Wie geld heeft kan zich alles permitteren

[PERSBERICHT – 27 augustus 2013]

Afkoopwet voor criminelen schiet doel compleet voorbij

 Parlement werd in de maling genomen; voorspellingen van Vlaams Belang komen uit

 Het Vlaams Belang is absoluut niet verbaasd over de cijfers inzake de toepassing van de afkoopwet door de parketten. De analyse die de krant De Tijd vandaag brengt, klopt als een bus: het is inderdaad zo dat de toenmalige meerderheidspartijen in 2011 argumenteerden dat de wet vooral werd ingevoerd voor belastingfraudeurs en witteboordcriminelen. Minister van Justitie Stefaan de Clerck stelde toen: “Dit instrument zal voornamelijk geschikt zijn voor vermogensrechtelijke inbreuken, dus voor financiële en fiscale misdrijven, doch wordt hiertoe niet beperkt. Voor fiscale delicten zal voorliggende methodiek uiteraard ideaal zijn. (…) Het zal namelijk remediëren aan de thans bestaande bijzonder problematische situatie op het vlak van de onredelijk lange duurtijd van strafprocessen in financiële en fiscale zaken.”

Uit de praktijk blijkt nu dat de afkoopwet in 2012 slechts in 11 financiële dossiers gebruikt werd op een totaal van 6.677 toepassingen. Dat is 0,16 procent of minder dan 2 promille. Tijdens de besprekingen in het parlement heeft het Vlaams Belang meermaals gewaarschuwd dat de wet volop zou misbruikt worden om zware criminelen te bevoordelen die wel degelijk voor een gevangenisstraf in aanmerking komen. We hebben er toen expliciet op gewezen dat ook plegers van drugtransacties en zware diefstallen van dit gunstregime zouden genieten. Dat blijkt nu inderdaad ten overvloede het geval te zijn: “zware diefstallen, diefstallen met geweld, opzettelijke slagen en verwondingen, drugs of doping en zelfs verschillende feiten van seksuele uitbuiting, aanranding en verkrachting” genoten de voorkeursbehandeling van de afkoping, zodat bemiddelde daders konden ontsnappen aan een echte strafrechtelijke veroordeling en een strafregister.

Voor het Vlaams Belang is dit vele bruggen te ver. Dit is zuivere klassenjustitie en dus onrecht in plaats van recht. Ook Karel van Cauwenberghe, voorzitter van de vereniging van onderzoeksrechters, was die mening van meet af aan toegedaan: “Het is toch wel een bizarre manier van werken. Wie rijkgevulde zakken heeft, zal zijn proces kunnen afkopen. Dit zijn de happy few. Maar wat met de andere verdachten in dezelfde zaak, die niet kunnen betalen? Zij riskeren nog wel een veroordeling en een celstraf. Zo creëer je parallelle rechtspraak” (De Tijd, 4 maart 2011).

De oorzaak van dit zeer merkwaardige gedrag van het openbaar ministerie hangt uiteraard samen met het beleid van straffeloosheid in dit land, dat door de huidige regering en door minister Turtelboom nog wordt versterkt: wanneer gevangenisstraffen onder de drie jaar in de regel niet meer worden uitgevoerd, hoogstens met een enkelband, dan creëert dit een vrijgeleide voor de parketten voor een ongebreidelde reeks van immorele voorstellen, om toch een zekere greep op de onveiligheidssituatie te krijgen. Maar het resultaat is nog grotere straffeloosheid en een aanmoediging voor criminelen om voort te doen.

Het Vlaams Belang kan zich niet neerleggen bij deze gang van zaken en zal zowel in Kamer als Senaat een grondige evaluatie en bijsturing van de wet eisen. Wij kunnen leven met een minnelijke schikking bij kleine vergrijpen voor wie voor het eerst in aanraking komt met het gerecht. Niet met een voorkeurbehandeling van zware criminelen en nog minder met de verglijding van Justitie naar het niveau van een beestenmarkt vol sjacheraars.  

Bart Laeremans
Senator

Bert Schoofs
Volksvertegenwoordiger

Hagen Goyvaerts
Volksvertegenwoordiger

1 gedachte op “Wie geld heeft kan zich alles permitteren

  1. Het zijn natuurlijk weer de vertegenwoordigers van het Vlaams Belang die dit onderwerp naar voren brengen De anderen zwijgen in alle talen Ook de zogezegde nationalisten van de NVA zwijgen

Reacties zijn gesloten.