Zogezegd

Geen satire:

“…Rather than use its resources to improve Iranian lives, its oil profits go to fund Hezbollah and other terrorists that kill innocent Muslims and attack their peaceful Arab and Israeli neighbors. This wealth, which rightly belongs to Iran’s people, also goes to shore up Bashar al-Assad’s dictator-ship, fuel Yemen’s civil war and undermine peace throughout the entire Middle East.

 

We cannot let a murderous regime continue these destabilizing activities while building dangerous missiles, and we cannot abide by an agreement if it provides cover for the eventual construction of a nuclear program….”

Vert. NL:“… In plaats van de middelen te gebruiken om Iraanse levens te verbeteren, gaat de oliewinst naar de financiering van Hezbollah en andere terroristen die onschuldige moslims zullen vermoorden en hun vreedzame Arabische en Israëlische buren aanvallen.  Deze rijkdom, die terecht toebehoort aan het Iraanse volk, gaat dus ook naar de steun van Bashar al-Assads dictatuur, wakkert de Jemenitische oorlog aan en ondermijnt de vrede in heel het M.O. .”

 “Wij (pluralis majestatis?) kunnen niet toelaten dat een moordzuchtig regime deze destabiliserende activiteiten laat voortduren en wij kunnen ons niet houden aan een akkoord als dit de dekmantel betekent voor de eventuele opbouw van een nucleair programma.”

Uit: pres. Trumps toespraak bij de VN

Volledige tekst toespraak

Doorzichtig manoeuvre?

VSA op zoek naar ‘democratie’ in Iran?