Zogezegd

Dus moeten we muren rond Europa bouwen?

Collier: “Eigenlijk wel, want als we dat niet doen, loopt een land als Eritrea compleet leeg. Wie ervoor pleit de muren neer te halen, kan beter een ferrydienst tussen Noord-Afrika en Europa inleggen, dan zal niemand meer verdrinken. Ik geef je op een blaadje: de ferry’s zullen afgeladen vol zitten. Miljoenen mensen zullen komen. Uit een grootschalig onderzoek van Gallup blijkt dat 40 procent van de inwoners van arme Afrikaanse landen naar Europa wil komen.
Wat wel nog zou moeten kunnen, is jonge Afrikanen via een loterijsysteem de kans geven om in Europa te komen studeren, op voorwaarde dat ze daarna terugkeren en hun land helpen opbouwen. Tezelfdertijd moeten we duidelijk communiceren: wie het aandurft om met de boot de oversteek naar Lampedusa te maken, wordt zonder pardon teruggestuurd zodra hij aan wal komt.”…

…”Veel progressieve mensen zijn dan ook intellectueel lui.”…

Sir Paul Collier in Knack – professor economie in Oxford, nov. ’13

U hoort en ziet hem hier bij UBS Int’l Center of Economics in Society op 10.4.17 in Zürich, Zwitserland.  Er wordt geen ondertiteling of vertaling voorzien en u zal begrijpen dat het te omvangrijk is om dit te vertalen.