Zogezegd

MM900236531[1]Zogezegd

“De dag dat er één eurocent via de sociale zekerheid van Wallonië naar Vlaanderen zal vloeien, is de dag dat de sociale zekerheid zal worden gesplitst.”

Jürgen Constandt, directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds in zijn toespraak op de IJzerwake, 25 augustus 2013.