Wie zich door het EUropees Geweten benadeeld voelt…

Afbeeldingsresultaat voor eu court human rights cartoon… kan zich bij Gerhard Ulrich melden.  Hij wil alle klachten die door het EHRM afgewimpeld, geweigerd, verloren… werden bundelen en tégen het EUropees Geweten actie voeren.  Contactgegevens vindt u in de video.

Afbeeldingsresultaat voor eu court human rights cartoonHet “Hof” houdt zich bezig met uiterst belangrijke zaken: zoals het verbieden van spotprenten, poco adoptie, het mensenrecht op voetbal, het beschermen van criminele illegalen, die niet uitgewezen kunnen worden omdat hun recht op een gezinsband (…o.a. verkrachting met zwangerschap als gevolg), op onderwijs of op hun democratisch stemrecht primeert op hun criminele CV en illegaliteit.

Moeten we het Mensenrechtenhof in Straatsburg laten voor wat het is?

Criminele asielbedrieger wordt op bevel van het Geweten beloond

Het Geweten doet het weer