Werk aan de winkel manneke anciaux.

De positie  van de vrouwen en de religieuze minderheden in het Midden-Oosten staat al lang onder druk.

Relegie op zijn best

Relegie op zijn best

In een aantal moslimlanden worden christenen vervolgd, verjaagd, vermoord. Men hoort er nauwelijks iets over. Christelijke leiders plegen er krokodillentranen over. In Europa is de roep voor solidariteit met de vervolgde geloofsgenoten in Azië en het Midden-Oosten nauwelijks hoorbaar. (…) De jongste decennia zijn Egypte, Algerije, Irak, Saoedi-Arabië, Pakistan en in mindere mate Gaza,  Marokko, Iran en Jemen het toneel van christenenvervolgingen. Naar schatting 15 miljoen christenen leven in de Magreb en het Midden-Oosten. Hun positie staat zwaar onder druk zoals aanslagen tijdens kerkdiensten in Bagdad en Alexandrië aantonen.

De reactie van de r.-k. kerk en van de huidige en vorige paus is bijzonder lauw. Hun  geprevel tijdens toespraken op het St. Pietersplein staat in schrik contrast met de massale betogingen die de r.-k. kerk organiseert tegen abortuswetten of tegen de mogelijkheid voor holibi’s om te huwen. Waarom verdedigen de christenen – hun leiders maar ook de basisgelovigen – niet even massaal hun bedreigde geloofsgenoten in de moslimwereld ?

Maar zelfs dat stil protest is er teveel aan. Voor soennieten – zowat 80 % van alle moslims – is de Al-Azhar Universiteit in Caïro toonaangevend over religieuze kwesties. Na een bloedige aanslag in een christelijke kerk en schietpartijen op christelijke Kopten wees de vorige paus Benedictus XVI op “de onderdrukking van niet-moslims door moslimstaten in het Midden-Oosten. ”  Meteen was het hek van de dam. De Al-Azhar Universiteit bevroor de halfjaarlijkse bijeenkomsten met het Vaticaan voor onbepaalde tijd.

Mooie interreligieuze dialoog niewaar manneke Anciaux!! Kwam de paus niet over de brug met fondsen om uw goede doelen te sponsoren?

http://victacausa.blogspot.be/2013/05/islamofobie-bestaat-binnenkort-10-jaar.html

4 gedachten over “Werk aan de winkel manneke anciaux.

  1. Het is duidelijk dat Anciaux , Golfbrekers niet leest anders zou hij nooit tegen Vandermeersch durven zeggen dat hij aan het zeveren is. Ik had eerst ook mijn twijfels over die prachtlanden !.Ik dacht dat de Christenen daar volop kerken mochten bouwen , dat hun vrije meningsuiting , hun geloofsovertuiging met gedwongen respect werd aanvaard . Ik dacht dat daar Bleiters genoeg waren van het Anciaux-type die opkomen voor de bescherming van een westerse cultuur. Ik dacht , zoals bij ons , ze volop konden genieten van gratise medische zorgen en leefloon . Niet dus , wat een ontgoocheling voor mij . Nu ga ik mijn moslimbroeders eerder vijandig en met andere ogen bezien . Vervolgens ga ik Bleiter Anciaux met al de lelijke woorden die er bestaan naar de hel verwensen ! Maar ik vrees ,dat hij zich daar niks van aantrekt De miserie of het gevaar dat onze maatschappij bedreigd zal de socialisten een worst wezen . Rest er nog de heilige katholieke kerk als strohalm , om hun schapen die onverdoofd geslacht worden te beschermen. Deze enige ware religie heeft nog nooit zijn geloofsbelijders in de steek gelaten. Het is mijn overtuiging dat zij veel , heel veel zullen bidden ! zich rechtstreeks tot de grote baas wenden is dat niet de meest directe manier, de meest aangewezen

  2. Het is natuurlijk goed om nogmaals herinnerd te worden aan de beestigheden van de aanhangers van het “geloof der (W) vrede”, doch niemand van de poco-politiekers kan nog ontkennen dat zij niet wisten hoé barbaars zij eigenlijk waren… EN NOG STEEDS ZIJN, want… die foto is reeds zo làng verschenen geweest, dat er van dit ongelukkig slachtoffer waarschijnlijk niets ànders meer over blijft dan een hoop beenderen.
    Enfin, indien wij vandààg door deze foto NOG WOEDIGER WORDEN op de is*** in z’n geheel… dan is dàt ons eigen fout omdat wij gisteren die, als godsdienst-vermomde levensideologie, NOG NIET GENOEG haatten.

  3. Wàt er vooraf gegaan is aan haar doodsstrijd, kan niet uitgemaakt worden via deze kleine détaifoto, doch het is wél duidelijk dat, na àl haar verdere verwondingen, vervolgens éérst de ogen uitgestoken werden, en dàn, om haar het vèrdere gillen te beletten, het kruisbeeld in de mond gestopt werd. (zichtbaar aan het “NOG BLOEDEN” uit ogen & mond, hetgeen NIET meer gebeurd nà overlijden)
    Dan… werd zij, half-dood, nog de borst opengesneden èn het lillend hart eruit gerukt !!!
    Moet er nog zand zijn, bleiter Anciaux ???

  4. Zo lang de ” politiek correcten ” blijven collaboreren met deze barbaren zal onze samenleving op zijn kop blijven staan. Wreedheden zoals deze zullen schering en inslag blijven. Trek verdomme jullie ogen open klungelaars. Maak plaats voor een krachtdadig optreden in plaats van naar hun stemmen te hengelen.

Reacties zijn gesloten.