Zogezegd

“Het grote probleem van België is niet dat de Vlamingen plots met z’n allen onsolidair of egoïstisch geworden zijn, of rechts, nationalistisch, flamingantistisch of hoe je het ook wilt noemen. Het grote probleem is dat België fundamenteel ondemocratisch is. Al sinds zijn ontstaan.”

Peter De Graeve, filosoof, in De Tijd.

https://www.tijd.be/dossier/regeringsvorming/belgie-draagt-al-sinds-1830-de-kiem-van-zijn-ondergang-in-zich/8960982.html