Worden we gewoon misleid? (2)

Afbeeldingsresultaat voor misleidingIn DWN viel ons dit artikel op over de financiële toestand van de Amerikaanse staatskas.   Misschien zijn wij te argwanend.  In elk geval geloven wij niet in toeval.  De olieprijs, die n.a.v. de spanning in Syrië stijgt, en nu het verslag van het Congressional Budget Office (CBO), waarbij duidelijk gemaakt wordt dat de te betalen intresten binnenkort niet meer draagbaar zullen zijn voor de Amerikaanse regering, stemmen tot nadenken.Oorlogen worden niet gevoerd omwille van ideologische redenen; het gaat uitsluitend om geld en macht.  En Syrië zit nu eenmaal geografisch op het kruispunt der energiebelangen van de grootmachten, met in de rand de Ottomanen, de Saoedi’s, de Britten, de Fransen, de Israëli’s, die allemaal, zonder uitzondering, eerst voor nonkeltje en dan pas voor nonkeltjes kinderen willen zorgen.  Verraad en trouw zijn van de ene dag op de andere perfect inwisselbaar. Realpolitik wordt gedreven omwille van de portemonnee, niet omwille van de bewierookte mensenrechten. Niemand van hen windt zich op over enkele tientallen mogelijke slachtoffers, noch door gifgas, noch door bommen, noch door enig ander wapen.  Bende komedianten!

Bloomberg heeft het over een verdrievoudiging van de te betalen intresten.  Al in 2023 zouden deze de militaire uitgaven overstijgen.  Deze waren verleden jaar de belangrijkste uitgavenpost voor het luttele bedrag van 602.8 miljard dollar.

Het CBO schat dat de Amerikaanse staatsschuld in het jaar 2028 meer dan 28 biljoen dollar zal bedragen, waarop dan 915 miljard dollar intresten te betalen zouden zijn.  In het lopende financieel jaar belopen de intrestkosten van de Amerikaanse regering slechts 310 miljard dollar, meldde The Balance.

Momenteel bedraagt de staatsschuld ca. 21.13 biljoen dollar, wat ca. 105% van het BNP bedraagt.  Het CBO gaat ervan uit dat de staatsschuld door de demografische ontwikkeling in de volgende decennia op 150% zal stijgen.

Citaat van een woordvoerder van het CBO: “De kosten van de intrestbetalingen beginnen nu pas alle andere posten te overtreffen.  Met welke maatregel ook men dit wil regelen, het zal iets heel groots moeten zijn.”

De te verwachten duidelijke stijging der intrestbetalingen is enerzijds het gevolg van de massale schuldentoename der laatste jaren.  Zo verdubbelde zich de schuld tijdens het achtjarige presidentschap van Barack Obama van ca. 10 biljoen dollar op 20 biljoen dollar.

Anderzijds leidt de stapwijze stijging der basisrente van de Centrale Bank, de Federal Reserve, ertoe  dat schulden afbetalen in de toekomst duurder wordt..

Dit treft niet uitsluitend de Amerikaanse regering, die sowieso door Trumps belasting-hervorming minder inkomsten zal krijgen.  Ook duizenden zwaar schulddragende bedrijven en miljoenen privé personen moeten dan hogere intresten betalen. Laat het nu net deze burgers en bedrijven zijn die in het verleden in bijzonder grote mate nieuwe verplichtingen (schulden) aangegaan zijn.

Buiten de schulden voor kredietkaarten en studentenleningen zijn het vooral de kredieten voor de aankoop van auto’s die experten ongerust maken.  Recent kwam aan het licht dat tijdens de laatste weken verschillende kleine financierders van autokredieten failliet gegaan zijn.

Wereldmachten in Syrië: Eigen belang eerst