2 gedachten over “Zogezegd

 1. korte samenvatting

  Brief aan Brussel een bezorgde ouder en klopt nog ook.‏

  FW: Brief aan Brussel een bezorgde ouder en klopt nog ook.

  Geachte ministers,

  Ik zit met enkele vragen,
  Jullie hebben er net een heleboel besparingen door gejaagd, de
  pensioenleeftijd verhoogt naar 67 jaar, een indexsprong, hogere btw
  voor onze energie, duurdere opvang, hogere schoolfacturen enz.
  Jullie hebben de brave Belgen verteld dat de spaarpot leeg is,*(gaat
  ook in Nederlandenland) gebeuren) dat er dus moet bespaard worden, tot
  daar heb ik nog begrip, als brave burger heb ik namelijk de plicht mee
  te helpen het land weer op te bouwen.
  Maar met het volgen van de media de laatste weken, de
  vluchtelingencrisis, stel ik mij echter wel vragen.
  Ik vergelijk even de regering met ouders en de burgers met jullie
  kinderen, als ouder spaar ik voor mijn kinderen voor later, de
  regering, spaart, door de belastingbetaler, btw, taxen, rsz, voor onze
  sociale zekerheid, voor ons pensioen enz., dus m.a.w. simplistisch
  gezegd, jullie sparen met verschillende spaarpotjes voor jullie
  kinderen, ”de burgers “. Nu hebben wij een goed sociaal vangnet, waar
  wij, Belgen, onze ouders, grootouders, overgrootouders …. voor
  afgedragen hebben.
  Maar nu komt het, dus net als jullie ons wisten te vertellen dat “de
  spaarpotjes” leeg zijn, dat we met zijn allen zullen moeten blijven
  werken tot we er bij ‘’neervallen’’ lees en hoor ik dat jullie
  600.000.000 euro gaan vrijmaken voor de” vluchtelingen”, hoe willen
  jullie dat verkopen aan de brave werkende Belgen die netjes afdragen
  voor onze “lege spaarpotjes “?
  Hoe willen jullie rechtvaardigen dat onze sociaal vangnet nu dient
  voor mensen die hier nog nooit 1 euro hebben bijgedragen.
  Hoe kunnen jullie langs de ene kant onze rusthuizen minder subsidies
  geven, zodat 1 op de 6 waarschijnlijk zijn deuren kan sluiten, terwijl
  bejaarden al bijna geen betaalbaar rusthuis vinden, een heel leven
  gewerkt en afgedragen hebben aan de maatschappij en ze komen niet eens
  toe om met hun pensioentje een kamertje in een rusthuis te huren. Maar
  wel 600.000.000 euro voor de vluchtelingen vrijmaken? Asielcentra
  bijbouwen, leegstaande gebouwen inrichten tot comfortabele woonsten
  voor de “vluchtelingen”
  Eigen mensen die uit hun woning worden gezet om diezelfde
  vluchtelingen op te vangen, ze krijgen voorrang op onze sociale
  woningen, waar Belgen al enkele jaren voor op een wachtlijst staan,
  gratis internet enz.…. , ik zit echt met vragen.
  De inzet voor de vluchtelingen is enorm,
  Ieder jaar bij het begin van de winter hoor ik telkens hetzelfde
  nieuws, “opvangplaatsen te kort voor onze daklozen”, daklozen die op
  een stuk karton in het centraal station of op een bank moeten slapen
  omdat de maatschappij ze in de steek laat.
  Als ik dan hoor wat jullie nu doen voor deze “vluchtelingen” dan ben
  ik sprakeloos.
  Daarenboven had en heb ik erg mijn twijfels dat de meerderheid van
  deze vluchtelingen “oorlogsvluchtelingen “zijn.
  Ik heb nog nooit zoveel jonge mannen bij elkaar gezien, amper vrouwen,
  kinderen of ouderlingen.
  De meesten komen niet uit oorlogsgebied en ze vluchten ook niet naar
  veilige buurlanden, maar helemaal naar West Europa.
  Er wordt vergeleken met onze 2 werelddoorlogen.
  Ja, wij hadden ook vluchtelingen, vrouwen, kinderen en bejaarden, die
  in WOI naar het neutrale Nederland vluchtten (tegen de zin van de
  Nederlanders) de rest zat aan het front of in loopgraven om dit land
  te verdedigen, net zoals mijn beide grootvaders in WOII en mijn
  overgrootvader in WOI. Jonge mannen die vluchtten, waren deserteurs,
  hun wachtte de kogel.
  Nu zijn het allemaal jonge mannen, laten hun gezin achter in de
  “oorlogszone” en komen helemaal naar West Europa, genieten van onze
  sociaal systeem. En jullie laten dit gewoon begaan.
  België, zowat het duurste land op inkomensbelasting in Europa en bij
  de duurste in de wereld, mensen die jarenlang gewerkt hebben krijgen
  een pensioentje dat bijna gelijk is aan wat de geregistreerde
  vluchteling aan leefloon krijgt, sorry ik stel me daar vragen bij.
  En dan schrikken jullie als bij de verkiezingen blijkt dat meer en
  meer mensen rechts gaan stemmen.
  Dat zijn dan, de racisten, marginalen, de onderste laag van de
  bevolking, want dat is makkelijker dan met hen in discussie te gaan.
  Wel, ik ben geen racist, ik ga werken voor mijn gezin, voor mijn land,
  maar niet voor gans de wereld. Mijn solidariteit heeft WEL grenzen en
  ik vrees dat ik niet alleen ben.
  Moeten de echte vluchtelingen geholpen worden? Ja, maar niet hier, Ik
  zou het nog kunnen begrijpen als het vrouwen, kinderen en ouderlingen
  waren geweest.
  Bijna ieder land sluit zijn grenzen, of doet tenminste strenge
  grenscontroles, hier blijkt het onmogelijk??? Geen mensen en geen
  middelen, terwijl ik iedere dag douanes op de snelwegen zie die
  vrachtwagens op rode mazout controleren, politie die midden in de week
  om 11 uur s ’middags alcoholcontrole houden in een zijstraat en een
  leger hadden we ook nog, of zijn die enkel nodig om de diamantwijk in
  Antwerpen te beschermen?
  Ik wil er nog op wijzen, dat één van de plichten van de regering,
  tegenover zijn bevolking, de veiligheid garanderen is.
  Aangezien de valse paspoorten die in omloop zijn, het aantal
  mannelijke “ vluchtelingen”, de grenzen die wagenwijd openblijven en
  dan heb ik het nog niet over diegenen die illegaal binnen geraken en
  zelfs geen asiel aanvragen en ook niet over de ex- Syrië strijders,
  waarvan jullie zelfs niet weten dat ze terug in het land zijn. Dus ik
  vraag me niet af OF ze gaan toeslaan, maar wanneer, waar en hoe.
  En neen, ik ben geen bange Belg, ik stel me enkel de vraag hoe het
  verdorie zover is kunnen komen.
  De multiculturele samenleving, het is al langer geweten dat het een
  totale mislukking is, toch worden we gedwongen met een religie samen
  te leven voor wie o.a. vrouwen voorwerpen zijn, samen te leven met
  mensen die eigenlijk walgen van het Westen en onze cultuur. Met mensen
  die zichzelf geeneens Belg willen voelen. (en ik heb het hier zeker
  niet over allemaal, maar wel over een grote meerderheid)
  Ik wens niemand een verdrinkingsdood en het is schrijnend wat er nu
  allemaal gebeurd, maar de media manipuleert beelden en wil ons vooral
  net als onze regering een geweten schoppen, met beelden van een
  verdronken kind, achteraf gebleken, was de vader de stuurman van de
  boot, de smokkelaar en onderweg voor nieuwe tanden.
  Ik weet niet meer wat ik nog mag geloven en wat niet, zowel pro als
  contra nieuwsbladen brengen in deze tijden nieuwsberichten met
  tegengestelde feiten. Maar van nieuwsbladen zoals HLN en GVA enz. had
  ik toch iets meer neutraliteit verwacht.
  Jullie willen dat de mensen begrip en medelijden tonen voor deze
  vluchtelingen, maar jullie moeten nu zelf toegeven dat het merendeel
  uit “veilige” streken komt. Allemaal om een graantje mee te pikken uit
  onze “spaarpotjes” En ja ze worden dan teruggestuurd, na een maand,
  tenzij het verlengd word, wat wederom een hoop geld kost.
  Kan ik het hier dan ook anders stellen? Zouden die mensen ook
  verdronken zijn geweest moesten ze weten dat ze in West Europa niet
  van een sociaal systeem konden genieten?
  België telt 5 regeringen en als ik dan hoor of zie, dat eender welke
  beslissing jullie willen nemen, jullie steeds terug gefloten worden
  door Europa, ook hier heb ik bedenkingen, als België niet meer
  autonoom kan bestuurd worden, omdat jullie klakkeloos moeten volgen
  wat Europa dicteert waarom betalen wij dan nog steeds voor 5
  regeringen?
  Mijn laatste vraag, gaan we binnen enkele jaren, met de nieuwe
  begroting te horen krijgen dat we nog enkele jaren langer moeten
  werken?
  Bedankt regering om rekening te houden met uw burgers
  Een verontwaardigde landgenoot en ongeruste ouder

Reacties zijn gesloten.