilijkheden.  Hun cultuur is compatibel met Duitse tradities en waarden.

Bron: Deutsch-Türkische Nachrichten 08.07.2013