De verenigde nazi’s versus mensenrechten

"t manneke A

“t manneke A

Dit verhaal beschrijft hoe de Verenigde Naties (VN) mensenrechten ondergraven. Zou manneke anciaux betaalt worden met oliedollars?

Soevereinistische landen (o.a. China, Rusland) en moslimlanden (o.a. Iran, Saoedi-Arabië) vormen vandaag de meerderheid in de Algemene Vergadering (AV) van de VN en in haar Mensenrechtenraad (MRR). Soevereinisten verwerpen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM – 1948) en wijzen elk toezicht erop af.

Moslimlanden, verenigd in de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) willen hun eigen Verklaring voor de rechten van de mens in islam (Caïro-verklaring – 1990), die onderworpen is aan de sharia, opleggen aan de hele wereld. Samen zetten ze o.a. vrije meningsuiting en gelijke rechten voor vrouwen zwaar onder druk.

Ze stellen alles in het werk om godsdienstvrijheid te laten primeren boven andere mensenrechten.

In de Mensenrechtenraad is censuur ingesteld.

Het aanklagen van schendingen wordt bemoeilijkt.

VN-rapporten over mensenrechten getuigen van selectieve verontwaardiging.

Manipulatie, censuur en hypocrisie zijn aan de orde van de dag .

Verenigde Naties versus mensenrechten.

Lees verder:

http://willylaes.be/schrijven/publicaties-2/mensenrechten-in-de-verenigde-naties/